KÊU GỌI ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN GIẢI NHÂN QUYỀN VN 2017

0

 THÔNG BÁO

 

Giải Nhân Quyền Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) thành lập từ năm 2002 nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân Quyền Việt Nam còn nhằm bày tỏ tình liên đới của người Việt khắp nơi đối với những người đã và đang dấn thân bảo vệ quyền làm người và công lý cho mọi người dân Việt Nam.  

Từ ngày thành lập đến nay, MLNQ đã tuyên dương những nhà đấu tranh  hàng đầu cho nhân quyền  tại Việt Nam, gồm Hoà thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý (2002); Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê Chí Quang, Ông Nguyễn Vũ Bình, Ông Nguyễn Khắc Toàn (2003); Ông Phạm Quế Dương,  Bác sĩ Nguyễn Đan Quế (2004); Ông Lê Quang Liêm, Linh mục Phan Văn Lợi, Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ (2005); Ông Đỗ Nam Hải, Ông Nguyễn Chính Kết, Ông Hoàng Minh Chính (2006); Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài (2007); Thượng tọa Thích Thiện Minh, Nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận (2008); Mục sư Nguyễn Công Chính, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (2009); Ký giả Trương Minh Đức, Ông Đoàn Huy Chương (2010); Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Cô Đỗ Thị Minh Hạnh (2011); Nhà báo Tạ Phong Tần, Cô Phạm Thanh Nghiên,  Cô Huỳnh Thục Vy (2012); Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Luật sư Lê Quốc Quân, Ông Trần Huỳnh Duy Thức (2013); Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Ông Nguyễn Bắc Truyển, Nhạc sĩ Việt Khang và Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình (2014); Hòa thượng Thích Không Tánh, Bà Hồ Thị Bích Khương, và Bà Bùi Thị Minh Hằng (2015); Mạng Lưới Blogger Việt Nam, LS Võ An Đôn, Bà Trần Ngọc Anh, và Bà Cấn Thị Thêu (2016). 

Hiện nay một số những người đã được trao Giải Nhân Quyền Việt Nam vẫn còn đang bị tù đày hoặc cô lập. MLNQVN tiếp tục kêu gọi thế giới lưu tâm đến tình trạng nhân dân Việt Nam bị tước đoạt tự do và nhân quyền, đặc biệt là những khôi nguyên Giải Nhân Quyền VN. 

Buổi lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2017 sẽ được tổ chức tại TP Toronto, Canada do sự cộng tác giữa MLNQVN và Tổ chức VOICE Canada nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 69 vào tháng 12 năm 2017.  MLNQVN mong ước đón nhận được nhiều hồ sơ đề cử ứng viên xứng đáng cho Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2017 từ các đoàn  thể và cá nhân trong cũng như ngoài nước. Kết quả việc xét giải sẽ được chính thức công bố vào trung tuần tháng 11 năm 2017. 

Tiêu Chun Tng Quát  

– Phải là một cá nhân hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam;

– Đã có thành tích đấu tranh bất bạo  động vì nhân quyền cho người dân Việt Nam;

– Việc đấu tranh của họ đã tạo được ảnh hưởng tích cực tại quốc nội cũng như ở hải ngoại. 

Th Tc Đ C 

– Mỗi cá nhân hay đoàn thể có thể đề cử nhiều ứng viên; tuy nhiên Ban Xét Giải không cứu xét việc tự đề cử;

–  Nên sử dụng mẫu đơn đề cử (đính kèm); tuy nhiên Ban Xét Giải cũng chấp nhận thư đề cử có đầy đủ chi tiết cần thiết;

–  Hồ sơ đề cử nên bao gồm các tài liệu hỗ trợ, như các bài viết, phát biểu của người được đề cử hoặc tài liệu đã hoặc chưa  xuất bản về người hoặc tổ chức được đề cử.  

Xin gi h sơ đ c  v MLNQVN trước ngày  30/9/2017 theo đa ch: 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 – U.S.A.

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 

 ——————————–

   Gii Nhân Quyn Vit Nam Năm 2017

 Mu Đơn Đ C

  1. Tóm tắt tiểu sử của người hoặc tổ chức được đề cử:  
  2. Quá trình họat động có liên quan đến nhân quyền Việt Nam: (Các công tác đã thực hiện, tác phẩm đã phổ biến, gian khổ đã chịu đựng, thành tích được tuyên dương…)    
  1. Tên và địa chỉ những người mà Ban Xét Giải có thể liên lạc để biết thêm chi tiết về người được đề cử nếu cần:    
  1.  Tên người hoặc tổ chức đề cử:

     Địa chỉ: 

     Điện thọai: 

     Email: 

 

Vietnam Human Rights Network
8971 Colchester Ave
Westminster, CA 92683 – USA
Tel:  (714) 657-9488 
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net
Website: http://www.vietnamhumanrights.net

Facebook: https://www.facebook.com/mlnqvn 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên