Gaza máu và lửa

1
Gaza máu và lửa

1 BÌNH LUẬN

  1. Rồi có một ngày, có một ngày, chinh chiến tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi… Tại sao chiến tranh tàn mà con tim lại héo? Hai ca sĩ nổi tiếng hát bài “Một Mai Giã Từ Vũ Khí” đã ra người thiên cổ. Chinh chiến tàn, hòa bình không tiếng súng nhưng không đem lại hạnh phúc ấm no tự do mà nô lệ và ngục tù. Dân tộc Việt Nam hiện đang sống trong ngục tù cộng sản.

    Chiến tranh triền miên. Hết lạnh lại nóng, hết nóng lại lạnh. Chẳng nước nào đủ sức tự lực cánh sinh sống trong chiến tranh nếu không có đồng minh và sự trợ giúp và Mỹ đã giúp Ukraine hơn một năm qua, nay chuẩn bị giúp Israel. Hai cuộc chiến nóng Nga xâm lăng đánh Ukraine và Hamas vừa mới tấn công vào lãnh thổ Israel báo hiệu chiến tranh có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu có xung khắc về lợi ích lãnh thổ, an ninh địa chính trị và kinh tế mà nhân loại đang sống trong giai đoạn có thể chấm hết với vũ khí ngày nay.

    Nhưng người Mỹ lại không nhìn lại chính nước mình. Tuy không có chiến tranh nóng nhưng nước Mỹ đang có chiến tranh lạnh. Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vì lợi ích riêng đang làm suy yếu nước Mỹ. Đảng Cộng Hòa của Hạ Viện bất ngờ hạ bệ Chủ Tịch Hạ Viện mà không có tính toán tìm người bầu thay thế trong tình hình đất nước Mỹ đang đối đầu hầu như tất cả mọi mọi đề đối nội và đối ngoại của đất nước. Một chính sách di dân biên giới không quyết đoán mà luôn chừa kẽ hở và chính sách trị an đối nội bè phái đang làm cho nước Mỹ ngày càng suy yếu, dẫn đến sụp đổ mà không cần chiến tranh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên