Vấn đề trước hết là Học thuyết, Đường lối, Chính sách

4

 

Hi ngh TƯ 7 khóa XII va hp xong, tng bí thư Nguyn Phú Trng đc li bế mc, « cuc hp đt nht trí cao và đã thành công tt đp. » Bao gi ch thế!

Ni dung cuc hp trong 6 ngày là 3 vn đ: đào to cán b chiến lược, ci cách tin lương và thc hin bo him xã hi, trong đó vn đ cán b là vn đ ln nht.

Vn đ cán b hin nay đúng là mt vn đ then cht khi phn ln cán b đu mc bnh quan liêu, giáo điu nng – mà nng nht chính là ông tng bí thư cc kỳ giáo điu mác-xít – mc t xa ri thc tế, tham quyn, chy chc, chy quyn, chy ti, tham nhũng, mc ch nghĩa cá nhân hưởng lc, vô trách nhim, không ngang tm nhim v. Hàng nghìn cán b cao cp đng viên b điu tra, truy t, kết án tù t 20 năm đến chung thân và c t hình.

Nhưng đây có phi là vn đ ln nht, cp bách trước hết không? Xin thưa vi ngài tng bí thư tiến sĩ xây dng đng rng: « không phi! » Ct lõi vn đ hin nay là đi mi chế đ, đi mi mô hình chính tr, thay đi đường li chính sách cho đúng đn, hin đi ri ngay sau đó mi là la chn cán b cho ăn khp, cho phù hp theo.

Hin nay không có vn đ chính tr nào cp bách hơn là t s b tn gc gác hc thuyết Mác – Lê cũ k, t b CNXH mác-xít quá hư vô, t b mô hình cm quyn đc đng, t b Nhà nước Toàn tr phi Pháp quyn, t b chế đ tam quyn thng nht không có kim soát, cân bng giũa ba quyn lp pháp, hành pháp và tư pháp, t b hn đường li đi ngoi Bc thuc… m ra K nguyên Dân ch, T do và Quyn con người, phù hp vi thế gii văn minh ph cp hin nay.

Marx sinh ra đã đúng 200 năm, khi chưa có máy bay và tên la, chưa có trc thăng, tàu ngm và hàng không mu hm, chưa có đin nguyên t và máy tính đin t, chưa có v tinh và tàu vũ tr; 200 năm, nn chính tr thế gii đã đi nhng bước tiến dài, rt dài. Vic ông Tng Trng mt mc kiên đnh ch nghĩa Mác-Lênin, kiên đnh CHXH mác xít, kiên đnh nn chuyên chính đc đng… là mt thái đ chính tr c h, lc hu hàng vài thế k, là nguyên nhân ct lõi ca thm ha dân tc lc hu, thp kém, bế tc trong phát trin vài chc năm nay.

C cuc hp TƯ 200 con người không mt ai lên tiếng ch ra sai lm dai dng, khng l như thế! Tht đáng bun.

Ch có mt li thoát là xóa đi làm li, hãy m ngay cuc hp v đi mi hc thuyết chính tr, đi mi đường li, đi mi mô hình cm quyn cho tiến b, hin đi, văn minh, hòa nhp vi thế gii mi. Sau đó m hi ngh v tuyn la cán b chiến lược, cán b kinh tế, tài chính, khoa hc, quân s, ngoi giao, văn hóa, k thut tht phù hp, thì s xuôi chiu, hp tình, hp lý bao nhiêu.

Hãy cùng nhau xây dng mt chiếc xe tân tiến, hin đi nht, ri sau đó tuyn la kíp người lái có trình đ cao nht. Không th đào to mt s cán b c l ca thế k 19, không biết computer, không biết v tinh, không biết toán hc cao cp đ lái mt con tàu hin đi ca thế k XXI!

Không ai làm chuyn ngược đi, sai lm lú ln, vô duyên vô tích s như cái hi ngh ln th 7 khóa XII va bế mc.

Vn đ khng hong cán b vn còn nguyên vn, ha hn mt thi kỳ bế tc trit đ u ám mi cho đt nước ta, nhân dân ta c b đưa ra làm thí nghim cho đng Cng sn giũa cơn thoái trào bi đát ca hc thuyết cng sn mác-xít đã phá sn trit đ, đã th ht ra trên toàn thế gii.

Sau Hi ngh TƯ7, uy tín ca ông tng bí thư ra sao? Có người cho rng uy tín, uy quyn ca ông lên ti đnh cao nht. Chưa chc! mt s ln đng viên cp cao và trí thc ngoài đng công khai yêu cu ông công khai tài sn riêng, điu mà mi đi biu quc hi đu làm. Nếu né tránh, mi người s nghi ông tay đã nhúng chàm, mà còn nhúng sâu na.

Nhiu người phng đoán ti hi ngh 7, s y viên B Chính Tr s thay kha khá. Ông Trn Đi Quang s b ép rút lui vì sc khe. Ông Tô Lâm cũng không chc tr li được, nhưng ch có mt tin quá cũ: « đng chí Đinh La Thăng b khai tr khi đng ». Ch có tin có thêm 2 y viên Ban Bí thư là ông Trn Cm Tú, ch nhim mi y ban Kim tra TƯ (thay ông Trn Quc Vượng khi ông Vượng lên làm Thường trc Ban Bí thư), và ông Trn Thanh Mn, cm đu Mt trn T quc.

Ông tng Trng còn e ngi, chưa dám hành đng quyết đoán thêm vì b h tin cn ca ông quá thưa tht. Quanh qun vn là Trn Quc Vượng, Phm Minh Chính, và nay thêm Trn Cm Tú, trong khi uy tín ca ông b st m ln trước con mt thế gii nht là Liên Âu và CHLB Đc, coi ông là k đu têu v bt cóc Trnh Xuân Thanh táo tn, liu lĩnh, di dt cc kỳ mà không dám nhn li khi chng c, vt chúng và nhân chng đã quá đy đ. Mt chính khách bt mng không hiu gì v pháp quyn quc tế, li mt dày trơ trn đến lỳ lm!

Qua hi ngh TƯ7, ông Trng qu là mt đi nhiu uy tín và quyn lc. Chiến dch chng tham nhũng m ĩ ch là nhng đòn sát pht nhau gia các phe cánh tranh dành nh hưởng và các chc v béo b.

Mc cho nhng k chuyên nâng bi như nhà lut hc (!) Trn Thúc Hoàng nào đó trên báo Nhân dân, ca ngi ông hết mc và c vũ ông làm ti, ông vn dè dt do d, vì rt có th ông s b đt gánh gia đường, rt sm na.

Vì trước con mt tinh tường ca nhân dân, ca đông đo trí thc, ca đa s đng viên có trình đ, ông Trng dn dn b nhn rõ là nhân vt bo th nht, giáo điu cc đoan nht, già nua cũ k nht, là tng bí thư Bc thuc nng căn nht, vượt tt c Nguyn Văn Linh, Đ Mười, Lê Kh Phiêu và Nông Đc Mnh.

S tht hin nhiên: ông tng Trng là Vua giáo điu bo th, là nhân vt nguy him nht hin nay đang khóa cht con đường hi sinh và phát trin ca dân tc ta, ca nhân dân ta vy.

Bùi Tín

4 BÌNH LUẬN

 1. “Chủ nghĩa cộng sản không thành công được vì mọi người ai cũng muốn quyền tư hữu.” – Frank Zappa.

  “Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã giết nhiều người hơn tất cả những cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 cộng lại.” – Khuyết danh

  “Nếu muốn thấy sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và cộng sản, hãy so sánh giữa Bắc và Nam Hàn.” – Khuyết danh

  “Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao.” – Milton Friedman

  “Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: Nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người lại và quân lực và cảnh sát chìm để giữ mọi người im lặng?” – Ronald Reagan

  “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: Thiên đường, nơi mà không cần nó; và địa ngục, nơi mà đã có nó.” – Ronald Reagan

  “Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có tự do, trong khi chủ nghĩa xã hội không thể nào tồn tại nếu cho phép tự do.” – Milton Friedman

  “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?” – Dennis Prager

  “Chủ nghĩa tư bản không hoàn hảo, nhưng nó là hệ thống tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại.” – Milton Friedman

  “Chủ nghĩa cộng sản là logic cuối cùng khi nhân loại không còn tồn tại.” –Fulton J. Sheen

  • “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?” – Dennis Prager

   Thì 2 triệu người VN đó chết để cho các “quan” CSVN làm…giàu!

 2. Đại tá công an cộng sản Lê Hồng Hà – nguyên chánh văn phòng Bộ Công an :Đối với dân tộc Việt nam, học thuyết Mác là học thuyết ngoại nhập…Không giúp lý giải được xã hội Việt nam với những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng toàn khác với Tây Âu,

  Đại tá cộng sản Nguyễn Khải: Dân tộc việt Nam thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy!

  Tiến sĩ triết học Trần Đức Thảo : “Chủ nghĩa Mác là đích danh thủ phạm”, đem áp dụng ở đâu là gây tai họa ở đó, dù là ở Liên Xô cũ hay ở Trung Quốc, ở Đông Âu hay ở Việt Nam, ở Bắc Triều Tiên hay ở Campuchia.

  Trần Phương – giáo sư chính trị – kinh tế học, hiệu trưởng trường đai học dân lập Quản lý Kinh doanh Hà Nội, đại biểu quốc hội, từng là phó thủ tướng, là ủy viên Trung ương đảng CS : Chủ nghĩa Mác – Lênin là sai lầm cả về lý luận và thực tiễn, là nguy hại, phải dứt khoát từ bỏ khỏi các văn kiện của Đảng và nhà nước»….. Chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội trong hiến pháp không những là sai lầm mà còn là lừa dối, là bịp bợm, khi cả thế giới đã từ bỏ, chôn vùi những học thuyết sai lầm này rồi …

  Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang (ở trong nước): Chủ nghĩa Mác-Lênin đã tàn phá đất nước này về mặt kinh tế, và tàn phá cả về mặt văn hóa và tư tương..

  v…v…

 3. Nghe bọn băng đảng cộng bàn quy hoạch đào tạo “cán bộ cấp chiến lược” mà tưởng như 1 chuyện tưởng tượng kiếm hiệp thời thế kỹ xa xưa.
  “Cán bộ cấp chiến lược phải là người nhìn xa trông rộng, biết lẽ dịch chuyển của trời đất, biết kết hợp đông tây kim cổ kiến thức, ………..” Có phải mấy thằng cộng sản hoang tưởng điên rồ đến hết thuốc chữa rồi ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên