Tối 30 Đảng đạp thằng bần cố nông ra khỏi cửa

9
Tối 30 Đảng đạp thằng bần cố nông ra khỏi cửa

9 BÌNH LUẬN

 1. Thật ra nếu tính về chủ nghĩa Mác-Lê, bức tranh này của Babui khá giống với những bức biếm họa trên tờ báo của Mác & các cộng sự . Nếu Babui vẽ đảng viên ăn uống ê hề trong khi bần cố nông ốm đói nhìn vào, definitely bring it all back. Bức này & bức đó có thỉa làm minh họa cho “Địa Chủ Ác Ghê”, hay “Tư bửn Đỏ Ác Ghê” được . Nêu được ý mà Tiến Sĩ Mạc Văn Trang đã nêu ra, Đảng bi giờ phản bội Mác-Lê, nên càng ngày càng nhúng tay vào tội ác với giai cấp bần cố nông mà một thời Đảng kiu là đại diện chân chính . Bi giờ thì chân phụ chưa chắc đã được

 2. Xin đối lại cấu “Tối ba mươi Đảng đạp thằng bần cố nông ra khỏi cửa” như sau:
  SÁNG MÙNG MỘT CỤ RƯỚC ANH ‘MÁC-LÊ-MAO’ VÀO TRONG NHÀ.

  Mong được Ba Bui vẽ tranh hí họa cho câu đối nầy.

  • Rất trí tuệ! Mác-Lê-Mao đề cao giai cấp bần cố nông, just lettin ya know. i know you dont care, but just in case

 3. “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. Quyết phen này sống chết mà thôi.”

  Giai cấp công nhân còn chờ gì nữa? Bọn tư bản bóc lột bây giờ chính là bọn cán bộ đảng viên CS, bọn VC, khoác áo vô sản. Chúng ác độc hơn bọn tư bản nhiều. Còn chờ gì nữa. Hãy vùng lên!

  • Trước khi muốn công nhân vùng lên, phải đào tạo cho được 1 ý thức về sức mạnh giai cấp của mình . Có nghĩa phải truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê vào giai cấp công nhân

   • Dmcs
    Dm mày thằng Tàu chệt
    Dog csvn sủa = ở đâu có áp bức = ở đó có đấu tranh
    Dog csvn hát = vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian…
    Cho nên dân sẽ vùng dậy khi con giun xéo mãi cũng quằn.
    Mày có biết tại sao Cu ba là nước XHCN thực sự không?

 4. Kể từ khi đảng nắm được quyền cai trị đất nước rồi thì giai cấp công nhân và nông dân trở thành giai cấp nô lệ.
  Giờ đảng lo o bế cho giai cấp côn an.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên