Phúc lê lết đến New York

3
Phúc lê lết đến New York

3 BÌNH LUẬN

 1. Nhiệm vụ đảng giao F..úc lên đường
  Ngoẹo đầu, ngoẹo cổ thấy mà….thương.
  “Ông qua, bà lại” xin thông cảm. (*)
  Lê lết, quỳ bò… vái tứ phương.

  (*) Thành ngữ “ông đi qua, bà đi lại” …của những người hành khất.

 2. bọn mọi rợ cộng sản.
  1 đảng cộng sản phá nát thế giới.
  đừng nghe những gì cộng sản nói.
  nghèo đói, chết đói do đảng cộng sản tham nhũng đất đai, nhà cửa , rửa tiền.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên