Các cường quốc trong chiến tranh Việt Nam

31

Trong chiến tranh 1954-1975, Liên Xô và Trung Cộng là hai nước viện trợ chính cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ở Bắc Việt Nam (BVN), và Hoa Kỳ là nước viện trợ chính cho Quốc Gia Việt Nam (QGVN), đổi thành Viêt Nam Cộng Hòa (VNCH) năm 1955 ở Nam Việt Nam (NVN). Các cường quốc đến giúp Bắc và Nam Việt Nam đều có những tính toán riêng của mỗi nước.

LIÊN XÔ VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Sau khi cướp chính quyền năm 1917, đảng Cộng Sản (CS) Nga do Vladimir Lenin lãnh đạo, thành lập Đệ tam Quốc tế Cộng sản (ĐTQTCS) (The Third International) tại Moscow năm 1919, gọi là Communist International hay COMINTERN.

Trong đại hội kỳ 2 ĐTQTCS từ 24-7 đến 7-8-1920, Vladimir Lenin công bố bản “Sơ thảo lần thứ nhứt luận cương về vấn đề Dân tộc và Thuộc địa” (Draft Thesis on the National and Colonial Questions), thường được gọi là bản luận cương của Lenin, theo đó Lenin nêu cao quyền dân tộc tự quyết, kêu gọi các nước bị đô hộ (các thuộc địa) đứng lên chống lại các đế quốc thực dân, giải phóng dân tộc bằng cách dựa vào sự ủng hộ của đảng CS các nước, rồi gia nhập khối Liên Xô.

Để thực hiện chủ trương nầy, ĐTQTCS tổ chức tại Liên Xô những cơ sở đào tạo cán bộ tuyên truyền, sách động và tổ chức quần chúng, rồi tung những cán bộ nầy về nước hoạt động. Hai trường nổi tiếng là trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông (Communist University of the Toilers of the East), thành lập năm 1921. Năm 1926, Liên Xô lập thêm trường Quốc tế Lenin (International Lenin School).

Nước Nga, đổi thành Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết tức Liên Xô ngày 30-12-1922, tuyên truyền chủ nghĩa CS và phát triển ĐTQTCS nhằm xuất cảng cách mạng, bành trướng thế lực ra nước ngoài, tiến đến thành lập một khối các quốc gia theo chủ nghĩa CS do Liên Xô lãnh đạo, cạnh tranh với các đế quốc Tây Âu. Đảng CSLX khuyến khích các nước bị đô hộ, tức thuộc địa của các nước Tây phương, nổi lên chống các đế quốc, giải phóng dân tộc, giành độc lập, rồi gia nhập khối Liên Xô. Nói cách khác, ĐTQTCS là công cụ bành trướng đế quốc CS của Liên Xô.

Người Việt Nam đầu tiên xuất thân từ Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông ở Moscow, được ĐTQTCS gởi qua Trung Hoa hoạt động gián điệp năm 1924 là Nguyễn Ái Quốc (NAQ, đã được nhiều người viết.) Trên đường hoạt động, NAQ thay đổi tên họ nhiều lần. Năm 1942, NAQ chiếm dụng tên Hồ Chí Minh (HCM) của Hồ Học Lãm năm 1942. Dầu đã được ĐTQTCS đào tạo, nhưng khi HCM cùng đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) cướp chính quyền ở Hà Nội năm 1945, Liên Xô vẫn không giúp đỡ, vì hai lẽ: 1) Joseph Stalin, nhà độc tài Liên Xô, vốn đa nghi, không tin tưởng những nước CS không do Liên Xô thành lập. Hơn nữa HCM lại đã từng cộng tác với cơ quan tình báo OSS (Office of Strategic Services) của Hoa Kỳ. 2) Việt Nam nằm quá xa Liên Xô và Liên Xô không có quyền lợi ở Đông Nam Á.

Năm 1950, khi HCM qua Liên Xô cầu viện, Stalin ủy nhiệm cho Trung Cộng (TC) giúp HCM chống Pháp và sau đó Liên Xô viện trợ võ khí hạng nặng cho VNDCCH qua đường TC, vì lúc đó CSVN chưa có lãnh thổ nhất định.

Hiệp định Genève (1954) chia hai nước Việt: VNDCCH ở BVN; QGVN đổi thành VNCH năm 1955 ở NVN. Liên Xô chỉ chú trọng đến BVN khi xảy ra cuộc tranh chấp Nga-Hoa do viêc Nikita Khrushchev đưa ra chủ trương “sống chung hòa bình” (peaceful coexistence) giữa các nước không cùng chế độ chính trị năm 1956. Liên Xô viện trợ cho BVN nhằm lôi kéo BVN về phía Liên Xô, nhiều nhất là viện trợ võ khí hạng nặng. Sau hiệp định Paris (27-1-1973), Hoa Kỳ không oanh tạc BVN nên Liên Xô dễ dàng viện trợ trực tiếp cho BVN, và tăng gấp 4 lần số viện trợ để BVN tấn công NVN.

TRUNG CỘNG VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Năm 1949, đảng CS thành công ở Trung Hoa. Ngày 1-10-1949, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH), thường được gọi là Trung Cộng (TC). Đầu năm 1950, HCM, chủ tịch VNDCCH, vội vàng qua Bắc Kinh cầu viện. Lúc đó, Mao Trạch Đông và Châu Ân Lai không có mặt ở Bắc Kinh và đang viếng thăm Liên Xô. Tài liệu của một tác giả trong nước cho biết khi HCM đến Bắc Kinh, thì HCM làm kiểm thảo trước Lưu Thiếu Kỳ về tất cả những chủ trương của CSVN từ năm 1946. (Trần Đĩnh, Đèn cù, California: Người Việt Books, 2014, tr. 49.)

Sau Bắc Kinh, HCM đến Moscow tối 6-2-1950. Có thể trước đó Stalin và Mao Trạch Đông đã thỏa thuận chia vùng ảnh hưởng, nên khi tiếp HCM, Stalin nói: “Đảng Cộng Sản Liên Xô và nhân dân Liên Xô hoàn toàn nên viện trợ cho cuộc đấu tranh chống Pháp của các đồng chí. Song, chúng tôi đã trao đổi với các đồng chí Trung Quốc, công việc viện trợ chiến tranh chống Pháp của Việt Nam chủ yếu do Trung Quốc phụ trách thích hợp hơn…” (Một nhóm tác giả, Hồi ký của những người trong cuộc, ghi chép thực về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp, bài của Trương Quảng Hoa, Bắc Kinh: Nxb Lịch sử đảng Cộng Sản Trung Quốc, 2002, Trần Hữu Nghĩa, Dương Danh Dy dịch, Dương Danh Dy hiệu đính. Montreal: Tạp chí Truyền Thông số 32 và 33, Hạ-Thu 2009, tr. 45.)

Ngày 17-2-1950, Mao Trạch Đông cùng Châu Ân Lai rời Moscow, trở về Bắc Kinh bằng tàu hỏa. Hồ Chí Minh tháp tùng theo đoàn tàu nầy. Một hôm HCM tìm đến toa tàu của Mao Trạch Đông và dùng tiếng Tàu xin Mao Trạch Đông viện trợ. Mao Trạch Đông đồng ý nhưng còn đợi ý kiến trung ương đảng CSTH. (Trương Quảng Hoa, bđd., sđd. tr. 47.)

Tại Bắc Kinh, một hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa VNDCCH và CHNDTH được ký kết, theo đó hai bên hợp tác để tiễu trừ thổ phỉ. (Bernard Fall, Le Viet-Minh, Paris: Max Leclerc et Compagnie, 1960, tr. 119.) Thổ phỉ ở đây ám chỉ biệt kích Pháp và tàn quân Quốc Dân Đảng Trung Hoa, đã trốn tránh ở biên giới Việt Hoa sau khi Tưỏng Giới Thạch thất bại. Từ đó, TC viện trợ tối đa cho CSVN, không phải chỉ vì tình nghĩa xã hội chủ nghĩa, mà còn vì TC nhờ CSVN bảo vệ an ninh biên giới phía nam của TC.

Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia hai Việt Nam ở vĩ tuyến 17. Trước khi ký hiệp định Genève, Châu Ân Lai triệu HCM hội họp tại Liễu Châu (Liuzhou), tỉnh Quảng Tây (Kwangsi) ở TC, từ 3 đến 5-7-1954, để bàn về việc ký kết hiệp định. Bên cạnh đó, Châu Ân Lai đưa ra cho HCM hai kế hoạch: 1) Trước khi rút quân từ NVN ra BVN, CS chôn giấu võ khí, cài người ở lại NVN để chuẩn bị tái chiến. 2) Sử dụng chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” tức chống Hoa Kỳ để kích động quân đội và lôi kéo quần chúng.

Chống Hoa Kỳ là chủ trương của TC từ sau thế chiến thứ hai vì TC đụng độ với Hoa Kỳ nhiều lần ở nhiều nơi. Trong cuộc chiến Quốc-Cộng ở Trung Hoa, Hoa Kỳ viện trợ cho Trung Hoa Dân Quốc do Tưởng Giới Thạch lãnh đao. Khi THDQ thất bại, di tản ra Đài Loan (Taiwan) năm 1949, Hoa Kỳ giúp THDQ duy trì ghế đại diện Trung Hoa ở Liên Hiệp Quốc, dầu Đài Loan rất nhỏ, ít dân so với TC. Trung Cộng còn đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ trong chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Tại hội nghị Liễu Châu, chắc chắn Châu Ân Lai đã rỉ tai cho HCM biết về những biến cố nầy.

Từ năm 1956, mối bang giao Trung Cộng – Liên Xô rạn nứt vì TC chống lại chủ trương “sống chung hòa bình” do Khrushchev đưa ra. Liên Xô bao vây TC ở phía bắc và phía tây. Phía tây nam, Ấn Độ chận TC. Phía đông là Thái Bình Dương với ba nước đồng minh của Hoa Kỳ là Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Hoa Dân Quốc. Bị bao vây gần như ba mặt, TC rất lo ngại bị cô lập và nhất là lo ngại bị Hoa Kỳ chận luôn ở phía nam, nên TC tận lực giúp BVN.

Ngày 4-9-1958, Quốc vụ viện TC (chính phủ) ra tuyên cáo về ranh giới biển của TC là 12 hải lý kể từ bờ biển, áp dụng cho toàn thể lãnh thổ TC, bao gồm cả các hải đảo mà TC cho là của TC, trong đó TC kể luôn cả Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Bản tuyên cáo nầy không gởi riêng cho nước nào và không cần trả lời, nhưng để lấy lòng TC nhằm mưu cầu viện trợ từ TC, Phạm Văn Đồng, thủ tướng BVN, với sự đồng ý của HCM và bộ Chính trị đảng Lao Động, ký quốc thư ngày 14-9-1958, tán thành tuyên cáo của TC ngày 4-9-1958, nghĩa là mặc nhiên thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc TC.

Một năm sau, Phạm Văn Đồng qua Bắc Kinh tháng 10-1959 để cầu viện. Đáp lại, tháng 11-1959, TC đưa một phái đoàn sang BVN trong hai tháng, nghiên cứu tất cả những nhu cầu của BVN. Tháng 5-1960, các nhà lãnh đạo BVN và TC hội họp liên tiếp ở Hà Nội và Bắc Kinh để thảo luận chiến lược tấn công NVN. (Qiang Zhai, China & the Vietnam Wars, 1950-1975, The University of Carolina Press, 2000, tt. 82-83.)

Được TC hứa hẹn viện trợ, ngay trong năm 1960, tại Hà Nội, đại hội III đảng Lao Động từ 5-9 đến 10-9-1960, đưa ra hai mục tiêu lớn là xây dựng xã hội chủ nghĩa ở BVN và giải phóng NVN bằng võ lực, nghĩa là động binh tấn công NVN, tức BVN công khai vi phạm (xé bỏ) hiệp định Genève năm 1954.

Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Văn Tiến Dũng liên tục qua TC hội họp và thương lượng với các lãnh tụ TC. Ngoài quân viện, từ tháng 6-1965 đến tháng 3-1968, TC gởi sang BVN 320,000 quân, trú đóng ở các tỉnh và thành phố phía bắc Hà Nội, điều khiển các súng phòng không, sửa chữa đường sá, cầu cống, đường xe lửa, bảo vệ các tỉnh phía bắc, nhằm giúp BVN kéo hết lực lượng xuống tấn công NVN. (Qiang Zhai, sđd., tr. 135. Tuy nhiên, theo Henry Kissinger, On China, Toronto: Penguin Group (Canada), 2011, tr. 342, thì Trung Cộng chỉ gởi 100,000 quân.)

HOA KỲ VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Về phía Hoa Kỳ, sách vở tài liệu Hoa Kỳ đều cho rằng Hoa Kỳ giúp VNCH hay NVN nhằm chống lại sự xâm lăng của BVN, nhứt là sự bành trướng của TC. Tuy nhiên, kết cuộc bi thảm của VNCH năm 1975 đặt ra một câu hỏi: Liệu Hoa Kỳ có thật tâm giúp VNCH tự bảo vệ và chống cộng sản không?

Vũ khí dùng trong chiên tranh Việt Nam

Khi Bắc Triều Tiên xâm lăng Nam Triều Tiên (NTT) năm 1950 thì Hoa Kỳ hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, đưa quân qua giúp NTT chống BTT. Tại đây, Hoa Kỳ đụng độ với Trung Cộng, và cuối cùng hai bên NTT và BTT ký hiệp ước đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) ngày 27-7-1953. Để bảo vệ NTT, Hoa Kỳ ký với NTT ngày 1-10-1953 Hiệp định Phòng thủ Hỗ tương giữa Hoa Kỳ và Cộng Hòa Triều Tiên (Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea).

Tháng 9-1954, TC đe dọa Trung Hoa Dân Quốc (THDQ tức Đài Loan), pháo kích hai quần đảo Kim Môn – Mã Tổ (Kinmen-Mazu). Hai quần đảo nầy nằm cách hải cảng Hạ Môn (Xiamen), tỉnh Phúc Kiến (Fujian) của TC khoảng 15 Km, và nằm cách bờ biển Đài Loan khoảng 270 Km, nhưng thuộc chủ quyền của Đài Loan. Hoa Kỳ liền ký với THDQ ngày 2-12-1954 Hiệp định Phòng thủ Hỗ tương Hoa-Mỹ (Sino-American Mutual Defense Treaty) còn gọi là Hiệp định Phòng thủ chung giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa Dân Quốc (Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China). Năm 1972, Hoa Kỳ ký thông cáo chung Thượng Hải với TC, công nhận CHNDTH hay TC là nhà nước hợp pháp duy nhất của Trung Hoa, nhưng Hoa Kỳ vẫn bảo vệ nền độc lập và tự trị của THDQ (Đài Loan) bằng “Đạo luật quan hệ Đài Loan” (Taiwan Relations Act, 10-4-1979).

Với Nhật Bản, sau các hiệp ước 1951 và 1954, Hoa Kỳ ký thêm ngày 19-1-1960 Hiệp định Hợp tác và An ninh Hỗ tương giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản (Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan).

Trong khi đó, lúc đầu giữa Hoa Kỳ và VNCH không ký kết một hiệp ước quân sự vì điều 19 chương III hiệp định Genève (20-7-1954) ghi rằng: “Hai bên cam đoan rằng vùng thuộc về họ không gia nhập một liên minh quân sự nào và không bị sử dụng để gây lại chiến tranh hoặc phục vụ cho một chính sách xâm lược”. Tuy nhiên sau khi đảng Lao Động công khai vi phạm (xé bỏ) hiệp định Genève tại đại hội III ở Hà Nội vào tháng 9-1960, thì tổng thống Ngô Đình Diệm hai lần đề nghị Hoa Kỳ ký với VNCH một hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa hai nước, nhưng phía Hoa Kỳ cũng từ chối. Tổng thống Diệm đề nghị lần thứ nhứt ngày 29-9-1961 với đô đốc Harry D. Felt, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. (Stanley Karnow, Vietnam, a History, New York: The Viking Press, 1983, tr. 251.) Tổng thống Diệm đề nghị lần thứ hai với đại tướng Maxwell Taylor, tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đến Sài Gòn từ 18 đến 24-10-1961. (John S. Bowman, The Vietnam War, Day by Day, New York: Mallard Press, 1989, tr. 22.)

Thêm nữa, khi đem bộ binh vào Nam Việt Nam (NVN) năm 1965, thì đại sứ Hoa Kỳ tại VNCH Maxwell Taylor vận động với thủ tướng Phan Huy Quát và các tướng lãnh, và hai bên Việt Mỹ “thỏa thuận miệng” (không ký văn bản) để cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8-3-1965. Sau đó, khi muốn rút quân, thì Hoa Kỳ tự động rút quân, và chỉ thông báo cho tổng thống VNCH biết.

Như thế Hoa Kỳ không ký một hiệp ước nào với VNCH. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ không cương quyết giúp đỡ VNCH chống CS như Hoa Kỳ đã giúp đỡ NTT, Nhật, Đài Loan, dầu lúc đó VNCH được mệnh danh là “tiền đồn chống cộng”? Phải chăng Hoa Kỳ chỉ muốn kết hợp với VNCH thành một liên minh không văn bản, khỏi bị ràng buột chặt chẽ với VNCH, để Hoa Kỳ rộng đường hành động và xoay xở khi đối đầu với TC trong lúc tình hình thế giới đang thay đổi.

Quả thật tình hình quốc tế đang biến chuyển mạnh vì Trung Cộng chống đối chủ trương “sống chung hòa bình” giữa các nước không cùng chế độ chính trị do bí thư thứ nhất đảng CSLX Nikita Khrushchev đưa ra năm 1956. Càng ngày TC càng cứng rắn, nhứt là từ khi TC thử nghiệm thành công bom nguyên ngày 16-10-1964. (Google: “China Nuclear Forces”.) Ngày 2-3-1969 bùng nổ chiến tranh biên giới Nga-Hoa tại sông Ussuri (Ô Tô Lý Giang), phía bắc TC.

Khi TC lên hàng cường quốc nguyên tử, Hoa Kỳ bắt đầu quan ngại. Richard Nixon, cựu phó tổng thống thời tổng thống Dwight D. Eisenhower, trên báo Foreign Affairs số tháng 10-1967, viết rằng không nên để cho TC sống biệt lập ngoài đại gia đình thế giới. (Henry Kissinger, On China, Toronto: Penguin Group (Canada), 2011, tr. 202.) Vì vậy Hoa Kỳ bắt đầu muốn nói chuyện với TC, vừa vì thế lực nguyên tử mới xuất hiện, vừa vì muốn gây chia rẽ trong khối CS sau vụ TC và Liên Xô đánh nhau.

Về phía TC, khi cuộc tranh chấp Nga-Hoa đưa đến chiến tranh, thì TC phát sinh nhu cầu làm bạn với một cường quốc nguyên tử để tạo thế cân bằng với Liên Xô. Lúc đó cường quốc mà TC nhắm đến không nước nào khác hơn là Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ có võ khí nguyên tử và Hoa Kỳ cũng chống Liên Xô. Về địa chính trị, Hoa Kỳ ở xa TC, trong khi Liên Xô nằm sát biên giới TC. Do đó, TC cũng có nhu cầu muốn nói chuyện với Hoa Kỳ. Sau một thời gian dọ dẫm, hai bên bắt đầu xích lại gần nhau.

Tại Hoa Kỳ, sau khi thắng cử và lên làm tổng thống ngày 20-1-1969, Richard Nixon đưa ra kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” (Vietnamization), chuyển gánh nặng quân sự qua cho quân lực VNCH, rút quân đội Hoa Kỳ về nước. Tháng 2-1972, Richard Nixon thăm TC, mở đầu một thời kỳ mới trong bang giao Hoa Kỳ-TC. Bắt tay được với TC, quân cờ VNCH không còn cần thiết, nên Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH.

Chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian tham chiến ở NVN là chiến tranh giới hạn, không tấn công BVN để tránh sự can thiệp của TC như ở Nam Triều Tiên. Trước khi đưa bộ binh vào NVN, ngày 30-4-1964 ngoại trưởng Hoa Kỳ là Dean Rusk nhờ J. Blair Seaborn, trưởng đoàn Canada trong Ủy ban Kiểm soát Quốc tế (International Control Commission), báo cho Hà Nội biết chủ trương nầy của Hoa Kỳ và đề nghị Hà Nội ngưng ủng hộ CS miền Nam để đổi lấy viện trợ. Seaborn trình bày lại với Phạm Văn Đồng ngày 18-6-1964 nhưng BVN không chấp thuận. (John S. Bowman, sđd. tr. 37.)
Ngoải chính sách chiến tranh giới hạn, Hoa Kỳ còn áp đặt trong quân đội Hoa Kỳ những quy tắc tham chiến (rules of engagement) mà một tác giả Hoa Kỳ đã nhận xét rằng: “Những quy tắc nầy bảo đảm rằng quân đội chúng ta [Hoa Kỳ] không thể thắng mà cộng sản không thể thua.” (Steve Farrell, Why We Lost in Vietnam – The Untold Story, University of Toronto, School of Continuimg Studies, The Moral Liberal.) Thượng nghị sĩ Barry Goldwater, đảng Cộng Hòa bang Arizona, gọi đây là “no win policy” (chính sách không thắng). (The Bryan Times, Thursday April 17, 1975, tr. 6. http://news.google.com/newspapers.)

Đánh trận mà không thắng không thua để làm gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn chiến tranh sẽ kéo dài và Hoa Kỳ có thời gian tiêu thụ cho hết số võ khí tồn kho của Hoa Kỳ từ thời thế chiến thứ hai còn lại. Các cựu quân nhân VNCH đều cho biết cho đến năm 1968, quân đội VNCH vẫn sử dụng các loại súng cũ như Carbine M1 hay Garand M1, máy bay AD5, AD6 … thời thế chiến thứ hai.

Trên chiến trường Việt Nam, Hoa Kỳ còn thử nghiệm một số võ khí mới, mà dễ thấy nhứt là súng AR15 (tức M16) xuất hiện khoảng năm 1965, và quân nhân Việt Nam sử dụng từ năm 1968; thiết giáp xa Patton 48; phản lực cơ F4-Phantom; oanh tạc cơ B52 lần đầu tiên trên thế giới xuất chiến ở Bình Dương ngày 17-6-1965 trong chiến dịch Arc Light; bột khai quang màu da cam; loại bom bi khi phát nổ phóng ra những chùm bi nhỏ sát thương. (Về việc B52 xuất chiến lần đầu ở Bình Dương, theo John S. Bowman, sđd. tr. 72. Tài liệu về các loại võ khí mới của Hoa Kỳ sử dụng ở Việt Nam, theo các website: HISTORY: Weapons of the Vietnam War: và Vietnam Equipment)

Cũng trên chiến trường Việt Nam, Hoa Kỳ lại có cơ hội theo dõi, nghiên cứu những loại võ khí mới của Liên Xô viện trợ cho quân đội CS sử dụng ở Việt Nam. Ngoài các loại súng của CS như AK-47, Hoa Kỳ còn nghiên cứu các loại xe thiết giáp của Liên Xô và các loại hỏa tiển phòng không của Liên Xô.

Điểm quan trọng là khi đến Việt Nam, Hoa Kỳ chỉ hành động theo chủ trương chính sách của Hoa Kỳ, quan điểm của Hoa Kỳ, cho lợi ích của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ít quan tân đến đề nghị, nguyện vọng và quyền lợi của phía VNCH. Ví dụ cố vấn Hoa Kỳ huấn luyện quân sự theo lý thuyết chiến tranh của Hoa Kỳ, dựa trên hỏa lực tối tân và dồi dào mà không dựa trên điều kiện Việt Nam, hoặc Hoa Kỳ không tìm ra đối sách chống lại du kích, mà Hoa Kỳ bác bỏ các đề nghị bắc tiến của các tướng lãnh VNCH để chận đứng du kích CS ở NVN; và Hoa Kỳ cản trở kế hoạch của VNCH sản xuất đạn dược để VNCH tự cung ứng nhu cầu chiến tranh…

Người Hoa Kỳ tính toán tinh vi đến nỗi vào nắm 1972, BVN tràn quân qua vĩ tuyến 17, tấn công VNCH. Viện dẫn lý do nầy, Quân đoàn I đưa ra đề nghị đánh thẳng qua sông Bến Hải, nhằm đe dọa hậu cứ địch, nhưng cố vấn Mỹ không đồng ý. Lo ngại Quân đoàn I có thể tự ý tiến quân ra BVN, các cố vấn Mỹ giới hạn việc cấp bổng tiếp vận cho Lữ đoàn 1 Kỵ binh 20 gallons xăng mỗi ngày cho một xe, đạn pháo binh chỉ được bắn 5 quả mỗi ngày cho một khẩu và ngưng tiếp tế lương khô cho Lữ đoàn. (Hà Mai Việt, Thép và Máu, Thiết giáp trong chiến tranh, Texas: 2005, tr. 103.)

Khi quyết định rút lui khỏi NVN, Hoa Kỳ vận động ký hiệp định Paris ngày 27-1-1973 gọi là 4 bên, nhưng thật sự chỉ giữa Hoa Kỳ và BVN trong khi NVN bị ép phải ký. Trong hiệp định nầy, chương II về “Chấm dưt chiến sự – Rút quân”, điều 2, quy định rằng Hoa Kỳ sẽ rút hết quân về nước, nhưng qua điều 3 khoản b, thì bộ đội BVN vẫn đóng lại ở NVN. Phía BVN hớn hở xem đây là một thắng lợi của CS vì Hoa Kỳ dứt khoát bỏ rơi NVN, và CS tin rằng sẽ dễ dàng tiếp tục tấn công NVN.

Sau đó điều 21 (chương VIII) viết như sau: “Theo chính sách truyền thống của mình, Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc xây dựng sau chiến tranh ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và toàn Đông Dương.” Hai bên thương lượng và thỏa thuận Hoa Kỳ sẽ giúp BVN 3,25 tỷ Mỹ kim để tái thiết. Richard Nixon gởi thư cho Phạm Văn Đồng ngày 1-2-1973 xác nhận điều nầy. Trong thư, phần phụ lục ghi thêm rằng việc giúp đỡ “sẽ được thực hiện bởi mỗi bên theo các điều khoản hiến pháp của mỗi nước.” (Lê Quỳnh, “Lá thư mật Nixon và quan hệ Việt-Mỹ”, BBC Việt ngữ 11-5-2008.)

Khi BVN cưỡng chiếm được Sài Gòn, vi phạm hiệp định Paris, thì không có lý do gì Hoa Kỳ phải tôn trọng những cam kết giúp đỡ nhân đạo cho BVN. Thế là sau khi rút về nước tất cả tù binh Hoa Kỳ bị CS bắt giam, Hoa Kỳ xù luôn một cách hợp lý chuyện 3,25 tỷ Mỹ kim, khỏi cần bồi thường gì cả.

Về phía VNCH, dầu bị Hoa Kỳ bỏ rơi, quân đội VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu, nên ngoại trưởng Hoa Kỳ là Henry Kissinger đã trù ẻo: “Tại sao họ không chết lẹ đi cho rồi? Điều tệ nhất có thể xảy ra là họ cứ sống dai dẳng hoài.” (Lời của Henry Kissinger nói với Ron Nessen. Ron Nessen thuật lại trong sách It Sure Looks Different from the Inside, Chicago: Playboy Press, 1978, tr. 98. Nguyễn Tiến Hưng và Jerrold L. Schecter trích dẫn, Hồ sơ mật dinh Độc Lập, Los Angeles: C & K Promotions, Inc., 1987, tr. 512.) Đến giúp nhau mà sao trù ẻo nhau như thế?

Tuy nhiên điều tệ hại nhất cho VNCH là vào tháng 2-1975, các loại đạn dược tồn kho chỉ đủ dùng trong khoảng 30 ngày. (Cao Văn Viên, Những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa, Virginia: Vietnam Bibliography, 2003, tr. 92.) Hết đạn thì làm sao mà chiến đấu, nên cuối cùng quân đội VNCH phải hạ khí giới. Xin chú ý là cho đến năm 1973, khi quân đội VNCH còn được trang bị đầy đủ, thì bộ đội CS không thắng được trận nào, kể cả vụ CS bất ngờ đánh lén nhân Tết Mậu Thân (1968).

Chẳng những trù ẻo, truyền thông Hoa Kỳ, giới phản chiến Hoa Kỳ lớn tiếng cố tình đổ lỗi, gán ghép sự thất bại của VNCH năm 1975 hoàn toàn do lỗi VNCH, do hành chánh VNCH “tham nhũng”, do quân đội VNCH “bất tài”, nhằm khỏa lấp chính sách “bất phân thắng bại” (no win policy) và chủ trương “chiến tranh giới hạn” (limited war), rồi bỏ rơi VNCH để bắt tay với TC.

Khi cần thì tung hô VNCH là “tiền đồn chống cộng”, tổng thống Ngô Đình Diệm là “Winston Churchill of Asia” (lời của phó tổng thống Lyndon Johnson tại Sài Gòn ngày 12-5-1961). Khi không cần thì thảm sát ngày 2-11-1963, rồi sau đó thì “Việt Nam hóa chiến tranh” để mưu cầu một nền “hòa bình trong danh dự” riêng cho Hoa Kỳ, bỏ xó “tiền đồn chống cộng” “sống chết mặc bay”, cúp viện trợ, cúp võ khí, rồi còn trù độc “chết lẹ đi cho rồi.”

Trong khi đó, vào cuối tháng 4-1975, Graham Martin, đại sứ Hoa Kỳ cuối cùng tại VNCH, đến mời tổng thống Trần Văn Hương di tản qua Hoa Kỳ, thì tổng thống Hương từ chối và nhã nhặn đáp rằng: “Đã đến đỗi như vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó.” (Trần Đông Phong, Việt Nam Cộng Hòa 10 ngày cuối cùng, California: Nxb. Nam Việt, 2006, tr. 353.)

KẾT LUẬN

Tóm lại, trong cuộc chiến 1954-1975, Liên Xô (LX) và Trung Cộng (TC) viện trợ cho BVN tấn công NVN. Còn Hoa Kỳ viện trợ cho NVN chống lại BVN.

Từ năm 1920, Nga rồi Liên Xô sử dụng ĐTQTCS làm công cụ để xuất khẩu cách mạng nhằm thành lập một đế quốc kiểu mới gồm các nước CS thuộc quyền Liên Xô. Đệ tam QTCS đã đào tạo HCM thành một gián điệp phục vụ cho mưu đồ nầy của Liên Xô. Liên Xô ở xa Việt Nam, ít có quyền lợi ở Đông Á, giúp BVN vì: 1) HCM được LX đào tạo để làm gián điệp cho LX, du nhập chủ nghĩa CS vào Việt Nam, thi hành chủ trương bành trướng của ĐTQTCS. 2) Tranh chấp với TC nên LX viện trợ cho BVN, lôi kéo BVN về phía LX. 3) Giúp BVN chống Hoa Kỳ, kẻ thù của LX từ sau 1945.

Bành trướng là bản chất cố hữu của những nhà lãnh đạo Trung Hoa. Thời hiện đại cộng thêm tính hiếu chiến và bạo động của chủ nghĩa CS. chiến và bạo động của chủ nghĩa CS. Trung Cộng đã góp phần rất lớn giúp CSVN thành công trong cả hai cuộc chiến 1946-1954 và 1954-1975. Trung Cộng giúp BVN vì: 1) Bảo vệ an ninh biên giới phía nam TC. 2) Bành trướng và tìm đường tiến xuống ĐNA. 3) Ngăn chận ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ trở thành cường quốc nguyên tử từ năm 1945, đứng đầu khối tư bản sau thế chiến thứ hai, đến giúp NVN vì: 1) Muốn xây dựng NVN thành tiền đồn chống cộng, bảo vệ Hoa Kỳ từ xa. 2) Chống Liên Xô và sự bành trướng của chủ nghĩa CS. 3) Bao vây TC, ngăn chận TC xuống ĐNA. Tuy nhiên, do tính thực dụng, cấp tiến, sẵn sàng thay đổi để tiến bộ và phát triển, nên sau khi liên lạc và thỏa hiệp với TC, thì Hoa Kỳ bỏ rơi NVN và rút ra quân về nước.

Trong khi đó, BVN nhờ viện trợ Liên Xô và TC, xâm lăng NVN nhằm bành trướng quyền lực và phủ sóng CS lên toàn cõi Việt Nam. Nam Việt Nam yếu thế, không lẽ ngồi chờ chết, đành phải nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ để tự vệ. Hai bên có hai cách viện trợ khác nhau: Đảng CS Liên Xô và TC độc tài đảng trị, bí mật viện trợ không cần thông qua quốc hội, và viện trợ cho BVN từ đầu đến cuối cuộc chiến (1975). Hoa Kỳ là nước dân chủ, viện trợ cho NVN phải công khai thông qua quốc hội; và đến năm 1972 thì quốc hội Hoa Kỳ ra lệnh giảm thiểu và chấm dứt viện trợ.

Hai bên Bắc và Nam Việt Nam đánh nhau bằng võ khí của ngoại bang. Dân chúng cả hai bên đều chết vì võ khí của ngoại bang. Hàng trăm ngàn thanh niên cả hai bên đã nằm xuống, nhưng ý nghĩa khác nhau:

-Thanh niên Trung Cộng chết vì âm mưu của tập đoàn CS Bắc Kinh, số lượng không đáng kể.

– Trên 58,000 thanh niên Hoa Kỳ tử trận ở Việt Nam là ân nhân của NVN vì bảo vệ nền tự do của NVN, đồng thời vừa vì sứ mệnh ngăn chận CS từ xa của Hoa Kỳ.

– Hàng trăm ngàn thanh niên Bắc Việt Nam thiêu thân trong cuộc xâm lăng NVN vì tham vọng bành trướng chủ nghĩa CS và giấc mộng quyền lực của giới lãnh đạo BVN. Nữ văn sĩ Dương Thu Hương, vào đến Sài Gòn năm 1975, đã ngồi khóc bên vệ đường vì bà nghĩ rằng tuổi thanh xuân của bà “bị hy sinh một cách uổng phí” (nguyên văn lời của Dương Thu Hương).

– Hàng trăm ngàn thanh niên Nam Việt Nam hy sinh vì lý tưởng tự do dân chủ, bảo vệ nền độc lập và sự sống còn của miền NVN, và bảo vệ nền văn hóa dân tộc cổ truyền còn được bảo lưu ở NVN.

Cuối cùng người Việt Nam ở cả hai bên lãnh đủ bom đạn ngoại bang. Nước Việt Nam bị tàn phá trầm trọng. Cả hai bên, Nam và Bắc Việt Nam, đều bị các thế lực ngoại bang dùng viện trợ chi phối theo quyền lợi của ngoại bang. Đây là kinh nghiệm xương máu đau thương nhớ đời cho người Việt Nam ở cả hai bên, không thể tin tưởng bất cứ ngoại bang nào, dù cộng sản hay tư bản.

(Houston, 17-3-2019)

TRẦN GIA PHỤNG

(Tác giả gửi đăng)

31 BÌNH LUẬN

 1. Tại sao đảo chính không chắc sẽ xẩy ra ở Venezuela?

  Vì không có chuyên viên đảo chánh. Venezuela muốn đào chánh thành công thì nên liên hệ voí NGỤY TẢN DƯ 3///. Thủ phủ cuà NGUY TAN DƯ 3/// tại BOLSA CALI PHỌT NI A. Bào đảm NGỤY TAN DƯ 3/// mà nhúng tay vào chắc chắn sẻ thành công vì vời số năm kinh nghiệm tứ nằm 1960 thế kỷ trước cho tơi bay giờ là gần 60 năm kinh nghiệm dạn dày. Bên cạnh cố vấn làm sao đễ đão chánh thành công, nêu Venezuela cần giết tong thống đang bị đảo chánh, NGỤY TAN DƯ 3/// cũng rất sẳn sàng và cực kỳ kinh nghiệm trong các vũ đảo chánh kèm theo giết người. Thêm vào nều phe Venezuela cần giết người vơì mức độ man rợ cao thì NGỤY TÀN DƯ 3/// cùng sẳn sàng. Muồn biết thêm chi tiết xin mơi vào the link below:

  https://www.nytimes.com/1964/02/02/archives/diems-death-laid-to-saigon-major-minh-aides-suicide-brings-out-an.html

  Nếu thực sự muốn NGUỴ TAN DƯ 3/// cố vần xin gọi:

  1888- 3-QUE-ĐAOCHANH.
  Nếu chỉ tham khảo : MIỄN PHÍ. Chỉ lấy tiển khi đảo chánh thực sự thành công.

 2. “Tự hào Việt Nam” !? . “Vinh quang Việt Nam” !?

  Mèo mù Cộng sản Bắc Việt may mằn- vì Mỹ bắt tay với Tàu cộng bỏ rơi miền Nam – mà vớ được miền Nam. Nay, không còn bọn đế quốc Trung- Xô trợ giúp, nên lộ nguyên hình là một con chuột nhắt run rẩy trước nanh vuốt cọp Đại Hán Tập cận Bình. Thảm hai! :

  Nước Trung Hoa Đỏ đang lãnh đạo Việt nam ! :

  Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh (ở Việt nam): ” Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.

  Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt .

  Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi (ở Việt nam): “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.

  Nhà văn Dương Thu Hương- Từng phục vụ trong đoàn văn công Cộng sản Bắc Việt-: ” Lãnh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều ðình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác” .

  Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?

 3. Nixon bán đứng Việt Nam Cộng Hòa, còn Quốc Hội thì cắt viện trợ ! :

  Trong cuốn sách “Cruel Avril 1975: La Chute de Saigon” , tác giả Oliver Todd thuật lại : Ngày hôm 17 tháng 4, 75, Tiểu ban Quân Vụ của Thượng Viện Hoa Kỳ do đảng Dân Chủ kiểm soát biểu quyết không chấp thuận bất cứ viện trợ quân sự bổ túc nào cho Việt Nam Cộng Hòa, điều này có nghĩa là Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ không còn đưa ra cứu xét vấn đề viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa. Qua ngày 18 tháng 4, quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật về viện trợ quân sự cho tài khóa 1976 trên 3 tỷ đô-la dành cho nhiều nước trên thế giới, nhưng trong số những quốc gia nhận được quân viện không có Việt Nam Cộng Hòa.

  Trong cuốn sách Vietnam , An American Ordeal , tác giả George Donelson Moss nhận định rằng viện trợ Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa là phải từ 3 cho tới 3 tỷ rưỡi một năm mới đủ nhu cầu cuộc chiến , trên thực tế viện trợ 1975 chỉ còn 700 triệu chưa được bằng một phần tư nhu cầu (1/4).

  Trong cuốn sách No More Viet nam, Nixon viết : “Quốc Hội (Mỹ) đã biến thắng lợi thành thảm bại … Sự cắt giảm viện trợ quân sự làm tiêu tan khả năng tự vệ của Miền Nam. Quân Bắc Việt sửa soạn trận tấn công chót đúng vào lúc quân Miền Nam đang ở vào vị thế suy yếu nhất chưa hề có trong năm năm cuối cùng cuộc chiến: Họ bị trói tay vì không đủ săng dầu, đạn dược, do việc Quốc Hội bác bỏ các ngân khoản viện trợ.”

  Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Melvin Laird nói rằng các khoản viện trợ Mỹ dành cho Việt Nam Cộng Hòađã bị cắt theo yêu cầu của các thế lực chính trị Mỹ, đưa tới kết qủa chung cuộc là chế độ miền Nam VN thua trận vào ngày 30-4-1975.

  • Thế thì lính bên nào chạy quăng súng liệng đạn trị giá cả billion dollars trong tháng 3 vậy bác 3///?

   Nếu mà bài baó này viết láo thì em mong bác chửi chết mẹ nó đi và chửi chết cha reliable Vietnamese Sources taị SAI GON lúc đó dám đưa tin thất thiệt tơí’ tờ Newyork Times bên dưới. Nếu cấn bác huy động tất cả NGỤY TAN DƯ 3/// bên Bolsa Cali Phọt Nia tới wính chết mẹ tờ Newyork Times vì dám bêu xấu NGỤY SAI GON cuả bác. Why not?

   https://www.nytimes.com/1975/03/29/archives/arms-left-by-us-loss-by-saigon-force-called-catastrophic-1billion.html

   good luck to you Ngụy Tàn Dư 3///.

   • Cũng em cò mồi phét léc, ngậm phân phun VNCH…

    Thứ ngu dốt, không nhìn được từ nhiều phía, chụp được cuốn kinh NYT bèn…tự sướng. Phen này ta dựa cuốn khinh này, chính nghĩa Hồ lớp 7 sẽ…về ta

    Mỹ nó chạy bỏ ở miền Nam VN cả tỉ đô, nhưng về lâu dài, nó vớt lại ở Trung Cộng hàng ngàn tỉ, nhân công rẽ mạt, xã rác thoãi mái, tài nguyên o ri gin…

    Đặt trường hợp ngược lại, Nga Tàu bỏ VC, không cung cấp vũ khí cho chúng nữa, chúng cũng phải chạy chết, vũ khí hàng tỉ của Nga Tàu cũng phải bỏ lại.

    Chiến tranh VN được định bởi Mỹ Nga Tàu. Em cò mồi cứ nàm như là cái giẽ rách VC chúng nó là vô địch. Đánh 20 năm, VC chạy chết mẹ, em cò mồi …nín thinh. Lãnh đạo VC toàn thứ dốt, người không ra người, ngợm không ra ngượm, em cò mồi…éo biết.

    Thân là con chó của tay chân Niễng, Lú, cứ nàm như ta đây thông thái.

    Thương…má em quá…

    • Anh không quan tâm tới thằng MỸ mất bao nhiêu, kệ mẹ nó. Anh đang noí về NGỤY TAN DƯ cuà em đả nhận đuơc súng đạn từ thằng MỸ bố thí cho mà HÈN qua’ cho nên quăng sạch, chạy thoát thân. Đó là cchuyên anh đang noi’.

     Dân Viet Nam anh hông cần biết ai giúp CSVN dành chiên thằng , dân VN anh chi biêt rằng bay giờ mot viet nam tót đep, tân tiến, yen bình, ỗn định, và đạc biệt là không còn NGỤY đồng nghiả rằng khôngcòn tiếng bom rơi đạn nổ.

     Sau 1975 dân số VN khoảng 36 triệu, thế mà bay giờ 44 năm sau dân số VN vọt lên gần 95 triệu. WOW. Bình yen cho nên dân ta sản xuát rất là nhanh. Dân số VN rat là trẻ, 75 % ở độ tuổi duới 45. Đó là lực lương lao động trẽ trung sè giup cho VN phát triễn trong thê kỷ này.

     Ngụy Tàn Du rất ganh tị voi’ CSVN chúng anh. Ngụy tàn dư chống VN từ lúc GDP 200 USD mà cho tơi’ bay giờ 2,750 USD/per capita. hahahhaha. Nguy Tan Dư càng chống thì VN càng đi lên. Cám on NGỤy TAN DƯ nghen. Mai này NGUY TAN DƯ đi doàn tụ voi’ DIÊM , THIỆU thi khôngbiết ai chống để cho VN tiep tục đi lên nhỉ.
     hahhahahhahahah.

     • Tụi bây chỉ là lu ăn cướp nhân danh giãi phóng. Chớ tốt lành gì ? Tụi bây bây giờ tràn vào Miền nam khắp hàng cùng nỏ hẽm ,chẳng cần nói thì Miền nam vẫn tốt hơn đám răng đen mã tấu nhiều phải không thằng phét lác ,chữi mỹ cho nhiều rồi cũng bợ đít ngừa tay nhận Tàu tuần duyên phế thãi của Mỹ ,thằng ngố Nga nó chỉ bán chứ không cho mỡ mắt ra mà xem ,mày tính GDP $2.700 Dollars mỗi đầu người sao tao thấy Dân bõ chạy ra nước tư bãn gãy chết lao động nhiều quá vậy ? Con gái thì cổi quần đưa cái râu HCM cho tụi Hàn nó ngắm để tuyển vợ chưa có nỗi nhục nào bằng thời cs cái trị Việt nam , mày nên nhớ tre Tàn măng mọc mày có thấy Dân Bắc cầm cờ Vàng đi biểu tình không? Ngụy già có chết thì Ngụy con nó mọc lên , mày coi chưwfng không có chòi đội nón hay mày ồn qua ôm dế Mỹ như thằng Nguyễn công khế rồi cũng nên./

 4. Nixon – Kissinger trao Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản Bắc Việt :

  Tài liệu giải mật của Trung Tâm Văn Khố Quốc Gia của Hoa Kỳ (US National Archive) : Trong hai ngày 9 và 10 tháng 7-1971, trong cuộc tiếp kiến thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai, Kissinger nói: “Hoa Kỳ sẽ triệt thoái toàn thể quân lực ra khỏi Việt Nam và sẽ không bao giờ trở lại nếu có những điều khoản về ngừng bắn và trao trả tù binh trong Hiệp Định Paris “ .

  Kissinger xác nhận với Chu Ân Lai rằng Mỹ có thể chấp nhận Cộng Sản Miền Bắc chiếm Miền Nam bằng vũ lực, nếu việc này xẩy ra sau khi Mỹ rút quân khỏi đây một thời gian đủ dài để có một khoảng cách hợp lý (decent interval): “Nếu Bắc Việt nghiêm túc đàm phán với Miền Nam, và nếu sau một thời gian đủ dài sau khi chúng tôi đã hoàn toàn không còn dính líu gì (với Miền Nam) nữa, tôi tin rằng khó có thể chúng tôi quay trở lại và khó có thể việc ấy sẽ xẩy ra”. Kissinger nói rõ hơn: “Nếu chúng tôi có thể chung sống với chính Phủ Cộng Sản tại Trung Quốc, thì chúng tôi cũng có thể chấp nhận một chính quyền Cộng Sản ở Đông Dương “.

  Trong cuộc mật đàm giữa thủ tướng Chu Ân Lai và Henry Kissinger ở Đại Sảnh Nhân Dân Bắc Kinh nhân dịp tổng thống Richard Nixon gặp Mao Trạch Đông ngày 21-2-1972, Kissinger nói với Chu Ân Lai: “Chúng tôi không quan tâm đến việc hủy diệt (Cộng Sản Việt Nam), và ngay cả việc đánh bại nó”.

  • Cu6í cùng thì củng tại thằng………………….MỸ cho nên NGỤY 3/// mơí thua hehheheheheheh. Trăm dâu đồ đầu tằm, cà vú lấp miệng em, Mỷ cắt viên trợ cho nên NGỤY phóc chạy Thế thì tại thời điểm viên trợ cua MỶ cao nhất và quân MỸ đi đánh Viet Công cho NGỤY tới trên 550,000 lình là từ những năm 67- 71, bên cạnh là pháo đài bay B52 khời hành từ THAI LAN đi thà bomb VIET CONG, thế thi tai sao lúc đó NGỤY không thắng nồi Viet Cộng vậy bác NGỤY TAN DƯ 3///. Bác NGụy TÀN dư này củng là thay tên đổi họ thành hõ Đổ tên Thưà.

   Thằng Mỹ là thằng đàn anh cua NGỤY 3/// vậy mà ít nhất là còn tí can đảm chấp nhận “WE LOST THE WAR” no questions about it, ngưoc laị NGỤY 3/// là quyết tâm làm CHUYEN VIÊN họ Đổ tên THưà. hahahahahah

   • Cũng em cò mồi phét lác, óc…gầm giường.

    Cán dạy sao, hát lại y vậy.

    550000 ngàn quân thay phiên nhau trần thủ miền Nam. Mỹ thay phiên nhau mà cò mồi được dạy rằng thì là Mỹ hiện diện cùng một lúc.
    Còn mấy trăm ngàn quận Tàu Cộng, Bắc Triều Tiên, cố vân Nga, cố vấn đông Đức, Tiệp Khắc…, hiện diện ở miền Bắc thì em cò mồi…nín thinh. Đúng là ngu dốt mà …gian xảo.

    Thời điểm B52 của Mỹ đến miền Nam, VC chết như rạ. VC gặp lính VNCH thì…chạy chết mẹ, chun hầm hoặc lên rừng làm …khỉ trường sơn. Ngày ăn muối đá, tối chơi…chị năm. Khổ còn hơn chó.

    Tiếc có cái Mỹ nó không chịu thắng, chỉ đánh cầm chừng, câu rê, không tấn công thằng ra bắc. VNCH muốn đảnh thẳng ra bắc, Mỹ thề sẽ..ngưng cung cấp vũ khí, tiếp liệu. Thôi đành chịu.

    Chiến tranh VN do Nga Tàu Mỹ dàn dưng chơi nhau, cái giẽ rách VC nổ om sòm là do chúng…vô địch, đánh thằng cả Mỹ…

    Không có còm pu tờ, internet, di động của Mỹ, lũ cò mồi còn nói dóc với dân ngu được, tự sướng với nhau. Nhưng thế kỷ 21 này,

    Thiên hạ đều biết:
    * Lê văn Tám…éo có
    * Những truyền thuyết như lấy thân mình chèn phéo, lấp lổ châu mai… thiên hạ nghe cười ngất.
    * Hồ chí Minh, học lớp 7, phụ bồi tàu Tây, nhảy cái rột lên làm …cha già dân tộc
    * các em…lãnh đạo sau Hồ chí Minh, đ7ua1 thì xuất thân…thiến heo, đứa…cai cao su, đứa…dốt trân, đứa nông dân chân đất…

    Vân vân và vân vân. Cái láo của cò mồi VC kể cả ngàn trang cũng chưa hết.

    Cò mồi gian xảo dốt nát, là cái bất hạnh của dân VN. Truyền thông báo chí đều trong tay chúng. Chúng hát thế nào cũng phải nghe theo.
    Ngu nghèo tiếp tục…ngu nghèo. Của cải, tài nguyên, lợi nhuận từ việc bán đất, bán biển cho Tàu, lãnh đạo VC cùng cò mồi chia nhau…sướng.

    • hihihihihi, em Tiên NGU, thằng Mỹ vào luân phiên taị Miên Nam là 2 triệu 700 ngàn thằng, em lại bịp nửa.

     https://www.va.gov/oaa/pocketcard/m-vietnam.asp
     U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS

     Approximately 2,700,000 American men and women served in Vietnam. It was the first war in which the US failed to meet its objectives. It was also the first time America failed to welcome its veterans back as heroes.
     Battle Deaths: 47,424
     Other Deaths (In Theatre): 10,785
     Wounded: 153,303
     Medals of Honor: 238

     Báo điện tử của Hội Cựu Chiên Binh cuả MẼO nghen em. Nêu không hiẻu tiếng Anh thì nói anh biết, anh dịch ra cho.

     Ngụy các em cứ là trò bịp, láo toét với nhau trong khi thằng MỸ nò thưà nhận hết rồi. Thua là vì hèn, hèn là vì yếu, yêu là vì chỉ biết sống ký sinh. Ăn mày Mỹ 100% tơí khi Mỳ không cho nưả thì hoảng cả lên và phóc chạy như mot bầy chuốt cà triệu con.

     • Cũng em cò mồi ngu dốt phét lác cố ngậm phân phun…anh Ngu.

      Tổng cộng là gần 10 triệu thằng Mỹ đã tham chiến ở VN. thời cao điểm là năm 1969, 545 ngàn thằng thay phiên nhau trấn thủ, không cách chi mà chúng hiện diện ở mặt trận một lượt.

      Cò mồi gian xảo bịp bợm còn được tay chân Lú nó khen thưởng, lên chức…phó phòng. Bịp em thì anh Ngu được cái mẹ gì?

      Mấy em Nguỵ ăn mày Mỹ, còn mấy em Cộng láo tự làm lấy ăn, không có ăn mày Nga, Tàu, đông Đức, Ba lan, Tiệp Khắc, Hung gà ry, búng gà ry, bắc Hàn…?

      Mẹ nó, Việt nam Cộng láo ăn mày khối Cộng xin vũ khí tấn công cướp VNCH, Nguỵ ngồi im chịu chết à? Không ăn mày Mỹ lấy vũ khí chống Cộng thì lấy…củ cải đập vào mặt em à?

      Gian xảo vừa thôi. Thương…má em quá.

    • anh giáo dục rất nhiều tên 3///, em TIEN NGU là đưá 3 que NGU NHẤT trong nhửng đưá NGU. Vi em vưà NGU DỐT và vưà bịp bợm. Thẳng Mỹ nó thống kê lính cuà nó chêt bao nhiêu, bí thương bao nhieu và luân phien thì bao nhieu, và có mặt tại chiến trướng VN là bao nhieu. Con số đên từ Department of Veteran Association mà em còn gần cố lên cải thì em là thằng NGỤY GIÀ vưà NGU DỐT và vưà lưu manh.

     https://www.va.gov/oaa/pocketcard/m-vietnam.asp

     August 4, 1964 – January 27, 1973
     Total who served in all Armed Forces: 8,744,000
     Deployed to Southeast Asia: 3,403,000

     Battle Deaths: 47,424
     Other Deaths (In Theatre): 10,785
     Wounded: 153,303
     Medals of Honor: 238

     Between 1965 and 1969, US troop strength rose from 60,000 to over 543,000 in country. Despite the US’s superior firepower against the guerilla forces of the enemy, the two sides fought to a highly destructive draw

     Approximately 2,700,000 American men and women served in Vietnam. It was the first war in which the US failed to meet its objectives. It was also the first time America failed to welcome its veterans back as heroes.

     Đề anh mày giải thich cho biêt thế nào là luân phiên (Rotation) nè thằng NGU. Lính Mỷ tới Miên Nam và cứ đúng mot năm thì đi về Mỳ nghì và đợt lính mới (DRAFT : bắt lính) tơí VIET NAM thi hành nhiệm vu. Cứ luân phiên như thế suốt từ 1965 – 1973 cho nên tới con số là 2,700,000 lưot lính Mỷ tham chiên. Con số 543,000 thằng lính Mỷ có mặt thướng trực tai VIET NAM đê đánh vơi Viet Công, hiêu chưa thằng NGU. Ngu có biết rằng nhửng can cứ MỶ từ Miên Tay ra tới Quãng Tri la bao nhieu trăm căn cứ cua MỸ hay không em NGU. Quãng Trị: Căn cứ Aí Tử, Đống Hà, Gio Linh, Cam Lô., Khe Sanh , Căn cứ CAroll, Cưả Việt. Vào tơí Huế thí có Căn cứ Bastogne, Căn cứ Dạ Lê, Phi Trường Phú Bài , Trung Tâm Huấn Luyện Đống Đa v…..v.vv.v hàng trăm căn cứ cuả MỶ đóng khăp miên nam. Thằng Mỷ đêm quân vào không đánh vơi’ Viet Cộng thì hoá ra thằng Mỹ vào MIÊN NAM hàng triệu luợt chì đề chơi …………………ĐĨ miên nam hà em NGU. Nguyen Van Thiêu rưóc trai quốc tế vào MIÊN NAM quá động cho nên chị em ta đâu cần đi đâu cho xa. Chi. em ta làm đĩ ngay trên đất MIÊN NAM. Kêt quà là có tơi’ hàng trăm ngàn đưá con tạp chủng.

     https://www.bbc.com/news/magazine-27159697

     Jerry Quinn is one of two million American soldiers sent to support the South Vietnamese army in the war against the North. During that conflict, it’s thought about 100,000 children were born from relationships between local women and American soldiers. Those soldiers are now getting old, and some are guilt-ridden, or just curious to find out what happened to their children.

     em NGU to mồm cải lại tờ báo mà NGỤY TAN DƯ khoái. Nguyên Van Thiệu rước TRAI QUỐC TẾ vào miên nam cho nên chị em ta làm đĩ ngay tai miên nam và đâu cấn phải đi đâu cho xa.

     Miên Nam là mot cái ổ điếm cho lính ngoai quốc. Dân Viet Nam phãi kết lieu cái chế độ đó là quá đúng rồi. Em NGU có tiếc nuối NGỤY SAI GON thì cùng bằng khộng. Mốt thiều số đuơc hưỡng đạc quyền đặc lợi làm sao ngăn đuợc nguyền ruả cua ại đa số dân chúng MIên Nam. Và như mot kết quả, NGUY SAI GON phải cáo chung trong khoảnh khắc lich sử ngày 30 tháng tư 1975 vào lúc 11 giớ 30. Khoãnh khắc lịch sử mà chiếc xe TANK quân giai phóng mang biển số 390 đà húc sập cánh cổng PHỦ ĐẦu RỒNG để kết lieu NGUY SAI GON. Hiêu chưa em NGU. hehehhehehhehehe.

     • Chính xác 100%.
      Tien Ngu là 1 trong nhung ke ngu nhat hanh tinh.

    • Hôm nay anh lại vào để giáo dục em TIEN NGU thêm tí nưả may ra mở óc ra:

     1/Le Van Tám
     Tại mot thời điểm mà dân tộc cần có những ngươi anh hùng cái thế để đánh đuỏi ngoai xâm thì chuyên một LE VAN TÁM hoặc hàng trăm Le Van Tám được lồng ghep hoặc dựng nên là chuyện cần thiết mà thời nào cha ông VIET NAM ta củng phải làm chẳng hạn như THÁNH GIÓNG, PHÙ ĐỖNG THIEN VƯƠNG. Lê VAn Tám củng la mot hinh thức như thê mien là muc đich cuối cùng là đạt được điều lơị ich cho dân tộc.

     Trong thơi kháng PHÁP, ANH, thiếu gì nhửng anh hùng như ngươi trần mắt thịt như đả nồi lưả đốt kho xăng hơặc là sau này đăc công VIET CONG đốt kho xăng lớn nhất NHÀ BÈ năm 1974. Đó là những chuyện thật do những con ngươi CSVN tạo nên. Sự can đảm đó không phải đến từ những huyền thoại như LE VĂN TÁM hay sao EM NGU.

     Mởi em NGU vào đọc những bài báo mà đài theo phe NGỤY các em viết về LE VAN TÁM hoac những anh hùng đi theo CSVN vào thời chống PHAP, ANH nè em. Anh mà noi cái gì là dưạ vào lich sử để lý luận không như NGỤY TAN DƯ 3/// chửi VUNG XICH CHÓ mà chẳng trưng ra chứng cứ lich sữ.

     https://www.bbc.com/vietnamese/media-42187775

     “Giai đoạn quân Anh vào Nam Việt Nam giải giáp quân Nhật sau Thế Chiến 2 đã xảy ra nhiều giao tranh ở Sài Gòn, và cũng là thời điểm báo chí Việt Nam nói là xảy ra sự kiện Lê Văn Tám.

     Một số nguồn ở Việt Nam nói sự kiện này được xảy ra vào khoảng 17-18/10/1945 khi Việt Minh tấn công quân Anh – Pháp.

     Theo sử liệu của Anh thì trận đánh sân bay Tân Sơn Nhứt xảy ra trong đợt tấn công đầu tiên của Việt Minh vào cuối tháng 9

     Điều chắc chắn là giao tranh giảm đi trong tháng 11 và 12 và các nhóm kháng chiến đã bị đẩy ra ngoài Sài Gòn trong năm 1945.

     Sang ngày 3/01/1946, 1000 du kích Việt Minh đã tấn công vào quân Anh ở Biên Hòa và ít nhất 100 người bị đạn súng máy bắn chết.

     Trong toàn bộ chiến dịch Masterdom của 20 nghìn quân Anh -Ấn tại Nam Bộ, họ chỉ bị chết 40 người, nhưng phe kháng chiến người Việt chết 2500 người.

     Ngày nay nhìn lại cuộc chiến không cân sức này, nhà báo Nguyễn Giang nói rằng việc tìm ra một Lê Văn Tám cụ thể chắc là khó nhưng số người trẻ ở Sài Gòn – Gia Định hy sinh chống Pháp với tinh thần quyết tử thì phải lên tới hàng trăm và đây là câu chuyện ‘rất thật’, không phải huyền thoại.”

     Hàng ngàn LE VAN TÁM chứ đâu có một LE VAN TÁM em NGU. NGỤY TÀN DƯ làm sao hiêu triệu đuơc lòng dân như CSVN đả làm trong lich sử. NGỤY TAN DƯ bắt dân đi lính, tơi khi có cơ hội là lính NGỤY quăng súng bỏ ngủ, cởi áo tuốt quần, lột giày, quăng nón sắt liền làm sao có sự can đảm cuả LE VAN TAM như bộ đôi cụ HỒ.

     Xoay qua chuyên HO CHI MINH hoc lớp 7 và THIỆU hoc lơp 9. Em NGU hí hững vì THIỆU học hơn HO CHI MINH 2 lớp hhăahhhăha. HO CHI MINH mới học chì có lớp 7 nhưng mà làm cho cả thế gìới tự do điên đảo như thế nếu mà HO CHI MINH mà học tới đaị học nưả thì cả khối THÊ GÌIƠI TỰ DO đi về đâu hả em TIEN NGU? Nguy 3/// thì kể như bỏ, tép riu mà. Ngày nay tai nước MỸ, PHAP , ANH và ngay cà ĐỨC khi noi về llịch sử CHIEN TRANH VIET NAM thì bon chúng không đưá nào mà không nhắc tới HO CHI MINH với sự ngưỡng phục. Neither NGO DINH DIÊM or NGUYEN VAN THIỆU.

   • Hôm nay, đọc được một chuyện cười , mời đàn anh thưởng thức cho bớt stress nha.
    Trích Lời Ai Điếu , trang 187 :
    Khu tập thể của Đài (truyền hình VN) “còn hơn cái ổ chuột» bị cháy . Tổng giám đốc Vũ Văn Hiến lao về thì thấy mẹ anh đã chạy được hộp đựng tem phiếu ra sân đang ngồi thở . Anh hỏi : cháu đâu ? (tức thằng con anh) . Bà mẹ mới hoảng hồn chỉ vào trong nhà . Hiến lao vào bê thằng con ra khi lửa đã bén vào gần chiếc nôi . Kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe , tôi vẫn còn nhớ một lời « bình luận » đau điếng thế này : bà mẹ thật là thông minh khi cứu hộp tem phiếu trước , vì nếu cháy hết tem phiếu thì sẽ chết cả nhà !

 5. Nếu Việt Nam Cộng Hòa không bị mất nguồn quân viện thì làm gì mà ” chuột Cộng sản tự nhiên được sa vào chĩnh gạo miền Nam”. Mèo mù vớ được cá rán :

  ***Ttrong tập hồi ký Mùa Xuân Đại Thắng, đại tướng Văn Tiến Dũng đã viết rằng động cơ thúc đẩy mở cuộc Tổng tấn công ở miền Nam là do Mỹ đã giảm viện trợ làm cho kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa không thể thực hiện theo như ý muốn. Đó là vì “hỏa lực đã sút giảm gần 60% vì thiếu bom, đạn; khả năng di động cũng giảm đi 50% vì thiếu máy bay, xe cộ, và nhiên liệu.”…” “…Nhận thấy tình hình Mỹ không còn muốn chi viện cho địch, bộ chính trị và bộ tổng tham mưu họp khẩn trương thống nhất để tổng tấn công trên khắp miền Nam…”

  ***Trong Báo Cáo Tổng Kết của quân đội Liên Xô năm 1977 có đoạn : “Sau khi chúng ta có đầy đủ báo cáo về sự thiếu hụt lực lượng, khí tài của quân đội Việt Nam Cộng Hòa do người Mỹ không muốn lún sâu vào chiến tranh Việt Nam thì thông tin đã kịp thời đến với phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng ta cũng có quyết sách đúng đắn khi gửi tới Hà Nội phái đoàn quân sự cao cấp để giúp chính phủ VNDCCH thêm sức mạnh quân sự kết thúc cuộc chiến Việt Nam…” .

  ***Trong cuốn sách Years of Renewal, Henry Kissinger viết rằng tháng 1-1975 , báo Học tập của Cộng sản Bắc Việt viết về tình trạng khó khăn của Việt Nam Cộng Hoa : “Hỏa lực và sự di động của quân Ngụy giảm mạnh trong quí ba 1974, hỏa lực pháo binh hàng tháng của quân Ngụy giảm ba phần tư (3/4) so với 1973. Số phi vụ chiến thuật hàng ngày của quân Ngụy giảm chỉ còn một phần năm (1/5) so với năm 1972. Số máy bay Ngụy so với thời kỳ chiến tranh trước đây giảm 70%, trực thăng giảm 80%…Kho bom đạn Ngụy giảm mạnh và gặp nhiều khó khăn về tiếp liệu, bảo trì, sửa chữa các loại máy bay, xe tăng, tầu thuyền, vũ khí nặng…”.

 6. Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín: Nhớ lại cả thời gian ấy, rồi trong cả 2 năm 1973 và 1974, chúng tôi vẫn cho rằng việc thống nhất đất nước sẽ còn gay go và lâu dài . Cho tận cuối năm 1974 khi trận Bình Long đang diễn ra không một ai nghĩ rằng chiến tranh sẽ ngả ngũ trong năm 1975, thậm chí trong năm 1976. Tôi nhớ cuối năm 1974 khi nhìn vào tấm bản đồ lớn trong Sở chỉ huy, chỉ mới có 3 quận được ‘’giải phóng’’ là Lộc Ninh, Đắc Tô và Cam Lộ, 3 điểm nhỏ xiú trên bản đồ mênh mông .

 7. 300000 quân Cộng sản với đầy đủ vũ khí, đạn dược được Nixon- Kissinger cho phép ở lại miền Nam :

  ***Nhà bỉnh bút quân sử thế giới nổi tiếng là Louis A Fanning viết: Sau hiệp định Paris 1973, hơn 300000 bộ đội Cộng sản được người Mỹ bỗng dưng tự tung tự tác cho ở lại trên lãnh thổ của nước khác. Ðó là Miền Nam VN – một quốc gia độc lập, có chủ quyền, quốc hội và không hề là thuộc địa hay các tiểu bang của Hoa Kỳ. Việt Nam Cộng Hòa là một đồng minh với Mỹ từ khuya , lại bị chính Mỹ phản bội, lường gạt, cắt viện trợ và sỉ nhục mọi điều. Ðúng là thái độ của bọn con buôn chính trị, hèn chi người Mỹ đã bị thế giới tự do coi thường, vì đã bội tín với nhiều đồng minh của mình.

  ***Trong cuốn sách “Di Sản Tồi Tệ Của Nixon “, học giả Ken Hughes viết : Tệ hơn nữa, Nixon sẽ để quân Bắc Việt chiếm và kiểm soát phần lớn miền Nam, và rút toàn bộ bộ binh sĩ Mỹ còn lại. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhận định rằng “Sớm hay muộn, chính phủ sẽ sụp”. Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger tường thuật lại cho tổng thống Nixon nghe hôm 6/10/1972, và nói : “Tôi cũng nghĩ ông Thiệu nói đúng, rằng các điều kiện của chúng ta rồi sẽ tiêu diệt (destroy) ông ta.”

  *** Trong cuốn “ Witness to Power, the Nixon years “ , John Ehrlichman – phụ Tá Nội Vụ của Nixon- thuật lại rằng sau khi ký Hiệp Định Paris tháng 1-1973, trả lời câu hỏi của John Ehrlichman, Kissinger ước tính chỉ trong vòng 18 tháng Miền Nam Việt Nam sẽ bị Miền Bắc thôn tính.

  ***Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng – Tổng trưởng Kế Hoạch: Hải Quân và chỉ có hải Quân là không bị trói tay bởi Hiệp Định Paris. Hiệp Định này được gọi là “Hiệp Định Da Beo” cho phép bộ đội Bắc Việt đóng lại Miền Nam ở rải rác khắp nơi như những đốm da beo trên bản đồ. Cho nên không quân bị ngăn chận không được bay qua và bộ binh không được vận chuyển qua những khu vực này.

 8. Ngày xưa Mỷ vào MIEN NAM là đề làm cha NGUY SAI GON. Thằng Mỷ vào MIÊN NAM truớc 1975 nó muốn giêét ai là giet’ , thịt ai là thịt, đảo chánh ai là đão chánh. Cai chêt cuả DIỆM NHU CẪN và giòng họ NGÔ là mot minh chứng hùng hồn. Cái chết cuả Diêm, Nhu đả nói lên vai trò TAY SAI cuà NGUY SAI GON.

  Ngày nay Mỷ vào VIET NAM tính tơi’ nay là 24 năm, đố ai tỉm ra mot tên Mỷ nào có thái độ mất dạy giống như nó từng mất dạy voí DIỆM, THIỆU hay không. Tuyet đối lá không có vì CSVN có uy. CSVN không ngưả tay ăn mày nó như NGỤY SAI GON năm xưa. CSVN khơng lệ thuộc nó mà chỉ đối tác qua lại có lợi cho đôi bên. Đó chinh là sự khác biệt cuả thái độ cuả Mỹ hôm nay và thài độ cua Mỷ năm xưa. Thằng cha NIXON còn đòi chặt đầu NGUYEN VAN THIÊU cơ mà? Ai không tin thì mời vào đây nghe NIXON đòi chặt đầu THIỆU nếu mà THIỆU không chiu ký vào HIEP DINH PARIS 27 thang 1 năm 1973 cho Mỷ rút quân:

  https://www.youtube.com/watch?v=mJoqP_McTH4
  tai phút thừ 2, NIXON noi voi’ KISSINGER (ngoai trưỏng cua MỶ lúc đo)
  Iwill cut his (NGUYEN VAN THIÊU) head off if neccesarily. “Tôi se chặt đầu hắn ta nếu cần thiết. Nixon noí voi KISSINGER vậy đó. Ngày nay đả 4 tong thống Mỷ tới VIET NAM, có tên tông thống nào dám mất dạy như tên NIXON đả từng mất dạy voí NGUYEN VAN THIÊU năm xưa. Sụ khác biệt là ơ chổ đó đó.

  • Cũng em cò mồi phét lác tự sướng rồi cưới …khả ố.

   Nghe em cò mồi này hát tự sướng mà anh Ngu …thở dài.

   Lũ Cộng mấy chục năm cướp được miền Nam bản chất vẫn ngu dốt.
   Vẫn tiếp tục tung cò mồi ngậm phân phun VNCH để che dấu sự hung ác dốt nát của chúng.

   Chúng không thấy được sự kiệt quệ nội lực của dân tộc VN. Người người phải lừa láo nhau mà kiếm sống.

   là người VN, không ai quên được lũ Cộng Việt đã tàn sát dân VN từ Nam chí Bắc để cướp quyền cai trị dưới sự xúi dục của Nga Tàu. Đổi lại, VC phải bán dần đất đai biển đảo cho Tàu, nô lệ VN phải ra thân trả nợ cho Nga, cho đông Âu.

   Không còn viện trợ súng đạn, VNCH tan rã, Dương văn Minh đầu hàng VC. Chúng vào Nam tàn sát tất cả viên chức địa phương cùng gia đình họ, không giết được hết chúng lập nhà tù dọc theo biên giới bắt lao động khồ sai, chịu đói chịu rét mà chết. Thương binh VNCH bị chúng kê súng vào đầu, bắt bò ra khỏi bệnh xá.
   Mồ mả VNCH bị chúng đập phá, đào bới tan hoang.
   Dân VNCH giàu cò, chúng cướp sạch, tống cổ họ đi lên rừng thiêng nước độc mà chúng gọi là kinh tế mới.
   Hàng triệu người dân VNCH liều chết vượt biến, chúng bắn tan xác…
   Những dân VNCH vượt thoát, từ xứ người gửi tiền, gửi bưu phẩm về nuôi dân đói cho VC những năm chúng còn theo Nga, chưa mở cửa theo Tàu, cả nước cùng đói vì sự ngu dốt của lãnh đạo VC. Chúng bèn âu yếm gọi những VNCH này là…khúc ruột ngoài ngàn dậm.

   Nay nhờ mở cửa theo Tàu, Tàu bảo trợ, viện trợ nhân đạo thế giới đổ vào VN vì hợp tác thương mại với thị trường Tàu.

   Lũ Cộng Việt bèn trở mặt, tung cò mồi phun phân dân VNCH tới tấp, /// nguỵ tàn dư, đu càng, chạy sút quần…
   (Y hệt năm 79 chúng chửi Tàu bằng mọi danh từ hạ cấp nhất, khi bi Tàu đánh vì theo Nga tấn công Miên)

   VN còn bị VC cai trị, là còn…thảm.

   lãnh đạo như em Niễng thì y như thằng hề. Em Lú thì đọc diễn văn cứ y như học trò lập cập trả bài. Đứa nào cũng khoe là …tiến sỉ tốt nghiệp bên Nga, không hiểu chúng có nói được câu tiếng Nga nào không hay chỉ là…ma de in VN.

   • Ơơo anh đâu có tự sưóng mà anh cùng sưóng voi dân VIET NAM khi mà tên NIXON nó đòi chặt đầu lảo THIỆU. Em NGU có tức thì tức thằng cha NIXON sao lại quay sang cay cú voi’ dân VN khi họ nghe cái clip Video ghi lại cuộc trò chuyện giưả thằng HENRI KISSINGER và ten NIXON. Em thấy chưa, nhục chưa Ngư. Thấy vai trò ăn mày ngoại bang NHỤC chưa hờ em TIEN NGU. Trên đời này làm gí TIỀN CHO KHÔNG BIẾÚ KHÔNG”,

    “nothing is free in America. Every thing has its price and every thing is sellable as long as one makes right deal for it”. Nguyển Tiên Hưng cố vấn cho Thiệu đả viết trong “KHI ĐỒNG MINH THÁO CHẠY” rằng nếu THIỆU mà không chịu ký vào hiep đinh PARIS thì mot cuọc đảo chánh tương tự năm 1963 sè trơ thành hiện thực. Cuối cùng thi THIỆU phải chấp nhận làm thằng HÈN đề khỏi chết. Nhục chưa.

    NGỤY TÀN DƯ 3/// cứ chê CSVN là dốt, ấy thế mà NGỤY 3/// thua từ trên bàn hội nghị, thua từ trên mặt trận ngoại giao, thua từ trên chiến trường thế thì có phải là CSNV dốt và NGỤY SAI GON 3/// dốt hơn CSVN cho nên mơí PhóC Chạy như chuột cống chứ gi nưả.

    Xem ra THIỆU còn hèn gấp triệu lần bọn mọi CAMPUCHIA. Hoàng thân Campuchia SIRIK MaTAK và các thành viên trong nôi các CAMPUCHIA đà từ khước lời mời cuả CIA sang Mỹ đinh cư trong khi THIỆU và đám tướng tá thì van vái CIA để đuơc CIA giúp cho chạy trốn sau khi tuyến bố TỬ THỦ hahahhhăa. Mot lủ bịp.

    Mời em NGU đọc xem lảnh đạo CAMPUCHI gan dạ và xem thướng cai chết như thê nào nghen em NGU:

    On April 12, 1975, United States’s Ambassador to Cambodia John Gunther Dean, offered high officials of the Khmer Republic political asylum in the United States, but Sirik Matak, Long Boret and Lon Non, along with other members of Lon Nol’s cabinet, declined – despite the names of Boret and Sirik Matak being published by the Khmer Rouge in a list of “Seven Traitors” marked down for execution.[19] Sirik Matak’s written response to the ambassador stated:

    Dear Excellency and friend,
    I thank you very sincerely for your letter and for your offer to transport me towards freedom. I cannot, alas, leave in such a cowardly fashion.

    xin tam dich” Thưa ngài, Tôi thành thật cảm ơn về lá thư cuả ngài cung cấp phưong tiện cho tôi đi đến nước tự do. Tôi không thể, thưa ngài, tôi không thề rời quoc gia cua tôi mốt cách HÈN NHÁT như thế (Such a cowardly fashion)

    Thế đó ton ton THIỆU cuà em TIEN NGU này làm sao dám so bì voi’ bọn moị CAMPUCHIA về sự dung cảm dám ở lại chết voi dân Campuchia

    As for you and in particular for your great country, I never believed for a moment that you would have this sentiment of abandoning a people which has chosen liberty. You have refused us your protection and we can do nothing about it. You leave us and it is my wish that you and your country will find happiness under the sky.

    But mark it well that, if I shall die here on the spot and in my country that I love, it is too bad because we are all born and must die one day. I have only committed the mistake of believing in you, the Americans.

    Please accept, Excellency, my dear friend, my faithful and friendly sentiments. Prince Sirik Matak

    xin tạm dich “Đối với Ngài và đặc biệt đối với một đất nước tuyệt vời của bạn, tôi không thể tin rằng Ngài đà tứ bò viêc bảo vệ dân tộc tôi, một dân tộc đả chọn sụ tự do. Ngài đã từ chối bảo vệ chúng tôi và do đó chúng tôi không thể làm gì về điều này. Bay giò Ngai ra đi và toi xin chúc Ngài sẽ tìm thấy hạnh phúc dưới bầu troì tự do cuả Ngài

    Nhưng Ngài hãy nhớ rằng, nếu tôi se phải chết thì tôi se chết tai đất nước này cuà tôi, mot đất nước nước mà tôi yeu quý, ví thực sự ra tất cả chúng ta đều được sinh ra và phải chết một ngày nào đó . Tôi chỉ phạm sai lầm khi tin ngài, tin người Mỹ.

    Hãy chấp nhận tình cảm chung thủy và thân thiện của tôi

    Sirik Matak, along with Long Boret, had been summarily executed by firing squad at the Phnom Penh Cercle Sportif on April 21; other reports state he was beheaded

    Thấy chưa em TIEN NGU. Thấy tổng thống cua em hèn nhát gấp triệu lần bọn mọi CAMPUCHIA

    • Đúng là cò mồi phét lác óc…gầm giường…
     Cũng cái tật ngậm phân phun dân VNCH dành chính nghĩa bà lang trọc cho Cộng láo

     Thiệu hèn nhát mà Thiệu cũng đánh cho lũ Cộng láo chạy chết mẹ 68, 72, giúp cho dân Nam Việt né được cái ngu dân trị của Cộng láo gần 10 năm.

     Trẻ em VN không bị chế độ Thiệu dạy láo, nhồi nhét phải yêu bác …Thiệu, yêu đảng Thiệu.
     Hàng chục thế hệ Nam Việt Nam sống ra người không phải như súc vật dưới tay đảng Cộng.

     Em có mồi óc gầm giường phét lác khoe tiếng Anh, ra vẻ ta đây …trí thức. Nghe bịnh quá.

     Bọn mọi Miên, tính ra chúng còn ngon lành, văn minh hơn lũ khỉ đột VN. Em Miên đó ở lại vì biết chắc Polpot nó sẽ giết liền, khoẻ, trả nợ xong đời. Còn Thiệu ở lại, sẽ bị lũ khỉ hạ nhục thậm tệ, người không ra người. Cò mồi VC ngậm phân phun trực tiếp hàng ngày, sao chịu thấu? Phải vọt, né giặc Cộng láo mà hung ac càng xa càng tốt. Tội có cái Thiệu là người công giáo, không tự tử được. Anh hùng khi sa cơ, bị khỉ và chó lờn, là chuyện thường tình.

     • Ơơơơo em TIEN NGU, em có thấy là THIỆU của em HÉN NHÁT gấp triêu lần bọn MOỊ CAMPUCHIA. Bọn moi CAMPUCHIA mà chúng dám tứ chôi lơì mời ra di cuà đáM CỊA, ngươc lại THIÊU và đám tướng tà cuà NGỤY 3/// thì van vái lạy lục , khóc lóc xin xò đề CIẠ nó cho mot chồ trên TÀU đề phóc chạy. Lên TÀU còn xin CIA cho phép đuơc đeo ………………………LON LÁ nưà chớ. Đúng là mo lủ HÈN và háo danh ngay cả khi VỌT. hehehhhehehe

 9. “Chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian tham chiến ở NVN là chiến tranh giới hạn, không tấn công BVN” – Tác giả Trần Gia Phụng .

  Trang mạng của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược của Lục quân Hoa Kỳ http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs viết rằng:

  ( Tạm dịch) Quân đội Việt nam Cộng hoà và Hoa kỳ sở dĩ không đổ bộ Bắc Việt là vì không muốn Cuộc Chiến Việt Nam sẽ nổ to ra với Tàu cộng chính thức trực tiếp nhảy vào cuộc chiến. Mầm mống đe doạ này lúc đó đã đang có sẵn với 320000 lính Tàu cộng hiên diện ở trên đất Bắc. Vả lại, Hoa kỳ và Tàu cộng đã thoả thuận rằng ” miễn là quân đội Hoa kỳ không tấn công ra Bắc hay tấn công Tàu cộng , Tàu cộng sẽ không trực tiếp nhảy vào cuộc chiến “- ” as long as US force did not invade NVN or attack China, China would not directly enter the war ” .

  Trong cuốn ” Viet nam: Explaining America’s Lost War “, tác giả Gary R. Hess viết: Vào cuối năm 1965, hai phe đã hiểu ngầm với nhau nếu Hoa kỳ không đổ bộ vào Bắc Việt hay tấn công Trung cộng, thì Trung cộng sẽ không trực tiếp nhảy vào vòng chiến.

  Cuốn sách này cũng viết rằng tính cho tới năm 1968, đã có tới 320000 quân Trung cộng hiện diện ở Bắc Việt.

  • Thế thì NGỤY SAI GÒN có tóm được thăng ĐAI HÀN, thằng LIEN SÔ, thằng TRUNG QUOC trong chien tranh hay không? Mà sao CSVN tóm cổ đươc nhiều thằng Mỹ thế. Thua rối cứ bu lu ba loa cho đở NHỤC chứ gì.
   Thằng đàn anh cuả NGỤY TÀN DƯ đả thú nhận là “WE LOST THE WAR”. NGỤY 3/// thì bảo “NGỤY TAO THUA là tại vì hết………………………………đạn” . hahahhahahahhaha.

   • Em cò mồi phét lác vì ngu dốt nên không tin Ngụy hết đạn nên phải chạy.

    D8anh1 giặc Cộng 20 niên. Nguỵ đạn được đầy đủ, vũ khí cá nhân được trang bị có yếu kém hơn vũ khí Nga Tàu tí xíu, nhưng giặc Cộng gặp lính Nguỵ là …ôm đầu máu chạy chết mẹ.

    1972, Mỹ bắt tay Tàu Cộng, nó bắt đầu viện trợ nhỏ giọt, chơi màn VN hoá chiến tranh. 1975 nó cúp cái rột. Bên giặc Cộng thì Nga Tàu đông Âu tiếp viện tối đa. Nguỵ lất cái.. éo gì mà đánh giặc Cộng lâu bền cho non nước bình yên?

    Các cò mồi óc…gầm giường khoe chiến thắng, vũ khí Ngtuy5 còn đánh đươc…10 năm nhưng giặc Cộng…giỏi quá thành ra…chiến thắng.

    Nói theo kiểu các cò mồi phét lác thì giặc Cộng giỏi vậy chỉ cần đánh..ngắn ngày là thắng. Đánh 29 năm là vừa đánh vừa…láo cho vui.

    Mẹ nó, nội lực cả dân tộc bị kiệt quệ, cộng với sự vận hành ngu dốt của lãnh đạo Cộng láo, Việt nam trở thành…con chó của Trung…quốc. Em cò mpo6i2 ..éo khoe, cứ khoe Cộng láo ta …vô địch, Nguỵ nhào, thắng cả Mỹ.

    Từ Nguỵ chính ra là để chỉ cái nước Việt Nam Cộng láo mới đúng. Éo có nhân dân nào bầu cho chúng lãnh đạo đất nước cả, chúng chỉ cướp được quyền cai trị rồi thì là…tự xưng, tự sướng…

    Chỉ có cái đồ ngu dốt mới ra thân làm cò mồi, làm chó cho giặc Cộng. Người VN đúng đắn, ai cũng né giặc Cộng như né…hủi.

 10. Sự thật trần truồng về ” thế trận phòng không của Quân Đội Nhân Dân Nhân Dân VN ” :

  BBC- 31 /12/ 2012 : Theo các tác giả Trung Quốc Qiang Zhai và Li Xiaobing viết theo các tài liệu tối mật của CIA thì tính đến năm 1967, tổng số lực lượng phòng không của Quân Giải Phóng Trung Quốc (PLA) tại Bắc Việt lên tới 17 sư đoàn, với 150 nghìn quân.

  BBC- 31 /12/ 2012 : Ông Nicolai Kolesnhik – một cựu chiến binh Nga ở Việt Nam – trả lời trang web của Nga, nói từ năm 1965, ông cùng các đơn vị Liên Xô tham gia phòng thủ Bắc Việt Nam bằng tên lửa chống lại không quân Hoa Kỳ. Ông cũng cho biết: “Từ tháng 7/1965 đến cuối 1974 gần 6500 nghìn sĩ quan và tướng lĩnh và hơn 4500 binh lính hạ sĩ quan của các lực lượng vũ trang Liên Xô tham gia tác chiến tại Việt Nam.

  Cựu trung tướng Yevgeni Antonov – nguyên trưởng đoàn cố vấn quân sự của Liên Sô tại Việt Nam – tiết lộ rằng Liên Bang Sô Viết đã gởi một trung đoàn phòng không với đầy đủ vũ khí và trang bị sang Việt Nam tham chiến .

  BBC – 1/3/219: Tờ Tiền Phong ở Việt nam đăng tải rằng đã có khoảng 200-400 lính Triều Tiên – bao gồm khoảng 90 phi công- được cử sang chiến đấu ở Việt nam.

 11. Trong cuốn sách “Chặng đường đã qua”, tác giả N. Kolosov – người Tiệp Khắc – viết “Trong năm 1973 cho đến 1975, quan hệ Tiệp – Việt được củng cố thêm bằng việc chúng ta xây dựng cho Việt Nam nhiều nhà máy cơ khí, chế tạo máy và cũng đã gửi cho Việt nam 50 chiếc xe vận tải quân sự, 1000 khẩu súng AK-47 do Tiệp Khắc sản xuất….”.

 12. ” Năm 1950, khi HCM qua Liên Xô cầu viện, Stalin ủy nhiệm cho Trung Cộng (TC) giúp HCM chống Pháp và sau đó Liên Xô viện trợ võ khí hạng nặng cho VNDCCH qua đường TC, vì lúc đó CSVN chưa có lãnh thổ nhất định ” – Tác Giả: Trần Gia Phụng .

  Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik Việt Nam, nhà khoa học chính trị Nga, giáo sư Vladimir Kolotov cho biết trong trận chiến Điện Biên Phủ , Việt Nam đã có khoảng 20 hệ thống pháo phản lực Katyusha ( multi rocket launchers). Các hệ thống Katyusha đã làm quân Pháp vô cùng hoảng sợ – đã từng xảy ra với quân Hitler trong Thế chiến II.

 13. Viết hoài chuyện nầy Mỹ nó không tuyên chiến với Bắc Việt ,thì chuyện nó tự động kéo quân đổ bộ vào Đà Nẵng vì phạm chủ quyền Nam Vn ông phan huy Quát phải ra tận nơi đón chúng nó cho hợp pháp dù không muốn. Mỹ nó dùng Vn để tống khứ hết cái mớ vũ khí chỉ có du kích tay không bắt Máy bay lên thẳng mới dùng để viện trợ cho Ngụy , tóm lại Ngụy là con nuôi nên nó cho thứ vũ khí củ mèm ,công csvn là con đẻ nên nó yêu cầu Nga trang bị cho súng tốt hơn nên Ngụy đánh đâu thua đó ,bây giờ nó dùng Tiền Ngụy gởi về gọi là kiều hối năm 2018 là 18 tỷ Dollars để nuôi con ruột mà Mỹ khỏi cần cho bú ,sắp tới nó bán vũ khí , còn mấy ông con nuôi cứ đi cày mà cũng sắp theo Ông Thiệu hết rồi giờ báo cô ăn Tiền già bên Mỹ ,Mỹ nó kêu gọi con ruột đem Tiền qua Mỹ mua nhà ,vì mấy ông csan bộ giờ giàu tiền Tỷ Dollars ./

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên