Phạm Minh Chính cầu cứu sư phụ Lý Khắc Cường

1
Phạm Minh Chính cầu cứu sư phụ Lý Khắc Cường

1 BÌNH LUẬN

  1. Muốn học cách “quỳ gối, khấu đầu” theo lối hiện đại, phải học ở TT “Nhọ Nồi” Ô Bá Mà và tên Bai ĐẦN ĐỘN.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên