Tiêu chuẩn để được uống sữa học đường thời đại HCM

1
Tiêu chuẩn để được uống sữa học đường thời đại HCM

1 BÌNH LUẬN

 1. Còn ăn “Cơm nguội ve sầu luộc”
  Còn uống “Nước tinh khiết đường mương”
  Còn sống đời nô lệ Bắc thuộc
  Còn phải chịu thống khổ đau thương!

  Ngày nào còn bè lũ bất lương
  Còn đám bọ giòi loài phường tuồng
  Còn thứ đồ ôn dịch thổ tả
  Nước mình còn điêu linh tang thương!

  Ngày nào mình còn tiếc máu xương!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên