Kherson victory

7
Kherson victory

7 BÌNH LUẬN

 1. Ngụy Hũi lúc này trốn anh Phét hơi kỷ đó nghen. Anh Phét đang moi lại lich sữ đánh đấm và lòng trung kiên của NGUY SAI GON để cho đám Tàn Du Hụ Duệ Ngụy Cock Sai Gòn biét để…………thêm Ô NHỤC mà Ngụy Hủi sợ quá , né luon là the nào hả em Hũi, kkakakkakakka

 2. Kherson Victory cúa U-CÀ có giống KHE SANH Victory của Viet Cộng chúng anh khi chọi vói bu MẺO và đám NGUY SAI GON hay không.

  • He he he …

   Tội nghiệp Phét…lác!

   – Nga chiếm được Kheson thì Phét ẳng rõ to

   – Nga bị đánh bật khỏi Kheson thì Phét cũng “ẳng”, mà ẳng..nho nhỏ

   – Nhưng quân Việt cộng bị quân Tàu thảm sát năm 1989 ở Trường Sa thì Phét…không dám ẳng tiếng nào

   Tội nghiệp Phét..lác!

   • Khà khà khà , anh Phét đang so sánh the VICTORY của U CÀ có giống như VICTORY của VC chúng anh tại Khe Sanh , Đường 9 Nam Lào và Căn Cứ Carroll tại Quảng trị hay khong mà Hũi là nhảy cẩng lên là the nào.

    Hom qua anh Phét đọc lại bài báo của hoc giả MẼO viét về sự kiên căn cư CARROLL cua MẼO sau khi bàn giao cho NGUY SAI GON giử đê? xem chien luọc VIETNAMIZATION tức VIet Nam Hóa Chien Tranh hiẹu quá thé nào.

    30 tháng 3 năm 1972 VC chúng anh thử sức xem NGUY SAI GON đuong đầu như thé nào sau khi bu MẼO rút. Nói là làm VC chúng anh rót 250 quả pháo 130 mm vào Camp Carrol và kết quả sau đó là ngày mùng 2 thang 4 năm 1972 Trung Tá NGỤY PHAM VAN ĐINH trung đoàn truỏng trung đoàn 56 thuợc sư đoàn 3 của tên tuóng VỦ VAN GIAI làm sư đoàn truỏng. Pham Van Đinh chịu khong thấu đả lien lac vói su đoàn Bông LAU của VC chúg anh và đả dẩn khoảng 1500 ten NGỤY cùng tả hủu ra đầu hàng vo đieu kiện, kakakkakakkak.

    Lính tráng kiẻu chi , đánh đấm kiẻu chi rứa chời, Ngụy Sai Gòn làm mất mặt bầu cua của BU MẼO quá thể.

    Ten Tàn Dư Nguy Cock nào dám ngoác mồm ra cải cho đuọc đi nghen. Cả the giói lúc đó đều lăc đầu ngao ngán về tài đánh đâm cua NGỤY SAI GON nhu thé đó. Too bad , HŨI, kakkakakkakakka.

   • Hoan hô trung tá Ngụy PHAM VAN ĐÍNH đả quay về vói chính nghỉa dân tộc.

    Tàn Du Nguy Cock nào còn dám mạnh mồm khoác lác nửa hay khong hả? Đúng là Quân “Nhục Ziet. Nam Cộng Gòa “

   • Sao hỏng thấy dám Tàn Dư Ngụy Cock vào hoan hô TRUNG TÁ PHAM VAN ĐÍNH mang 1500 lính về voi chính nghỉa DÂN TỘC là the nào hả Hũi, kekkeeekkekek , nhục quá hả, nhục như con cá NỤC quá chứ gì, kkkeekekke.

    Sao hỏng thấy dám Tàn Dư Ngụy Cock vào hoan hô TRUNG TÁ PHAM VAN ĐÍNH mang 1500 lính về voi chính nghỉa DÂN TỘC là the nào hả Hũi, kekkeeekkekek , nhục quá hả, nhục như con cá NỤC quá chứ gì, kkkeekekke.

    Anh Phét bảo rồi, anh Phét mà chọt thì Tàn Dư Ngụy Cock chỉ khóc ròng mà thôi, kakaakaa

    • Bớ ba hồn chín vía TÀn Dư Nguy Cock mau mau vào đây nghe anh Phét nói về cụu trung tá NGỤY Pham Van Đính vác nguyen trung đoàn về vói CHINH NGHIA DAN TỘC năm 1972.

     Tai sao các Tàn Du Ngụy Cock anh K(hùng) Quan Nhục Viẹt Gian Cộng Trừ trôn’ kỷ mổi khi nói tói tài đánh đấm 47 năm truóc là thé nào hả.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên