Thiền VERTU của Thích Trúc Thái Minh

4
Thiền VERTU của Thích Trúc Thái Minh

4 BÌNH LUẬN

  1. vertu con vẹt đi tu
    bụng căng cái trống con cu to đùng
    nhờ con ngu nộp cúng dường
    ăn xong vẹt ỉa biết làm gì đây

  2. Thiền theo kiểu Thích Nhất Hạnh . Mindfulness phải có cái Vertu mới có thỉa tập trung focus vô được . You know how much it cost để tạo ra Chân Không ? it dont come cheap

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên