Đối thoại, thật hay giả

4

4 BÌNH LUẬN

 1. Trên thế gian nầy có rất nhiều cuộc đối thoại đả diễn ra.Nhưng hầu hết
  “Sư-mời gọi” xuất phát từ “kẻ lương thiện” hay nói khác hơn từ một chính quyền do Dân chủ (do Dân bầu lên”. Ví dụ :Tích Lan -Phi luật Tân đối
  thoại với quân khủng bố.Chính phủ Columbia (Nam Mỹ) đối thoại với
  Quân khủng bố buôn thuốc phiện.Nói tóm lại,kêu gọi đối thoại không thể xuất phát từ kẻ Ác được. Lý do:Người “tay không” không thể ngồi nói chuyện với kẻ ,vai mang súng-tay cầm mả-tấu được.Chính vì thế, muốn có đối thoại “chính danh” nhà nước CS, phải nhờ một nước thứ 3 làm trung gian thực hiện cuộc đối thoại Quốc-Công. Cố nhiên đối thoại (nếu có) không xẩy ra trên đất nước VN. Rất tiếc Cù-Huy-Hà-Vũ là TS Luật,
  đả không đề cập đến yếu tố nầy .

 2. CÁCH MẠNG VÀ ĐỐI THOẠI

  Từ ngày ông Mác ra đời
  Ông hô cách mạng một thời kinh thiên
  Tiến lên trong cách chuyên quyền
  Phải toàn vô sản mọi miền trần gian

  Liên Xô giờ đã đi đoang
  Đông Âu cũng vậy có còn chi mô
  Thành công hỏi ở chỗ nào
  Cả như Trung Quốc ào ào hóa xanh

  Mặc cho hai bậc đàn anh
  Việt Nam vẫn cứ tành tành mà đi
  Nghĩa là dầu có thị trường
  Nhưng mà định hướng phải đường tiến lên

  Tuy rằng chỉ có mình ên
  Còn dân trong nước ối mèn đéc ơi
  Như rươi phản biện tơi bời
  Đảng đều coi kiểu trò chơi lề đường

  Bởi ta là đảng cầm quyền
  Bác Hồ đã dạy Lênin đã ừ
  Mác thì thuở ấy đến chừ
  Chết rồi còn nói năng gì nữa đâu

  Thế thì vọng cổ sáu câu
  Ca đi ca lại cũng hầu thênh thang
  Mặc dân dẫu có thở than
  Cho hoài than thở chỉ toàn vậy thôi

  Đường đi vạch sẳn trên đời
  Ngày xưa Mác nói phải thời đóng đinh
  Bây giờ không ở cùng mình
  Phải đinh đóng cột mới tình nghĩa xưa

  Bởi vì tứ mã nan truy
  Một lần đã nói còn gì nữa đâu
  Phải cần chuyên chính trước sau
  Kệ cha bao việc đổi thay trên đời

  Bây giờ ông Thưởng chịu chơi
  Hô lên đối thoại khiến đời người mang
  Nhớ xưa Thiệu nói cà tàng
  Cho rằng cộng sản nói càng đừng nghe

  Việc làm xem mới rõ hè
  Một lần đã nói bao người đâu quên
  Trở thành lơi nói danh nhân
  Ngàn năm giải mã mới thành rõ thôi

  Nên chi việc đã vậy rồi
  Hai đàng nước lửa biết thời tin ai
  Bởi tin thành hố dài dài
  Không tin nào biết việc đời tới đâu

  Hóa thành cuộc giỡn hơi lâu
  Cả trên thế giới lẫn hầu dân ta
  Thầy chùa mặc áo cà sa
  Người thường cũng mặc biết là Phật đâu

  Vậy nên chờ đó để hầu
  Sự đời phân giải tập đầu tập sau
  Chỉ phiền một nỗi dông dài
  Nhiều người yêu đảng nước nhà đâu yêu

  Nên từng nhập một mỹ miều
  Càng yêu chủ nghĩa mới yêu nước nhà
  Thật là lý luận bao la
  Chỉ toàn trẹo họng có mà vui sao

  Giờ thì ông Thưởng phá rào
  Mở ra đối thoại ối dào là vui
  Vui là vừa kiểu vui cười
  Vui vì triển vọng biết đâu mà lần

  Quả là thế sự lần khân
  Ai làm nên nỗi cù lần thế kia
  Khiến giờ nói mấy ai nghe
  Biến thành sự thể chẻ hoe trên đời

  Nên chi che mặt mà cười
  Chừng nào biến đổi thì đời mới tin
  Bởi vì hễ Mác Lênin
  Nó hoài kiên định phải mình nó thôi

  Mở ra Dân chủ Tự do
  Biến thành cách mạng còn ra nỗi gì
  Đúng là sự việc lâm li
  Lỗi này tại Mác chớ còn tại ai

  LAM NGÀN
  (23/5/17)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên