MLNQVN Công Bố Báo Cáo Nhân Quyền Tại Việt Nam 2016-2017

0

Trong buổi tiếp xúc với giới truyền thông tại Little Saigon – California ngày 21/5/2017, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (MLNQVN) đã công bố Bản báo cáo Nhân quyền thường niên. Bản báo cáo tóm tắt tình trạng nhân quyền tại Việt nam trong năm 2016 và quý 1 năm 2017.

Dựa và những tiêu chí của Công ước Quốc tế về những Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về những Quyền Kinh tế, Xã hội, và Văn hoá, MLNQVN, với sự hợp tác của một số nhà hoạt động trong nước, đã trình bày thực trạng nhân quyền tại Việt Nam trong các lãnh vực sau: quyền sống, quyền tự do và an ninh thân thể; quyền được xét xử công bằng bởi toà án độc lập và vô tư; quyền được tham gia đời sống chính trị quốc gia; quyền tự do phát biểu và tự do ngôn luận; quyền tự do tôn giáo và thờ phượng; quyền được làm việc và hưởng thụ thành quả lao động; quyền được đối xử bình đẳng không kỳ thị; và quyền được hưởng an sinh xã hội.

Trái ngược với tuyên truyền của chính quyền Việt Nam cho rằng tình hình nhân quyền đang được cải thiện, bản báo cáo nầy đã vạch rõ nhiều diễn biến suy thoái trong tất cả các lãnh vực nêu trên trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017.

MLNQVN thúc giục nhà nước Việt Nam thực hiện các biện pháp nghiêm túc để giải quyết những vi phạm nhân quyền trầm trọng và có hệ thống đã kéo dài trong nhiều năm và vẫn còn tiếp diễn.

Muốn tìm hiểu thêm, xin liên lạc:

Vietnam Human Rights Network
8971 Colchester Ave
Westminster, CA 92683 – USA
Tel:  (714) 657-9488 
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net
Website: http://www.vietnamhumanrights.net

Facebook: https://www.facebook.com/mlnqvn 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên