Công nghệ záo zụk của Hồ Ngọc Đại

1
Công nghệ záo zụk của Hồ Ngọc Đại

1 BÌNH LUẬN

  1. Ngày xưa mình học Quốc Văn Giáo Khoa thư cho nên chẳng có bao nhiêu trình độ. Ngày ngay phải học Công nghệ záo zuk thì mới đuổi kịp kách mệnh 4.0. Thủ tướng vẫn hô hào đấy thôi.
    Thế hệ mới Công nghệ záo zuk mới là đúng dồi. Muốn gì nữa đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên