Chậm hiểu

0
Chậm hiểu

Chậm hiểu

Cướp đâm dân , vật nhau trên đường phố

Sao công an không can thiệp đứng nhìn ?

Chớ thắc mắc chuyện trong nhà ngoài phố !

Công an là cướp , cướp là công an

 Babui

 Thời sự 5/2021

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên