Không lời

1
Không lời

1 BÌNH LUẬN

  1. He he he…Sao dân Nga lại “hoan hô” đám “quắc nơ” khi chúng tiến vào thành phố?

    Một dấu hiệu cho biết nước Nga vĩ đại của bọn “phét” bò đỏ sẽ…toang và thằng bố Poo tin của Trọng lú cũng sẽ biến thành Poo…toang.

    Sau này, Trọng lú sẽ chỉ còn trông chờ vào “ơn mưa móc” của thằng “bố ghẻ…Tàu” họ Tạp mà thôi.

    Tội nghiệp Trọng lú!

    Tội nghiệp bọn “Cương” bò đỏ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên