Những tham vọng chết người!

0
Tập Cận Bình sẽ cai trị dài lâu?

Thế là ông Tp Cn Bình sp lên ngôi Hoàng đế Đ, Hoàng đế Cng sn. Ông đã git dây cho Ban chp hành TƯ và Quc hi thay đi Điu l đng và Hiến pháp đ có th chc v Tng bí thư kiêm Ch tch Nước trên 2 khóa liên tiếp, nghĩa là sut đi, cho đến khi v chu Mác và Mao.

Vic này đi vi ông không khó vì ông b qua tt c các ci cách theo hướng dân ch hóa my chc năm nay, nghe theo ông thy dùi Vương H Ninh, xây dng mt chế đ Tân Tòan tr – Néo totalitarism, vi khu hiu ‘’ Dĩ đng tr quc’’- Ly đng đ tr nước, chê trách và lai b trit đ nn dân ch phương Tây, b chp mũ là ngun gc ca mi ri lan mt n đnh.

Đ chun b cho vic tiếm quyn tuyt đi này, ông Tp đã xây dng mt cao trào chng tham nhũng mang tính cht khng b mnh m nht, cho vào tù, x t hình và chung thân hàng trăm đng viên cp cao nht, t y viên Thường v B Chính tr, y viên B Chính tr, y viên TƯ, đi tướng phó Bí thư Quân y TW, nhng người xưa nay được coi là bt kh xâm phm.

C mt phong trào phn đi ngm bc phát chng li điu mà nhiu đng viên trí thc Trung Quc coi là xu thế phát xít hóa, hàng vn facebook lên án, riu ct ông Hòang đế cng sn h Tp, buc h thng truyn thông l phi tm ngng vic tuyên truyn v s kin trên, không dám bình lun khoe khoang thêm.

Thế lc người Hoa nước ngoài, các chiến s dân ch như Ngy Kinh Sinh lin lên tiếng phê phán s tham quyn vô đ ca ông Tp. Đáng chú ý là lat bài 27 bc thư ng ca ông La Vũ, vn là con trai ca lão tướng La Thy Khanh, tng là Tng tham mưu trưởng kỳ cu ca Quân Gii phóng, hin sng M. Ông La Vũ là bn rt thân ca ông Tp Cn Bình do ông Tp Trng Huân b ông Tp Cn Bình là bn cc thân vi ông La Thy Khanh. Hai ông đu gp đi nn trong Cách mng Văn hóa ca ông Mao, b đu t, tù đày, con cái b đưa v nông thôn lao đng ci to. Ông La Vũ vn coi ông Tp Cn Bình là bn thân, vn viết thư cho nhau, gi nhau là ‘’cu – t’’.

Trong 27 bc tâm thư gi trên mng trong 1 năm qua, ông La ch có li khuyên ông Tp đi th là : chuyn cu chng tham nhũng mnh m là tt thôi, nhưng đó chưa phi là chuyn cn thiết cp bách nht. Vì chính chế đ đc đng không có dân ch sinh ra tham nhũng. Cho nên không bao gi có th tr ni nó. Đánh tham nhũng chính là đánh vào đng, không bao gi xong. Cu hãy nghĩ cho k, đ hết tâm lc ci t, làm cách mng chuyn đi hay xây dng mt đng mi mang bn cht dân ch, đa đng, vi lá phiếu t do ca mi công dân. Yêu nước thì không có con đường nào khác c. Nếu đi ngược li, xây dng chế đ tòan tr thì ch có đ v tht bi, tiêu vong. Cu cn có dũng khí thay đi hn tư duy, đi theo thi đi dân ch văn minh. Cu s làm cho Trung Quc đi đi dân ch, phn vinh, hnh phúc…

Có v như ông Tp b ngoài tai li khuyên tâm huyết ca anh bn ni kh. Cái tôi ca ông Tp quá ln, tham vng ca ông là vô hn đ. Nhà bình lun Bùi Mân Hãn khng đnh triu đình h Tp sp sp đ là vì thế, qua cun ‘’The near collapse of China’’. Hong Kong dân thường đc sách viết v ông Tp đ gii trí, mua vui vi nhau, sách k v ông Tp có nhiu v, tình nhân, ngoài bà Bành L Vin, chuyn ông ăn chơi thi tr. Ông ni đóa bt cóc nhà xut bn v lc đa đ tr ti, nhưng li phi th ra vì s dư lun. Ông cay cú đòi tr ti anh thanh niên dân ch kiên cường Hòang Chí Phong nhưng bt lc vì li ha ‘’1 nước 2 chế đ’’ không th làm càn. Ông cay cú vi bà Thái Anh Văn Tng thng Đài Loan da dùng vũ lc nhưng nói theo Mao, cái chi ca ông không vi qua eo bin Đài Loan được. Đài Loan ngày càng xa tm vi ca Bc Kinh, mi hn này ca ông Tp ngày càng ln.

Cái tham vng quyn hn vô hn đ ca ông Tp đã bt ông phi tr giá khá cao. Do quá nôn nóng, s thi gian trôi đi quá nhanh không kp đt gic mơ cá nhân là Hòang Đế Đ, ông quên hn li trăn tri ca ông Đng Tiu Bình già dn khôn ngoan là ‘’thao quang dưỡng hi’’, hãy che du k ý đ, đng đ l tham vng khi lc còn non, thế còn yếu, ch khi nanh mc nhn sc hãy đ l ý đ chiến lược. Sm l ý đ s b c thế gii xúm li ngăn chn, s tht bi.

St rut t kiêu và ch quan, b Vương H Ninh mù quáng mi chài mt cách di dt, ông Tp lao vào cuc t chiến dành ngôi bá ch thế gii khi đt nước còn ngn ngang các vn đ : kinh tế, dân tc, chia r, Hông Kông và Đài Loan ly khai, âm món n máu Thiên An Môn 1989, âm phong trào Pháp Luân Công do dai bt khut, phong trào di cư quy mô mang vn liếng ra nước ngoài.

Chính do cao ngo ca ông Tp nên đu năm 2018 này hình thành ‘’t giác Kim Cương : Hoa Kỳ- Nht Bn – n Đ – Úc ‘’ tht cht liên minh đ quyết ngăn chn ch nghĩa bá quyn ca h Tp.

Có th qua tình hình trên khng đnh rng trong thi đi ngày nay, khi các nước dân ch đã chiếm s đông áp đo trên tòan thế gii, khi các nước đc đóan phi dân ch ch còn là s ít i đơn côi, mi tham vng làm vua sut đi ch là mt cuc t sát, chết dn chết mòn hay chết không kp ngáp là điu chc chn. S tan v đt t ca bc tường Berlin và s biến mt ca c h thng XHCN gn 20 nước t Âu sang Á đến châu M và châu Phi cui năm 1991 là mt minh chng hùng hn.

Trung quc ca ông Hoàng đế đ Tp Cn Bình là như thế.

Vit Nam, ông Nguyn Phú Trng có v mun theo chân ông Tp, hãy coi chng, chế đ tòan tr mà ông Trng cùng ông Trn Quc Vượng đang rp tâm theo gót ông Tp, mnh tay đàn áp anh ch em dân ch và nhân quyn cũng ch là mt cuc t sát t t và chc chn.

Ông s vp phi s chng tr ca đông đo các ‘’đng viên nhưng lương thin’’, hàng ngũ trí thc, tui tr có tư duy đc lp, ph n chung t do bình đng, nông dân quý rung đt ca mình b đng ly mt, các nhà kinh doanh ngay tht, các tôn giáo chung điu thin chng điu ác …

nước Nga cũng thế, ông V. Putin d trò ma giáo, tránh điu cm ‘’không được làm tng thng lin trên 2 khóa’’ đã bày trò đi ct, sau khi làm tng thng 2 khóa lin, xung làm Th tướng mt khóa, ri quay li làm Tng thng 2 khóa na đ lách lut, đ hòng làm Sa Hòang mi sut đi, nhưng cái trò bp y không ăn tin. Năm nay ông s b gim tín nhim rt ln sau khi d trò thp hèn b tù người dám ra tranh c vi ông. Ông b gii trí thc và gii ph n gi là tên ‘’ma cô quyn lc đen ‘’ mang bn cht mt tình báo cng sn gian hùng.

Cũng là mt kiu t sát sm hay mun do tham vng quyn lc vô hn đ vy.

Bùi Tín (Blog vOA)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên