Tình hình Việt Nam hiện nay

13

Chế độ cộng sản tồn tại ở Việt Nam đã gần nửa thế kỷ. Nếu kể cả miền bắc từ 1954 thì chế độ cộng sản đã ngự trị toàn bộ mọi sinh hoạt văn hóa, chính trị-xã hội, kinh tế tại Việt Nam được gần 70 năm rồi, gần bằng với thời gian tồn tại của chủ nghĩa CS tại Liên Xô trước đây. Điều cần chú ý là, ngay sau khi chế độ cộng sản ở Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, đảng CSVN thực hiện kế hoạch “đổi mới”. Trước hết họ tiến hành “đổi mới” về kinh tế, và áp dụng nền kinh tế mà họ gọi là “nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại Hội đảng CS lần thứ XIII năm nay, 2020, đã kiểm điểm thành quả của 35 năm thực hiện kế hoạch “đổi mới”, trước hết là đổi mới kinh tế thương mại, sau đó đến đổi mới sinh họat xã hội, rồi đổi mới văn hóa-tư tưởng, và chính trị. Về văn hóa tư tưởng, đáng chú ý là Hội Triết Học được thành lập, trong ngày ra mắt, 20/09/2020, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên Giáo trung ương của đảng có bài phát biểu nêu rõ nhiệm vụ của Hội, và mong xuất hiện những triết gia tầm cỡ (1). Việc thành lâp Hội Triết Học, dù muôn màng, nhưng cho thấy thời thế đã đổi thay, chủ nghĩa Mác-Lenin không còn có thể độc tôn được nữa. Đảng cũng cho phép phục hồi các sinh hoạt văn hóa dân tộc (2). Một sự kiện khác cũng đáng chú ý. Đó là năm 2016, đạo luật bầu cử Quốc Hội có thêm điều khoản cho phép tự ứng cử. Và năm 2020, trong danh sách 72 người của Hà Nội ứng cử vào Quốc Hội, có 30 người tự ứng cử. (3)

Như vậy đảng CSVN đang thực hiện “đổi mới” trong văn hóa tư tưởng và chính trị. Tuy vẫn đề cao chủ nghĩa Mác-Lênin trên mặt lý thuyết, nhưng trong thực tế, ban lãnh đạo đảng CSVN kể từ vài chục năm nay đã phải áp dụng những biện pháp điều chỉnh cần thiết để đất nước có thể phát triển, trong đó căn bản nhất là mở ra một không gian xã hội “thoáng” hơn cho nhân dân, không chỉ trong sinh hoạt thực tiễn mà cả trong tư duy, miễn không hoạt động chống lại chế độ. Về mặt đối ngoại, trước sức ép của Trung cộng, chính quyền Hà Nội đã mở cửa hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ với Mỹ và EU, đồng thời tham gia tích cực vào sinh hoạt của khối ASEAN (4).

Nhờ những thay đổi như thế nên, về mặt kinh tế, từ mấy chục năm nay, Việt Nam tuy vẫn còn chế độ chính trị độc đảng, nhưng theo thông tin từ các cơ quan quốc tế, Việt Nam đã phát triển theo hướng các nước tư bản, khác xa với trước đây. Như về mặt ngân hàng, hiện có 61 ngân hàng có 100% vốn nước ngoài (5), có ít nhất 500 Doanh Nghiệp tư nhân lớn (6). Mức sống người dân cũng gia tăng đáng kể khiến đại hội đảng XIII có thể dự trù đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao (7). Trong khi đó, người dân, nhất là giới trí thức trẻ thành thị đã biết vận dụng cơ hội để tạo ra các sinh hoạt dân sự, không mang tính chính trị, và không đả động đến đảng và nhà nước cộng sản, để chủ động thực hiện các sáng kiến dân sự của họ.

Dựa vào những sự kiện và tình hình thực tế này, tôi cho rằng, hiện nay, tại Việt nam có 2 tầng sinh hoạt văn hóa và chính trị, một là tầng trên của đảng và do đảng lãnh đạo, và hai là tầng dưới của dân và do dân tự động, tự chủ thực hiện. Đảng vẫn độc quyền nắm giữ thượng tầng sinh hoạt văn hóa-chính trị chính thức của quốc gia, nhưng người dân đã có cơ hội để thực hiện nhiều hoạt động dân sự do họ chủ động tổ chức, miễn đừng công khai chống lại sự lãnh đạo của đảng. Tôi cho rằng hiện nay là giai đoạn “cùng tồn tại” giữa đảng độc quyền chính trị với dân đa quyền dân sự. Với nhu cầu phát triển đất nước, trong bối cảnh phân tranh quốc tế mới giữa bành trướng Trung cộng và Âu-Mỹ, xu thế “cùng tồn tại” này sẽ tiếp tục phát triển, tạo thêm điều kiện và môi trường thuận lợi cho người dân, nhất là giới trí thức trẻ thành thị tăng cường thêm sức mạnh đáy tầng của họ, để cùng với xu thế thời đại, giúp đẩy mạnh thêm cho kế hoạch “đổi mới” trong ban lãnh đạo đảng.

Nếu chúng ta biết tinh tế vận dụng xu thế này thì tiến trình tự do hóa xã hội và dân chủ hóa chính quyền sẽ tiến nhanh và mạnh hơn, vì đây là tiến trình không thể đảo ngược trong thời đại toàn cầu hiện nay, khi mà phong trào cộng sản quốc tế không còn nữa. Chính bản thân ban lãnh đạo đảng CSVN đã thấy rõ như thế nên họ đã thưc hiện kế hoạch “đổi mới”, và nhờ đó vẫn vừa giữ được độc quyền lãnh đạo chính trị vừa mở đường cho đất nước phát triển dù không nhanh như nếu có được tự do dân chủ thật sự. Họ sẽ tiếp tục chính sách này và tiến trình tự do hóa xã hội và dân chủ hóa chính quyền sẽ tiếp tục tiến lên từng bước, theo phương thức mà tôi gọi là “chuyển hóa dân chủ” (8), theo đó, chế độ chính trị sẽ chuyển dần sang tự do dân chủ mà chế độ cộng sản không nhất thiết phải hoàn toàn sụp đổ, dù chưa thể biết trước sẽ chuyến hóa như thế nào, và đến bao giờ.

Theo tôi điều chúng ta cần quan tâm hơn không phải chỉ là chế độ chính trị, mà là đường lối và chính sách phát triển đất nước trong thời đại toàn cầu. Trong nửa thế kỷ cầm quyền ban lãnh đạo cộng sản chỉ cố gắng đem “định hướng” mơ hồ của “xã hội chủ nghĩa” cộng sản đã tan vỡ chắp vá với những phương thức và kỹ thuật phát triển của tư bản. Nói cách khác, trên mặt tầng chính quyền là cộng sản nhưng dưới đáy tầng xã hội là tư bản. Dưới chế độ độc tài đảng trị, họ không thể sáng tạo ra được một chỉ đạo mới nào khác ngoài chắp vá như thế, cả trong tư duy và trong thực tiễn. Do đó, việc chuyển đổi chế độ chính trị từ cộng sản độc tài sang dân chủ tự do là cần thiết và theo xu thế thời đại, chắc chắn sẽ xẩy ra. Tuy nhiên đất nước sẽ không thể thực sự phục hưng và độc lập nếu tiếp tục thiếu vắng một đường lối và phương hướng phát triển có sáng tạo rõ ràng minh bạch, vừa thích hợp xu thế thời đại vừa phát huy được bản sắc dân tộc. Thiếu vắng này là vấn nạn căn bản nhất của dân tộc hiện nay và là điều mà mọi người quan tâm đến tiền đồ dân tộc cần phải cùng nhau suy nghĩ và giải quyết. Chế độ dân chủ tạo điều kiện cần có nhưng chưa đủ để phục hưng dân tộc nếu không giải quyết được vấn nạn căn bản này. Dân tộc có thể phát triển về mặt kinh tế nhưng không thể thực sự độc lập nếu không có sáng tạo độc lập về văn hóa tư tưởng./.

Đoàn Viết Hoạt

(18/3/2021)

Nguồn: https://changevietnam.wordpress.com/2021/03/18/tinh-hinh-viet-nam-hien-nay/

___________________________________________________________

(1)https://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-lap-hoi-triet-hoc-viet-nam-1281750.html

(2)https://www.academia.edu/28798657/Revival_of_Ritual_Ceremony_in_Hue_Royal_Temples_After_Renovation_doi_moi_The_reconstitution_of_identity?email_work_card=title

(3)https://vnexpress.net/30-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ha-noi-4246598.html

(4)https://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-dong-nghi-vien-asean-lan-thu-41-se-duoc-to-chuc-truc-tuyen/655724.vnp

(5) https://nganhangviet.org/danh-sach-cac-ngan-hang-tai-viet-nam/

(6) https://vnr500.com.vn/Charts/Index?chartId=2

(7)https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-575315.html

(8) http://doanviethoat.org/indexVN.htm

 

13 BÌNH LUẬN

 1. Tình hình VN của Phét rất là OK. Covid 19 dang đuọc khống chế tốt đep. Thuốc Covid Vacine dang đuọc phân phôi đẻ chich theo trình tự ưu tiên cho từng ngành nghè

  Ngụy Tàn Dư 3/// néu còn là mot chút dòng máu Viẹt thi hay chúc mầng cho VN thành công trong viec khong ché Covid virus. Không nên tháy VN kiẻm soat tốt COVID, khong có tử vong mà sanh lòng ganh tị, tức tối, uất ức. Nguoi bản xú họ sẻ khinh rẻ về thái độ vong nô đó của các bác Ngụy 3///.

  Các bác Ngụy Tàn Dư nên biet rằng xua kia bom đạn gấp 3 lần bom đạn thé chiến thứ ÌI đả thả xuóng trên đâu VIXI nhưng củng khong chiên thắng đuoc CSVN thì hà cớ chi những chuyên linh tinh như Covid 19, Formosa bieu tình, mot vài vụ dăt bomb phá hoại, hoạc vài chục nhà YEU HOA, YEU CÁ YEU CAY vó vẩn mà có thẻ LẬT ĐUOC CONG SÃN mà mơ.

  Các bác Ngụy Tàn Dư trông chò vào ngoai bang như MẼO, PHÁP , ANH, DÚC chú gì. Đùng có mà mơ , 1000 năm sau , đúng thé 1000 nam sau có cho kẹo thì những thằng ngoai bang neu trên củng khong bao giò dám TRƯC TIEP KHIEU CHIẾN vói VIET NAM.

  Còn néu cac bác ngồi há mỏ chở dân VIET NAM đúng lên lât đổ CS cho các bác huõng chú gì. Còn khuya vì khong có lý gì khi dang sông mot cuọc sóng thanh bình, làm an phat triẽn , nguoi dân lại tụ ý nghe loì xúi bậy di theo giăc làm xáo trộn dat nuóc sao.

  Quy luạt phat triẽn cũa xa hôi bao giò củng theo chieu huóng đi lên, néu mot lục luong nào đó bao gồm nhà nuóc và các thé lục chinh trị của xa hoị đó di nguoc lại xu thé phat triẽn của xa hoị thì nhửng thanh phần đó tự động bị xà hội đao thaỉ mà thôi, các bác Ngụy khỏi phai

 2. Tinh hình Viet Nam rất là OK. Tình hình nuoc Mẽo xem ra không OK tí nào, nhất là dôi’ vói cộng dống A Châu dang bị kỳ thị và bạo hành, cuóp bóc đánh dâp.

  Ngụy Tàn Dư Mẽo vàng sao không vác cờ 3/// “vạn năng” di giật sập bọn MẼO đen, Mẽo tréng nhỉ. Ngụy Tàn Dư xem ra chỉ dám ăn hiép các em du sinh mà thôi, còn néu gạp dám Mẽo tréng , Mẽo đen là Ngụy Tàn Dư 3/// cúi rạp nguòi xuống và mồm thì Yes sir, yes sir không ngớt. Dúng là mot lủ khôn’ nhà dại chợ.

  Bài báo duoi đây mói dăng mot gia dinh nguoi Việt taị Oakland, California bị an cuóp và hành hung nè.

  A Vietnamese American family in Oakland has fallen victim to a violent robbery that wiped them of most of their life savings in under an hour. The incident, which left a 7-year-old child with sleep troubles, occurred just before the family headed for bed around 10 p.m. on March 30. Four masked and armed intruders allegedly broke into the Diamond District home through a back door. They tied up Roseni and her husband before ransacking every room, leaving no item untouched. The couple’s daughter, Amy, witnessed the robbers beat her father. One of them also threatened to kill the child if her parents did not reveal where their money was. “They cover up my daughter with a blanket,” Roseni told KTVU. “‘They say, ‘If you move and try to run away, the first person I’ll shoot will be your daughter.’

  abc7news.com/oakland-asian-family-robbed-couple-tied-up-anti-hate-crimes-stop-aapi/10470133/
  Cuồng Mẻo tiep tục di Ngụy Tàn Du* 3/// . Hom nay là gia dinh nguoi Viet này, mai này could be any Ngụy Tàn Du* trõ thanh nạn nhân của THIEN DUONG MẼO .

 3. Thằng Phét hôm nay được đảng nhà nước cho ăn no nê nên viết dài quá ha?
  Thỉnh thẳng em vẫn lên Ngã Năm Chuồng Chó đổ bô cho mấy con đĩ hả? cái nghề này Hồ chủ tịt truyền lại cho em, hồi xưa trước ngày lên Cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã đi đổ bô cho mấy con đĩ nên Bác rành nghề và truyền lại cho thằng Phét

  Bác Hồ thì ai chả biết là láo khoét, dân chơi Xóm mới nay đều biết tiếng Bác, một thằng chơi bời, đổ bô cho đĩ mà cứu nước ha ha, thằng Phét tin được

  • Haahahahahah, Không có HO CHU TICH cuu nuóc thì làm sao thằng mất dạy PHÁP không còn léo hoánh trên đat nuoc VIET NAM .

   Không có HO CHU TICH cuu nuóc thì làm sao 2 triệu lính MẼO cuốn cờ chạy mất dép trên sân thuợng SAI GON năm nào .

   Không có HO CHU TICH cuu nuóc thì làm sao 1.2 triệu lính NGỤY tan tác đu càng và ngày nay sống lây lất làm kiếp ăn mày quoc tế .

   Thằng PÁP thằng MẼO, thằng Anh đều phãi cui đẩu chap nhận thua HO CHI MINH thì sá gì đám NGỤY TAN DƯ làm sao lay chuyển đuọc sư thục lich sủ thé giói.

   Ngụy khong thề nào chứng minh nguoc lại những gì anh vùa nêu, bất quá lắm là chủi đổng , chủi tục, và dùng loi lẻ mất dạy khi không tài nào bẻ gảy lý luận của anh.

   Anh phản biện là để cho những độc giả thầm lặng ngày ngày họ vào dọc và xem cách lý luạn của những còm sĩ trong Đan chim viet. Anh khong phai chi dê trả lòi em Ngụy mất dạy này. Anh dùng em nhu mot phuong tiện để chứng minh cho những độc giả thẩm lẵng biet về trỉnh độ và khả năng ly luận của NGỤY TAN BINH LIỆt TUÓnG là như thé đó, hhahahhahaha.

 4. Bác Hồ chuyên bú cặc Bác Mao vàcác quan Tầu làm sao nói thật được xin kể anh Phét nghe chuyện thật dưới đây

  Sau ngày 30/4/75 người Sà Gòng mới thấy bộ mặt thật của CSBV và chính bọn CS cũng mới biết bộ mắt thực của Saigon
  Trước đây miền nam ai cũng tưởng miền Bắc khôn đến nổi khốn khổ như vậy nhưng khi thấy những anh bộ đội mặt bủng da chì, đi xin ăn chỗ này chỗ nọ thì mới biết cái Thiên đường miền Bắc ra sao
  Bọn cán binh được học tập người Saigon bị Mỹ Nguy nó áp bức bóc lột không có cái khố mà đeo khi vào Saigon thấy building cao ngất mới biết là mình bị thằng già bú cặc nó lừa
  Già Hồ chuyên bú cặc các quan Tầu làm sao nói thật được
  Chúng nói miền Nam đói khổ chúng ta phải vào Nam cứu giúp đồng bào, ừ mà chúng cứu giúp bằng cách chở đồ ra Bắc, thóc gạo, TV, tủ lạnh, đồng hồ, xe gắn máy, ô tô, xe đạp… thôi thì cái gì cũng có
  Những thằng quan to cán bộ lớn chiếm nhà to , mấy thằng lóc nhóc chiếm nhà nhỏ, một lũ ăn cắp
  Thằng Phét hồi đó nói gương Bác Hồ lên Ngã Ba Chú Ía đổ bô cho mấy con đĩ, sau bắc chiếc Bác chơi lường nên bị đuổi thất nghiệp xin làm DLV cho đến nay

 5. 46 năm về truÓc NGUY SAI GON có thực sự hết……………..ĐẠN như đám TÀN DƯ 3/// tại Bolsa ngày nay khóc lóc mổi khi tới ngày 30 tháng 4. Duoi đây là bài báo của NEWYORK TIMES đuoc Bernard Weinraub tường thuật đặc biệt tói The New York Times cách đây 46 năm. Bẻnnard Weinraub tuòng thuật viẹc tháo chạy của quân NGỤY SAI GON tại vùng II chién thuật do tên tuóng ho lao PHAM VAN PHÚ chỉ huy.

  March 29, 1975

  This is a digitized version of an article from The Times’s print archive, before the start of online publication in 1996. To preserve these articles as they originally appeared, The Times does not alter, edit or update them.

  March 29, 1975

  SAIGON, South Vietnam, March 28—The South Vietnamese have lost more than $1‐billion in American military weapons and other equipment over the last two weeks, according to qualified Vietnamese sources.

  The abandonment of hundreds of artillery pieces, trucks, planes, mortars, tanks, armored personnel carriers, rifles and ammunition—coupled with the rapid retreat of army units—is viewed by Vietnamese and Western sources as a stunning and, quite possibly irreversible military and psychological blow for South Vietnam.

  A senior Western official, who has spent more than a decade in South Vietnam, said today: “These losses are very, very, very considerable. It’s a catastrophic loss.”

  Another informed Western source said: “We’ve made no attempt to quantify the loss, but it’s staggering. The equipment has not been saved at all and we’re facing a devastating failure.”

  An informed Vietnamese said that the armed forces logistics command, which controls the inventory of all military equipment, had made a tentative estimate of at least $1‐billion in equipment losses—virtually all of it left over by the Americans — as a result of the Government’s abrupt decision to abandon two‐thirds of the nation and the hasty, panicky exodus of civilians and troops that followed.

  These losses are expected to be a key topic of discussion between Gen. Frederick C. Weyand, the Army Chief of Staff, who was sent here by President Ford to assess the deteriorating military situation, and Vietnam officials. General Weyand and Ambassador Graham A. Martin met this morning with President Nguyen Van Thieu for over an hour but there was no information on their discussion. The general is expected to remain here for several days.

  Lack of Coordination

  As the scale of the military retreat becomes apparent, Western military analysts and Vietnamese sources express dismay and alarm at the lack of armed‐forces coordination, “the failure of leadership up and down the line” in the chaos that has engulfed army units beset with mass defections and the huge loss of equipment to the advancing North Vietnaese.

  Beyond this, Western analysts view the civilian panic in such cities as Da Nang as symtomatic of the virtual breakdown of law and order and the Government’s failure to calm the frightened populace in the face of the deteriorating situation.

  One intelligence source said: “There’s been a complete loss of control by most of the army, by civilians. Self preservation is everything, there’s total panic at Da Nang airport, the army has left an extraordinary amount of equipment behind in the north and Central Highlands. It’s become a tragedy that I just can’t grasp.”

  How much equipment has been left behind—as well

  how much has been destroyed by the retreating South Vietnamese Army in the highlands and the northern provinces—is impossible to calculate in detail. Western intelligence officials and South Vietnamese say that because of the chaotic situation a clear analysis is unlikely to be forthcoming for weeks.

  One source said that dozens of planes and helicopters, including A‐37 ground‐support fighter‐bombers, were left behind at Pleiku when troops began to withdraw. In the retreat from the highlands, said one Vietnamese source, there was “panic everywhere” and soldiers left behind virtually, all their heavy weapons.

  The loss of the strategic province capital of Ban Me Thuot, which prompted the decision to abandon the highlands and northern provinces, resulted in a panicky troop withdrawal and the abandonnent of 105‐mm. and 155‐mm. artillery pieces, all Americanmade weapons now in the lands of the North Vietnamese.

  At Hau Bon, the capital of Phu Bon Province in the highlands and a scene of sharp, fighting, the South Vietnamese left behind dozens of M‐41 light tanks and M‐48 battle tanks as well as 81‐mm. mortars.

  One highly reliable Vietnamese source said that in the flight from Pleiku at least 15,000 tons of ammunition and 100 tons of bombs were left intact.

  In Ban Me Thuot, the source said, 3,200 rounds of ammunition were left behind, together with 81‐mm. mortars, 105‐mm. howitzers, rockets, generators and trucks.

  In Pleiku, said one source, signal equipment worth about $5‐million was left intact. Army radio equipment was also abandoned, enabling the North Vietnamese to overhear transmissions and to create further chaos in the ranks of the South Vietnamese.

  It is unclear whether the losses in the highlands are equal

  to the losses in the northern provinces of Thua Thien, Quang Nam and Quang Tin. In any their hand weapons,” said a event, the equipment losses are said to be considerable.

  Hand Weapons Only

  “They left everything between Hue and Da Nang and all they came out with were European diplomat today. “The artillery, the tanks, the APC’s [armored personnel carriers] were left in tact.”

  Hundreds of artillery pieces, as well as mortars, tanks, armored personnel carriers and antitank weapons were left behind in Quang Tri and Quang Nam, largely because of the abruptness of the North Vietnamese advance coupled with the Government’s decision to abandon the northern territory.

  Exactly how much equipment, the United States left in South Vietnam and its worth remain unclear. The United States has spent more than $150‐billion, in Vietnam, according to some estimates. Last year military aid totaled $1.23‐million while in the current fiscal year military assistance was cut to $700‐million.

  With the equipment losses, South Vietnamese military units are now in disarray. “I would say a good portion of the South Vietnamese Army—perhaps half of their combat divisions—have either been dispersed or are not combat effective,” said one informed Western source. “They’ll fight to defend Saigon, I guess, but the military is in terrible shape.”

  Lây’ hết can đảm đọc đi Ngụy Tàn Dư và khi đọc xong rồi thì vác cờ 3/// lên tòa soạn NEWYORK TIMES giật sập nó xuống cho biết lể độ vì dám viét sự thật về cuộc tháo chạy tại Vùng II, heheeheehe.

 6. Nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975 song hành với niềm hân hoan hảnh diện vơi dân tộc VN thì NGỤY TAN DƯ 3/// tiếp tục cay cú, tức tối với những luận điệu bịp bợm rẻ tiền nhằm giải toả long thù hận trong bất lực.

  Song hành với những cay cú của NGUY TÀN DƯ đang lây lất chưi rủa oán hận lich sử trên cõi dương ta bà thế tục này thì duơí âm phủ NGO ĐINH DIÊM, NGUYEN VAN THIÊU va DUƠNG VAN MINH đuơc phép Diêm Vuơng tạm thời cho ra khõi Điạ Nguc để hội đàm viơ nhau về sự việc thất bại của chinh phũ NGUY SAI GON qua cái gọi là VIET NAM CONG HOÀ.

  Bắt đầu:
  NGO DINH DIỆM: Ê Thiệu và Minh bự, 2 thằng bây biết hôm ni là ngày 30 thang 4 khong vậy

  NGUYEN VAN THIỆU: biêt chứ Diệm, hôm nay là ngày miền NAM tan rả vì tên HO CHI MINH đai gian đai ác, vì hắn mà Miên Nam chúng ta biên mất khỏi thế giới.

  DUƠNG VAN MINH: Ê Thiệu, mi có cần phãi cay cú vơí những lời lẻ trịch thượng du côn, mất dậy như thế hay không? Mạc dù tao đây không thích HO CHI MINH nhưng tao vần nể phục HO CHI MINH về tài chinh trị và viễn kiến, nhìn xa trông rộng. HO CHI MINH từng làm bồi bếp, làm culi, làm bất cứ nghề gì để kiếm sống để muu cầu chuyện lớn và thưc sự HO CHI MINH đả làm chuyện lớn đó là làm cho PHÁP MẼO,ANH,ĐÚC,NHẬT đieu đứng và buộc phải thay đỗi chinh sách đói vói Đong Nam Á.

  NGO ĐINH DIỆM: Hôm ni đúng lá ngảy miền Nam hoàn toàn bị giai phòng và nuớc VIET NAM đang hân hoan kỷ niệm ngày thong nhất dat nuóc và HO CHI MINH còn đuọc nguoi dân VN tuởng tơí hang năm, trong khi bọn mình 3 thằng củng là TON TON của miền nam mà có ai nhớ tơí chi mô, thiêt là buồn đó tuị bây.

  NGUYEN VAN THIÊỤ: Ê Minh bự, mi chính là tên ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản cho nên mi bênh vực HO CHI MINH. Tau còn lạ chi mi nửa.

  DƯƠNG VAN MINH: Tau ăn cơm PHÁP, rối tới ăn cơm MẼO. Mi quên béng hết rồi hả THIỆU? Quốc Gia làm chi có cơm cho tau ăn. Có phải không nào? Pháp nuôi tụi mình, rối tới khi PHÁP bi. Viet Minh bạt tai văng khỏi VIET NAM thì thằng Mỹ nhảy vào và máy vơi tao và cà DIỆM nửa đều ăn com MẼO nuôi cho tới khi MẼO phóc chạy thì Quoc Gia củng tự động biến mất khỏi địa cầu chứ cơm quốc gia bao giờ. Caí gọi là QUÔC GIA làm chi có cơm nuôi bọn mình. Noi cho đúng đi THIỆU.

  NGO ĐINH DIỆM: Ê Minh bự, dù chi thì mi củng làm TON TON cho Mỹ cai trị miền nam dù chì chưa tới 3 ngày, nhưng mi củng không nên nói quá thẳng thắn như rưá, nhục chết, bọn Viet Công chúng nó nghe đuơc thí xấu hổ lắm Minh ơi.

  DƯONG VAN MINH: Diệm ơi, mi nói chi mà ngu ngơ thế. Ngươi VNCH chúng ta cứ luôn woánh giá VIET CỘNG thấp (underestimation) cho nên chúng ta luôn luôn thua là thế. VIET CỘNG chúng nó thừa hiểu bọn mình lá TAY SAI . Khi dân Viet Nam theo Viet Minh đúng lên chống PHÁP thì bọn mịnh theo PHÁP chông lại Viet Minh. Sau khi Viet Minh bợp tai PHÁP văng khỏi Đông Dương thì Mẽo nhãy vào và dân VIET NAM theo Viet Cộng tiep tục đánh Mỹ thì bọn mình lại bám váy thằng Mẽo chống lại VIET CÔNG. Đó lả mốt bằng chứng lịch sử rổi Diêm ơi bao che thế nào nổi nửa, giấy làm sao gói đuợc lửa, vải thưa làm sao che đuợc mắt thánh. khi mà PHÁP cùng như MỶ đều đả là nạn nhân vưà là nhân chứng của THỰC DÂN và ĐE QUỐC.

  NGUYEN VAN THIỆU: Ê Minh bự, mi nói rằng bọn mính ăn cơm Mỹ cơm PHÁP, tao tạm thời chấp nhận là đúng đi. Rưá thì tau củng có thể bào là bọn VIET CONG ăn cơm TÀU cơm NGA hỉ? Bọn chúng đánh nhau suốt, không có TÀU NGA thì chúng nó húp chào ruà chứ làm đêch chi đuợc.

  DUƠNG VAN MINH: Ê Thiệu, mi nói điều này đúng nhưng chi đúng co mốt nửa. Vì răng tao chì nói đúng có một nửa. Chúng ta và bọn Viet Cộng có vai diềm giống nhau và khác nhau nè Thiệu, đề anh mày phân tích cho nghe nè THIÊỤ
  a/Điểm giống nhau đó là Viet Cộng và Chúng TA đều không chế ra đuợc viên đạn nào cà. Hai phiá đều nhận sự giup đỡ từ các nước lớn. TA nhân sư giup đờ từ Mỷ PHÁP và các nước chư hầu như ĐAI HAN, AUSTRALIA, NEWZEALAND, THAI LAN, PHILLIPINE v.v). Viet Công nhân sự trơ giúp từ NGA, TÀU, vá các nước XHCN)

  b/Điểm khác nhau đó là bên cạnh nhận sư giup đở từ MỸ, chúng ta giao trọn quyền cho Mỷ quyêt định trong cuộc chiến. Mỹ phác thảo chiến lược vế ấp chiên lược, gom dân, tach dân ra khỏi VC nằm vùng. Vế chiến thuật thì tại chiến trừong Mỹ phác thào ra chiên thuật TÌm và Diệt của thằng Đai Tướng WESTMORLAND. Mỷ quyêt định đánh ờ đâu, đánh khi nào, đánh lớn đánh nhỏ chúng ta đều răm rắp vâng lòi. Chúng ta không biết gì hết. Chúng ta chì lá thừa hành mẹnh lệnh tứ MỸ. Túm lại chúng ta PHÓ CẢ LINH HỘN và XÁC cho MỸ.

  Trong khi bọn Viet Công khác chúng ta là chúng nhận giúp đở từ NGA TÀU nhưng chúng nó vẩn duy trí đuơc tính độc lập trong quyêt sách. Viet Cộng chúng nó quyết đính đánh ờ đâu và đánh làm sao và đánh khi nào. Nga và TÀu không xen vào quyét định chiến lược chiến thuật của chúng. Viet Công chúng nó biết đánh Mỹ làm sao cho hiệu quã, trong khi thằng MỸ chẵng hiễu tí gì về đ1ât nước VN lại dành trọn quyền Chống Cộng. Mi có thấy sự NGU DỐT của thằng MỸ trong chien tranh không Thiệu, Diêm?

  NGO DINH DIỆm: Ồ té ra 2 thằng bây sau khi vâng lời thằng Mỹ mần thịt 2 anh em tau thì 2 thằng bây ngoan ngoãn vâng lời thằng MỸ từ đâu chí cuối hà THIỆU và thằng Minh bự? Hèn chi này giờ tau nghe 2 thắng bây nói về thằng ĐAI TƯƠNG WESTMORLAND với chiên dịch SEARCH and DESTROY (tìm va diet).

  Té ra là sau khi mần thit anh em tau xong thì 2 thằng bây giao phó Miên Nam cho Mỷ cai trị, dẩn dắt, và cuồi củng là thăng MỸ giao Miên Nam cho Viet Cộng. Rưa’ thì 2 thằng bây đóng tuồng chi trong suốt 12 năm sau khi bắn tau hà Minh bự, THIỆU?

  NGUYEN VAN THIỆU: ê Diệm, ăn nói giử mồm nghen mày. Thằng Mỷ đổ tiền của vào MIEN NAM không nhửng sau khi mi chết mà truớc đó chính thằng MỶ tuồn vào cho mi (DIỆM) 2 tĩ dollars từ năm 1955-1960 phải không Diệm. Mi dùng tiền đó để củng cố mien nam mà nhửng đưá không biết thì cứ cho rằng mi tài gioi siêu phàm còn tao đây tao biết tỏng tòng tong Diêm ơi.

  Chính thằng DEAN RUSK bô trưỡng ngoai giao nói với tau và tài liệu NGŨ GiAC ĐÀI (Pentagon Papers) củng đả ghi lại và tung ra taì liệu đó nghen DIỆM.

  Như tau đả nói ở trên, sau khi mần thịt 2 anh em mi xong rồi thì thằng MỸ tác oai tác quái chẳng coi ai ra chi. Diệm , mi chết rồi thì 23 ngày sau thằng KENNEDEY củng bị bắn chết, sau đó thì thằng LYNDON JOHN SON (LBJ) lên thay thế và hắn mang quân ào ạt vào Miên Nam mot cách ngang nhiên như chồ không người. Khăp mien nam nơi nào củng có lính Mỹ từ Quãng Tri. Gio Linh, Ai Tử cho tơi’ Phú Bài ĐA Nẵng Chu Lai Binh Đinh tơi’ LONG KHÁNH BIÊN HOA tơi SAI GON xuống CÂN THƠ AN GIANG LỤC TỈNH đi đâu củng cò căn cứ lính MỸ.

  Mi biết không Diệm, lính Mỹ tơi đâu thì CHI EM TA (Đỉ ĐIẾM) tới đó. Tao bi quy trach nhiệm là RƯỚC TRAI QUỐC TẾ vào Miên Nam cho chi em ta kinh doanh bằng VỐN TỰ CÓ hay VỐN TRỞI CHO đó Diệm. Bởi thế sau khi bọn CSVN chiêm đươc Miên Nam chúng phải đưa hơn 200,000 CHỊ EM TA vào các trường phục hồi nhân phẩm. Bọn VC chưỉ tao như tắt bếp.

  Ngo ĐINH DIỆM:”Thiệt rứa hả THẸO(THIÊU), rưa thì MẺO đua lính vào bao nhiêu đứa?

  NGUYEN VAN THẸO:”Với tỗng cộng TRAI QUOC TẾ mà tao ruớc vào Miên Nam con số lên tói gần 3 triệu lượt đưá, chúng nó luân phiên (Rotation). Và như mốt kết quã là sau khi VC chiếm mien nam thí đà có tới trên dưới 100,000 đưá con tạp chủng mà tau không thể nào chôi cải được(CON LAI MỸ, CON LAI ÚC , CON LAI ĐẠI HÀN, CON LAI THAI LAN, v v).

  Chúng nó đổ tiền của nhân lực vật lực vào và chúng quyết định hết mọi thứ. Lính chúng ta chi đi theo làm tà lọt cho chúng nó. Cho nên chúng nó khinh ra mặt. Chúng nó còn bào lính chúng ta hèn nhát, cho nên bọn Viet Công nắm bắt đuơc điêu này và tỏ ra khinh bĩ gọi chúng ta lả NGỤY TAY SAI hay là NGUY SAI GON.

  Mà ừ nhỉ, không tay sai thế nào khi mà mọi lệnh lạc đều đuoc dich sang tiếng Viet và chúng ta chì có thi hành. Cho tới khi thằng NIXON lên ngôi ton ton thì lảo ta nghỉ tới việc để cho ngươi Viet wính vơi’ ngươi Viet hay nói mot ccách van hoa là VIETNAMIZATION Viet Nam hoá Chien Tranh.

  Lúc đó chính thức quân đôi ta mới winh trực tiếp voí ViET CONG và chì trong 2 năm từ năm 1973 -1975 thì chúng ta wính không lại và phóc chạy.

  Tom lại như thằng Minh bự nói ơ trên. Chúng ta phó cà LINH HỐN VA XÁC trong tay ngươi Mỹ. Làm bạn vơí Mỹ là thê đó Diệm.

  NGO DINH DIỆM: Ê Thiệu, rưá thì tứ năm 1973 -1975 sau khi thăng NIXON bắt mi ký vào hiêp định PARIS ngày 27 thang 1 năm 1973, tình hình đạn dươc thiếu nghiem trọng cho nên ta thua hay tại lính chúng ta hèn , kể tau nghe xem Thiệu.

  NGUYEN VAN THIỆU: Như tao nói đó Diệm. Sau khi chưong trinh VietNam hoá Chien Tranh đuơc hinh thành và tiep sau đó Hiep Dinh Paris đuơc ky kết thì thằng Mỷ rút khoi Viet Nam. Thực tế thí còn khoảng 6500 thắng CIA nằm lai tai kháp mien nam. Sau khi rút thí thằng NIXON có tiep tục viên trợ them sung đạn, máy bay nhưng ít hơn trước. Lính chúng ta phải đưong đâu trực tiếp voi’ Viet Công , không còn cành đi hành quân có Mỹ kèm như truớc, không có B52 thả bom yêm trợ như truớc và thế là quânn ta thiếu tự tin hon bao gi2ơ hết.

  NGO DINH DIỆM: Thế thì tau nghe nói rằng lính chúng ta chẳng đáNh đâm chi, toàn quăng sung chạy hà THIỆU.

  DUƠNG VAN MINH: Đê tau kề cho mi nghe né DIỆM: chuyẹn lính chúng ta chạy làng là có thiệt, đâu có oan ức chi. Sau trận Phuớc Long, thằng THIỆU tuyen bố để tang cho Phươc Long ngày 11 thang 1 năm 1975, tứ ngày đó lính chúng ta toàn là bỏ chạy. Mi biết không Diệm, hang tram ngàn lính thuộc Quan Đoán ÌI chạy hoảng loạn sau khi Ban Me Thuột thất thủ. Thằng Thiêu thay đổi lệnh lac xoành xoặch khiền chăng đưa nào hiểu dưa nào.

  Cuộc rut lui tai con đuờng 7B là một chiến lược NGU SI của thằng Thiệu khiền hang tram ngàn lình tan rả tai quân khu 2. Không tin mi cứ tìm thằng PHÚ (ho lao) với thăng LÝ hỏi thì biết.

  Lính tráng có đánh đâm mẹ gi đâu mà HẾT ĐẠN với CÒN ĐẠN. May bay A37 và F5 thì bon VC chiêm đuơc và dung nó để thã bomb Tai SAN BAY TAN SON NHẤT ngày 28 thang 4 năm 1975. Tri giá số đạn duơc , vủ khi mà bọn Viet Cong chiếm dươc trị giá tổng cộng là 5 tỉ dollar thời đó. Đó là chiến luơc cuã thăng THIÊU khi hắn làm Tong thong là thế đó DIÊM.

  Tóm laị lính chúng ta chì có đánh đuơc một trận tai XUAN LỘC trong vòng 2 tuần cuoi cuoc chiên đó thôi, ngoài ra toàn là quăng sung liệng đạn chạy trôi chết thôi Diệm. Mày không tin hỏi thằng THIÊU đi xem tao noi sai ơ điễm nào.

  NGO ĐINH DIỆM: Thì ra là rưá. Thằng Thiệu mà hèn đến thế sao trời ơi. Đi giết tau thì hắn mang nguyen cả sư đoàn 5 trong khi găp VC thi lính hắn chạy thục mạng lả rang?

  NGUYEN VAN THIỆU: Ê Minh bự. Nêu là tao thì mày có kế hoặch gi hay sao lúc đó mày không góp ý?

  DUONG VAN MINH: hahahha Thiệu, mày có bao giờ biết nghe ai đâu. Chung quanh mày toàn là một lũ tưóng salon, tướng an chơi, tướng hôi lộ, tướng ăn cắp, tương buon thuốc phiện như thàng ĐANG VAN QUANG, thăng NGUYEN VAN TOÀN, thằng NGUYEN KHAC BINH, thằng HOANG ĐƯC NHẢ toàn là tay chân cũa mày, ai dám xía vào đuơc. Bọn VC lúc đó nó ngồi cuời khinh mày về tài điều binh khiễn tướng tại VÙNG 1 và Vùng 2 đó Thiệu.

  NGUYEN VAN THIỆU:Đề tao quay lại với thằng Minh bự vài điều. Bọn VC nó cươi khinh bĩ chúng ta là NGỤY SAI GON là tay sai này nọ thế thì bọn nó củng chắng tot lành chi Minh bự. Chính thằng LE DUẪN nó reu rao là”TA ĐÁNH lá đánh cho TAÙ cho NGA”. Mi thấy có nhục không Minh bư mà mi còn bênh vực bọn VIET CỘNG.

  DƯƠNG VAN MINH: Ê Thiệu, mày làm tong thông mà nghe câu nói của thằng LE DUãN noí rưá mà củng tin là thiêt thì hèn chi mi thua là phài rồi. TAO thí hiều cau noi đó mot cách chiên lươc hơn. Để tau phân tích cau nói của thằng LE DUAN “Ta Đánh Lá Đanh cho NGA cho TAU” né THIỆU.

  Suốt nhừng năm sau nưà thập niên 60, đúng hơn la vao năm 1969 NGA vá TÀU đà giao chiến voi nhau dọc theo biên giới, căng thẳng gia tăng trong cuối thập niên 1960 dọc theo biên giới dài 4.380 km nơi 658.000 binh sĩ Xô Viết đối đầu 814.000 lính quân Trung Quốc. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1969 một đơn vị biên phòng Xô Viết đã bị lính Trung Quốc phục kích. Quân Xô Viết bị tổn thương 59 chết và 94 bị thương. Sau đó họ trả đũa bằng cách pháo kích vào các nơi tập trung quân Trung Quốc tại Mãn Châu và tấn công đảo Damansky/Trân Bảo vào ngày 15/3/1969 bằng vũ khí bí mật T-62 tank. Lực lượng Xô Viết tuyên bố rằng Trung Quốc thiệt mất 800 người trong khi Xô Viết chỉ có 60 chết hoặc bị thương. Trung Quốc tuyên bố chỉ mất vài mạng người, ít hơn nhiều so với thiệt hại của Liên Xô. Đụng độ giữa hai bên tiếp diễn qua mùa xuân và mùa hè năm đó.

  Nhận thấy sự RẠN NỨT giửa 2 đàn anh CS, Lê Duẫn thây sự bất lợi cho Viet Nam khi đang mong đợi nhận sự giup đở từ 2 phiá để tiep tục sư nghiêp gìai phóng Miên Nam, Lê Duẫn ra sức đóng vai trò hàn gắn giữa 2 nước CS đàn anh và do đó LE DUẪN không đứng nghiêng về phiá nào và luon luon tỏ rỏ lập trường đoàn kết trong những nước CS. Tai Viet Nam LE DUẪN thưà biết đầy dẩy tình báo cuả cả LIEN SÔ và TRUNG QUỔC đang theo dỏi sát sao thài độ của VIET NAM xem Viet Nam ngà theo hướng nào để bào cáo về MATXOCƠCA và BAC KINH, cho nên đề dung hoà và duy tri tình trung lập, LE DUẢN phat biểu câu nói “TA ĐANH’ LA DÁNH CHO NGA VA TAU” trong cuộc hop đảng bộ vưà để hoá giải nghi ngờ vưà đuợc long của cà 2 tên CS to đầu đang đóng vai tró quyết đình cho việc toàn thắng GIAI PHONG MIÊN NAM. Và thoạt nhiên mot thoi gian sau thì VIET NAM vẩn tiếp tục nhận đuơc sư. giúp đơ từ 2 phiá hơn truớc đó và LIEN SÔ tiep tục viên trơ cho CSVN tơi ngày chiếm đuơc Mien Nam, cho nên khi tau nghe mi (THIỆU) trích câu nói cua thằng LE DUAN cho đó là bằng chứng làm TAY SAI cuã CSVN thì tau thấy mày thiêt là ……………trinh độ thấp đó THIỆU.

  Mi thây đó THIỆU, Nếu đánh cho NGA cho TÀU thì tai sao bay giò là nước CÔNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM chứ không lá LIEN bANG SO VIET hoạc CONG HOA NHAN DAN TRUNG HOA. Thấy chưa hiểu chưa Thiệu. Bọn CSVN chúng nò khôn ngoan kheó léo và cực kỳ có tâm lý nhạy bén trong đối ngoaị hơn mi gấp tram lân đó Thiệu.

  NGO ĐINH DIÊM: Ê Minh bư: TAU nghe noi rằng vào nhưng giò cuối cùng ngày 30 tháng 4 bọn đai sứ PHÁP yeu câu mi để cho PHÁP noi chuyên vơí TÀU đề ngăn chận Viet Cong vào SAI GON hà Minh bư, kể tau nghe coi?

  DUONG VAN MINH: Đúng thế DIỆM, Ngày 29 thang 4 thằng đai sứ Merilion (PHÁP) bào tao là để cho ngưoi PHÁP nhảy vào VIET NAM bằng cách PHAP sẻ noi chuyên trực tiếp voi TàU và PHÁP sẻ đề nghị TÀu áp lực Viet Công dừng tiến công vao SAI GON vì ai củng thưa biết rằng TÀU không bao giò, không bao giờ muốn cho VIET CỘNG thống nhất 2 miền nam bắc, do đó PHAP đề nghị tau như vậy nhưng cuoi cùng tao phài noi thẳng là” Đới Tôi đà làm TAY SAI cho PHÁP, và TAY SAI cho Mỹ, bay giờ tôi không thê nào tiep tục sang làm TAY SAI cho TÀU”. Khi nghe xong cau đó tên đai sứ PHÁP Merilion xấu hổ chuốn đi một nước.

  Còn phiá Cộng Sàn thì đơi nào mà họ chấp thuận lởi đề nghị trẻ con đó trong khi họ đả hoàn toàn bao vây SAI GON. Bọn TÀU rất cay cú về điều này vì cho rằng CSVN phớt lờ tất cà nhửng dự tính của TẢU. Bời vi thế sau này mới có chuyện TÀU wính CSVN năm 1979 củng là mộr trong những nguyen nhân này

  NGO DINH DIỆM: Rưá thì mi lên làm TON TON để mần chi Minh bự. Mi lên ton ton chỉ để đầu hang Viet Cộng thôi sao?

  NGUYEN VAN THIỆU: đúng thế, thằng Minh bự lên làm ton ton chi để dâng Mien Nam cho bọn CỘNG SAN. Lich sừ sè nguyen rũa mi nghen Minh bự.

  DUƠNG VAN MINH: Ê Diệm và THIỆU; Nếu mà noí bị lich sữ nguyền rũa thì chính 2 thằng bây mời là tội NGÀN NĂM THIEN CỔ. 2 thằng bây toa rập với Mỹ nhằm chia cắt Viet Nam lâu dài. Ê Diệm có phải chính mi đả từng tuyen bố môt câu sặc muì TAY SAI “Biên giới nước MỸ trải dài tận Vĩ TUYẾN 17”, câu nói đó có xứng với tôi đồ muon đời thien cồ hay không Diệm?

  Còn thằng THIỆU ranh con kia. Mi ôm chân thắng Mỹ ròng rả 10 năm. Mi tham quyền cố vị bằng mưu ma chước quỹ để ngồi ghế TON TON TAY SAI cho tơi giờ phút cuối. Giở phút mà bất cứ ai lên thay củng sể hành động như tau thôi. MI (Thiệu) tứ chúc vào ngày 21 thang 4, cái ngày mà mi thấy cái Miên Nam chi còn thoi thóp tính bằng ngày. Caí ngày mà thằng LE MINH ĐÃO vọt chạy sau khi tuyen bố “VIET CONG muốn chiếm Xuan Lọc phai bước qua xác chết cũa hắn”. Cái ngày mà cà một quân đội hơn 1 triêu lính tuột áo quần lính tai cac gốc phồ khăp các tinh thành mien nam, cái ngày mà hơn 160 tướng tà đả cao bay xa chạy thì cái ngày đó , TAO chính TAO , Dưong Van Minh đứng mủi chịu sào, chịu tiếng mang lời, đứng ra đảm nhiệm vai trò lich sử là CHÂM DÚT CHIEN TRANH, CHÂM DUT ĐỔ MÁU mốt cách ngu xuẫn, CHÂM DỨT TÀN PHÁ môt cách không cần thiết, thế thí giửa TAO và 2 thằng bây , NGO ĐINH DIÊM và NGUYEN VAN THIỆU ai mang tội NGAN NAM THIÊN CỔ với lich sử.

  DIÊM VƯƠNG: Thôi Thôi Thôi, trong 3 thằng bây thằng nào củng là TAY SAI NGOAI BANG, chì khác nhau ờ mức độ. Toán là cá mè một lưá bên tám lạng bên già nửa cân. Chi có thằng MINH bự là có quyêt định sang suốt đó là TUYEN BỐ ĐÂU HÀNG VÔ DIÊU KIỆN để châm dút chiên tranh, cham dút tàn phá, châm dưt đổ máu mot cách vo nghiả. Vi lẻ đó, tao thay mặt cho uy quyền của DIÊM VƯONG :

  1/ Ta cho phép thằng MINH bự sẻ trơ vở ê trần gian sau khi hoàn thành 1 triệu năm đền tội vì đà toa rập giết thăng DIÊM mà khong qua xet xữ.

  2/Ta ra lệnh cho TRƯỠNG NGỤC lôi 2 thằng NGO ĐINH DIỆM và NGUYEN VAN THIỆU tống xuống tầng thứ 18 địa ngục để đền tội PHÃN DÂN HẠI NƯỚC, TAY SAI NGOAI BANG,DIÊU ĐỨNG DÂN TÌNH.

  Haỷ mau cút xéo khuất mắt ta.

 7. Ha ha ha

  Ha ha lâu ngày không thấy thằng Phét nó lên DCV, ông đây muốn
  Phát biểu với Phét vài câu

  Số là hồi xưa Bác Hồ chuyên nghề thổi kèn saxophone (Bú Cặc) cho các cố vấn Tầu, cho bác Mao nay thằng Phét cũng học được cái nghề chuyên nghiệp của Bác truyền lại
  Nay thằng Phét cũng bú cặc các quan Tầu Phù như Bác Hồ hồi xưa nên nó ca tụng Tầu Phù dữ lắm
  Bác Hồ làm gì nó cũng bắt chước, hồi xưa, Bác ở xứ Nghệ đói quá, Bác vào Saigon kiếm sống, lên Ngã ba Chú Ía, Ngã Năm Chuồng Chó đổ bô cho mấy con đĩ, sau mới mò ra Cảng nhà Rồng sang Tây làm bồi tầu mà bọn đàn em hê lên Bác tìm đường cứu nước.

  Hồi 75 thằng Phét ở Bắc đói rạc, nó cũng mò vào Saigon kiếm sống, lên Ngã ba Chú Ía, Ngã Năm Chuồng Chó đổ bô cho mấy con đĩ, sau bỏ nghề làm DLV kiếm khá hơn, tối tối vẫn bú cặc các quan tầu Phù, độ này Phét hết đói nên nó chửi dữ hơn, được đảng cho cơm, gạo no đủ nó chửi mạnh bà con thấy cả

 8. Your tongue and way of writing and speaking and thinking is so dirty, so mean and disgusting that nobody replies your comments here and now. How lonely you are! And it’s time that I myself am going to quit you now.

  • The above comment is dedicated to NGUY VAN PHET’ as a response to his comments here, not to the writer of this status. Sorry for the technical mistake.

 9. Tinh hinh Viet Nam em OK la(m’ bac NGUY. oi . How ‘s about in America?

  Sau mot năm vói COVID , Xả hội MẼO xem ra rôi’ loạn xà ngầu á nghen. Nạn kỳ thị màu da túi bụi. Trắng kỳ thị đen, Đen kỳ thị Vàng, Trắng kỳ thị vàng bắn nhau chí chóe , hahahhahah. Ngụy Tàn Dư 3/// bay giò hét dám vác cơ 3/// đi nghenh ngang rồi nghen , bô’ bảo củng chẳng dám.

  Ùh hén , mà sao NGỤY Tàn Dư to mồm nào là Nhan Quyền, Dan Chủ, Tu Do Ngon Luận, Cong băng Xa Hội, sao bay giò tịt ngòi trón trong nhà khong dám ló mạt ra la hét chửi rũa nhu truóc mà chỉ dám len lén bò lên mang cào bàn phím để làm cách mạng thôi , hahhahaha.

  Có mot lảo NGUY TAN DƯ 83 tuỏi bị bọn Mẽo trắng đấm cho bầm mặt tháy kinh quá. Ngụy Tàn Du đâu rồi khong vác cờ 3/ “vạn năng” ra giật sạp nuoc MẼO xuóng coi nào, hehehhheeh.

  Tin tù cộng đồng NGỤY đua ra đay nghen, hong phai VC viet đau nghen.

  Ông H.O. Việt Nam bị Mỹ trắng tấn công ở San Francisco

  heo hãng thông tấn AP, nghi can Steven Jenkins, 39 tuổi, tấn công một cụ ông trên đường số 7 ở khu trung tâm thành phố San Francisco. Sở Cảnh Sát San Francisco cho hay nghi can bị một bảo vệ đuổi theo và đấm một cụ bà khi đang bỏ chạy.

  Lảo Nguy Tàn Dư này tên Ngọc Phạm, 83 tuổi. Sau khi bị đánh, ông lảo Ngụy Tan Dư té xuống đất, bị chảy máu và bầm vài chỗ trên đầu. Ông còn bị nứt xương mũi và có thể bị chấn thương cổ.

  Vô báo Nguoi-viet mà đoc và xem lảo NGỤy TAN DƯ bị MẼO winh’ cho bầm tím thay ớn.

  Bọn NGUY TAN DU đâu rồi mau đòi nhân quyền cho NGUY TAN DU ngay tai MẼO truóc đi rồi sau đó hảy chỏm mỏm vê thuong vay khóc muón cho Kình khủng bố nghe chua. Đúng là mot đám KHON NHÀ DẠI CHỢ

  Nhan Quyền Dan Chũ, Cong Bằng, NGUY TAN DƯ mau đi đòi cho đồng đội NGỤY NGỌC PHAM mau lên.

 10. IN MEMORY OF April 30th 1975, I invite you all NGUY TAN DU coming to enjoy my poem of NGUY CHAY LANG . hehehehehe .

  Thấm thoát thế đả 46 năm
  Lưu vong xứ lạ kiếp ăn mày
  Cứ tưởng đâu rằng chỉ vài năm
  Ngụy về đánh cộng láy lai quyền
  Nào ngờ khong dể như nói phét

  Xưa kia súng đận cao ngút trời
  Nào MẼO nào ÚC nào Thai Lan
  Nào Newziland vói Đại Hàn
  Sáu nuóc huà theo đàn anh MẼO

  Phụ lực chung súc trừ Viet Cộng
  Cậy mình súng đạn nhất hành tinh
  Tác oai tac quái Ngụy kênh đời
  Xe Tank Đai bác vói Tàu bò
  Hạm đội số 7 Mẽo giúp sức
  Bao vây Viet Cộng quyét khong nhường

  Trên troì day dạc vói chim sắt
  Nào B52 vói bom chùm
  Nào A37 vói F5
  Nguyen từ bom hơi đuọc tính vào
  Phen này NGỤY tưởng, cá hóa rồng
  Có đàn anh MẼO, NGỤY huyen hoang
  Tiền của đô la, cứ an xài
  Tivi tủ lạnh, MẼO tuá vào
  Các sét A kAI, nhạc xập xình
  Thiên đuờng là đây hỏi anh em
  An choi trác táng NGỤY quên đời
  Tù Thiẹu cho tới tên lính quèn
  Vợ 1, vợ 2 rồi vợ 3
  Ngụy cứ an chơi như bao giò
  An choi chua thoả, Ngụy ăn cắp
  Tham ô tham nhũng mọi giai tầng
  Lính ma lính kiễng Ngụy ăn chia

  Thế roì việc gì tới phải tới
  Mệt mỏi cau mày MẼO đăm chiêu
  TA đánh Viet Cộng , đánh cho ai
  Tiền của dân ta, ai đang xài
  Của cải dân ta, ai đang hưởng
  Để nuoi cái đám NGỤY bất tài
  Ăn tham ,An cắp như thảo khấu

  Nghỉ rồi mọi việc đua ra bàn
  Quyet đinh PARIS tại tọa đàm
  21 tháng Giêng năm 73
  NIXON quyet định căt cổ THIỆU

  Néu cư’ lỳ lợm làm KÝ SINH

  Ông sè căt cổ néu Mày(THIÊU)lỳ
  Haĩ quá Thiệu vội vàng răm rắp
  Nghe theo quyet đinh của quan thày
  Ký xong Thiệu biet rỏ mình khờ
  Ma Mãnh troì oi, chính NIXON
  Con Cáo ẩn mình giò ló mặt

  Thư từ trao THIỆU , Nixon hứa
  Viet Cộng duong oai, tao trả thù
  Tai nghe ù ù, Thiệu vẩn tin
  Rồi lúc cái gì đến phaỉ đến
  Phuoc Long Song Bé, Rợp cờ hồng
  Mồng 10 tháng 1 năm 75
  Viet Cộng tién về làm lịch sữ
  Ngụy Chạy từ đó , chạy loanh quanh
  Phuoc Long that thủ ngay sau đó
  quăng súng liệng đạn, Ngụy te cò
  Về SAI GON, Ngụy xum xoe họp báo
  Phuoc long Song Bé kể như tàn

  Viet Cong khong dừng tai điểm đó
  Vùng 2 Chien thuật, trong tầm ngắm
  MÔng 10 tháng 3 trong năm đó
  Ban Me Thuọt ầm ầm đại pháo
  Vủ bão xe Tank, Viet Cong vào
  Ngụy lần nửa , co giò chạy tiép
  BAN ME THUỌT vê tay Viet Cong
  Pham van Phú, ngu si quyet đinh
  Đuòng 7B , một chién thuật ngu đần
  Dai ngoàn nguèo cả hàng chục cây số
  Làm mồi ngon cho Viet Cong bắn vào
  Thé là tan tác mot vùng ÌI

  Ngo quang Truong ten tuóng măt luỏi cầy
  nám trong tay 6 sư đoàn thiện chiến
  KHong dám woanh’ cho dù chỉ mot trận
  Toàn chạy làng, chạy làng và chỉ chạy
  Từ Ái Tử Quảng Tri rồi Mỹ Chánh
  Huế, Thuận An, Ngụy bèn tìm ra biển
  Vào Đà Năng và cuoi cùng rã đám
  NGO QUANG TRUÓNG chuồn lên HQ5
  Thé là xong NGỤY TAN TÀNH VÙNG I

  Thiệu hoảng vía lệnh cho NGUYEN VAN TOÀN
  Phan Rang vành đai, Toàn chỉ huy
  Nguyen Vỉnh Nghi lo củng cố tàn quân
  Cùng tuóng KHONG QUẦN PHẠM Ngoc Sang
  Cá hóa rồng Thiệu sẻ tưởng thưởng
  Khong giừ đuoc Phan Rang , Toàn vọt chạy
  Viet Cộng vào tòm cổ NGHI và SANG
  Đang lổm ngổm bò truờn duói ống cống
  Thé là xong Bộ Chi Huy Tiền Phương
  Thiêu hoảng hốt dốc tàn lực vùng ÌÌI
  Sư 18 mong đuọc cá hóa rồng
  LE MINH ĐẢO bụp xoè vói báo chí
  “Tao Se đánh cho VC biét muì ”
  12 ngày sau LE MINH ĐẢO chuồn
  Ngãi Giao, Bình Giả Đảo trốn chui
  Bà Riạ Vung TÀU ĐÃO sa cơ
  thu góp tàn quân về Xa Lộ
  MINH ĐẢO thất thần mặt láo liên
  Xong đơì VUNG ÌÌI, THIỆU khóc lóc
  Diển văn daì thòng THIỆU từ chức

  Huơng già lên thay rồi tói MINH
  Thay qua đổi lại NGỤY làm hài
  30 tháng 4 trưa ngày đó
  Xe TaNK Giaỉ Phóng cờ rợp bóng
  Vế SAI GON , bộ đôi của con dân
  Oai phong lẩm liệt như thánh GIÓNG
  Canh cỗng quyền lục NGỤY SAI GON
  Sập đổ lăn cù, đống săt vụn
  Cờ đỏ rọp troì, tiếng loa vang
  Ngụy chạy tan tác, coì áo quần
  Cỏi luon giày vớ, quẳng ba lô
  Ket thúc mot đòi quân hại nuớc
  Chấm dứt cái nghiệp LINH ĐÁNH THƯÊ
  46 năm rồi như hom qua
  30 tháng 4 laị hiện về
  Vàng son mot thời NGỤY luyến tiếc
  Néu như thé này như thé khác
  Ta đau có phaỉ kiếp lưu vong
  an mày quoc tê đòi ô nhục

  Nghỉ lại mà tức thằng Viet Cộng
  Dép rau nón cồi chẳng bằng ai
  Ấy thế mà ta lại thua hoài
  Thầy ta MẺO PHÁP lại còn đau
  Điện Biên năm nào hưa ráo mực
  Nóc Nhà tháo chạy MẼO cuồn cờ

  Nhục này ai trả cho thù này
  Thoi thì con cháu nhớ lấy lời
  Làm lính đanh thuê nhó xin đừng
  Làm kiếp Ký Sinh lại đừng luon
  Lich Sữ muon đoì chịu nhục chung
  Phản hồi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên