Vè hồng phúc

2

Lý lịch xét tới 3 đời

Bố làm quan lớn lộng trời bao che

Vợ con hàng họ kết bè

Đều là vây cánh cùng phe đảng mình

Khỏi cần lý lịch xác minh

Cấy hạt giống đỏ lộ hình Tinh Tinh*

Hồng phúc của đảng Bắc Ninh

Bố Nguyễn Nhân Chiến nựng thằng cu Chinh

Hồng phúc đảng cướp Ba Đình

Con Nông Đức Mạnh bố Hồ Chí Minh

Hồng phúc đội Hán(g) Bắc Kinh

Cha truyền con nối ghế ngồi bảo kê

Nhân dân bị bỏ bùa mê

Để đảng ngồi mát mà ăn bát vàng

Babui 8/2020

—–

* Vượn người Gorilla

2 BÌNH LUẬN

  1. Ghế thì có bấy nhiêu mà đứa nào cũng muốn nó thuộc về gia đình mình thì sẽ có đánh nhau trong băng đảng CS với nhau. Sẽ còn thấy nhiều đồng chí cấp cao thi nhau vào tù, nếu trước đó không bị trượt chân té lầu cao, hoặc bị con cúm Vũ Hán hỏi thăm, hoặc được tặng thuốc đễ ra đi như đ/c Thanh, Đà Nẵng; đ/c Quang, táng quốc;… làm trò cho dân cười.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên