Từ văn hóa bú mồm đến văn hoá chào mừng U23 về nước

2
Từ văn hóa bú mồm đến văn hoá chào mừng U23 về nước

2 BÌNH LUẬN

  1. Các nhà tướng số coi tướng mạo con người qua nhiều chi tiết,lảnh vực trên khoa Cơ-thể-học hay nói khác hơn khoa “tướng-mạo học” .Đối với quốc
    gia, Văn hóa chính là “tướng mạo”,going như tướng mạo của một con người ! Nhìn vào văn hóa của một quốc gia người ta hiểu ra quốc gia đó hiền lành hoặc giữ tợn. Cần cù hay ham chơi- nhân hậu hay ác ôn….Do đó từ văn hóa giao thông-văn hóa ăn uống-văn hóa Xử án-văn hóa trường học
    văn hóa Mừng-Vui … tất cả tạo nên một bức tranh về “tướng mạo ” của một quốc gia !!Bởi thế, cho dù không phải nhà tướng số ,củng dễ nhận ra , tướng mạo VNCS không khá được !!

  2. Ở Việt Nam bọn người giàu có đủ để lập cả một hảng máy bay nhưng văn hóa thấp kém đến độ khó tưởng tượng. Vì giàu nhưng đạo đức, tư cách và tư duy khốn nạn, chúng vẽ lên một bức tranh Việt Nam mất tư cách, vô văn hóa, đốn mạt đến cùng cực. Còn vì sao họ giàu thì ai cũng biết rồi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên