Thương anh Thăng ghê!

1

Năm xưa, dân An Nam tung hô anh Thăng như thanh niên choai choai tung hô siêu nhân. Anh Thăng kêu mưa, ba mươi giây sau mưa to ngay. Đang mưa to, anh Thăng hô ngưng, hai giây sau, mây tan, mưa ngưng.

Năm anh Thăng trên ngôi cao bên Giao thông, anh đi đâu, quan quân lon ton đi theo sau đông như quân Nguyên. Anh Thăng lên tivi rêu rao câu mô, dân An Nam ngây ra tin. Trong con… ngươi dân An Nam, anh Thăng oai phong y chang anh Kim Jong Un bên Cao Ly.

Khi anh Thăng xuôi phương Nam leo lên ngai vua Singapore, quan quân Singapore coi anh Thăng hơn cha. Anh Thăng hô câu mô, quan quân xun xoe ghi ghi không ngơi tay. Trên trang tin online như Thanh Niên, Tê tê ô (TTO)… chân dung anh Thăng luôn luôn ưu tiên hai ba trang.

Xui cho anh Thăng, khi đang ung dung trên ngôi vua Singapore, anh Ô Sin tung ra thông tin không hay khi anh Thăng bên Pê trô năm xưa. Anh Ô Sin tung đâu dăm ba chiêu lên Phây, anh Thăng giơ hai tay lên cao xin thua ngay. Xong anh Thăng bay ra Trung ương, qua Ban Ka Tê Tê Ư… chơi game.

Nay, khi quan trên đua nhau thi công Bê ô tê (BOT), thi nhau ăn trên lưng nhân dân, quan quân a dua moi ra thông tin: năm xưa anh Thăng vung BOT ra, thu đô la vô. Xem ra bao năm nay anh Thăng không hay ho chi. Ai năm xưa tung hê anh Thăng lên mây xanh, nay quê chưa?

Ây da, thương anh Thăng ghê!

Nhưng thương anh Thăng hai (2), nên thương dân An Nam năm (5). Do dân An Nam ngây thơ y chang con nai tơ. Bị sập bẫy của Tàu và Osin

Nguồn: FB Phát Lý

1 BÌNH LUẬN

  1. Bài này “phê ghê” (hoan hô Đàn Chim Việt chọn lọc). Không một dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Trừ 7 chữ cuối cùng (có lẽ chủ ý của tác giả).

    Mình tức cảnh sinh tình, mạn phép bỏ những chữ đó, thêm vô như ri: “Ngu ngơ ôm chân anh Trung Hoa, anh Osin, hay anh Huy (Đức)? Di căn do em Minh râu (HCM), em Chinh, em Lê (Duẩn)… thêm vô em Sang, em ba (3x), em lu (NPT) … noi gương qua em Ngân, em Kim (Tiến), em vân vân…. ê tê cê ra (etc)…

    Ô hô ai tai. Ô hô ai tai!

    Hết và trân trọng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên