Tranh ĐBP bị kiểm duyệt vì cờ rách mà không vá

2
Tranh ĐBP bị kiểm duyệt vì cờ rách mà không vá

2 BÌNH LUẬN

  1. Why the Phúc you care about this xít ? i mean 1 thằng họa sĩ chọn 1 đề tài chính thống không thể chính thống hơn, all he Phúc kĐinh did was tryin to express it in different way(s). Xít look sideways still look like xít . And somehow that got you insterested?

  2. “Tôi bước đi-không thấy phố-thấy nhà
    chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ” (Trăm hoa đua nở trên đất Bắc 1956).
    vì thế Cờ không rách mới lạ ,còn Cờ rách là bình thường. Lá cờ Đả-lòm đó ,chi em ta còn gọi là “Cờ-phồng-long “

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên