Khi Việt nam và Tàu “một Tổ quốc, một Văn hóa”

6

 

Trong gần đây, nhiều người nói tới năm 2020, Việt nam sẽ lệ thuộc Tàu(*) vì sẽ trở thành “một vùng tự trị” hay “một tỉnh lẻ” của Tàu . Khi nói về ngày mai này, người ta nhắc lại «Hội nghị Thành Đô» tuy văn bản qui định việc này, không biết có ai thấy không?

Nhưng nói về «ảnh hưởng đậm» hay « lệ thuộc » Tàu thì trong nhiều sách vở và báo chí của chế độ, không thiếu những lời như «Việt nam và Trung quốc sông liền sông, núi liền núi» hoặc «môi hở răng lạnh» và, nhứt là «Tổ quốc xã hội chủ nghĩa», hay lời của Trường Chinh kêu gọi người Việt nam hảy bỏ chữ quốc ngữ vì chữ này là của thực dân đem tới, không phải chữ của ta, hảy trở về học chữ hán(**), còn trong sách vở xưa, thì «Việt nam và Tàu đồng văn, đồng chủng » . Thực tế sẽ ra sao, chúng ta hảy chờ trả lời. Chỉ còn 2 năm nữa mà thôi .

Ngày nay, có điều chắc chắn, rõ ràng, ai cũng có thể ghi nhận không cần bàn cãi là hướng đi của Việt nam do đảng cộng sản lèo lái vẫn lấy Tàu làm khuôn vàng thước ngọc . Việt nam phải giống Tàu, phải bám theo sát Tàu . Tập Cận-bình là chuẩn mực . Qua 2 lần tuyên bố của Trọng, vào tháng 1-2018, trước Quốc Hội và đông đảo các nhà báo : “những đảng viên đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện Tam quyền phân lập là bị tác động bởi bọn phản động, phải bị khai trừ ra khỏi đảng”, và tiếp theo, trong tháng 7, nặng lời hơn : “ Những kẻ đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ CNXH, đòi Tam quyền phân lập, đều là bọn bất hảo” (chớ không phải kẻ có lý luận như Trọng), ai cũng nhận thấy đường lối lệ thuộc Tàu của Trọng thể hiện rất rõ : «Việt nam với Tàu là một . Một chế độ, một văn hóa … » .

Giờ đây, chúng ta thử hình dung cái « một » đó là gì, như thế nào, qua chánh sách của Tập Cận-bình?

Không thể dân chủ hóa chế độ

Theo Giáo sư Jean-Pierre Cabestan, chuyên viên về Tàu, nhận xét mang tính kết luận « Ở Tàu, cá nhơn làm giàu và tiêu thụ là ưu tiên, trước sự cần nới rộng tự do và những quyền chánh trị » .

Trong quyển sách mới xuất bản (Demain la Chine : Démocratie ou Dictature ?, Gallimard, Paris, 3/2018), ông Cabestan cho rằng khả năng của dân chúng tàu thích nghi và sự đồng thuận trong nội bộ đảng cộng sản để duy trì quyền lực là sẽ không cần phải thay đổi chế độ hiện tại . Mặc dầu như vậy là không phù hợp vói xu thế thời đại, xung đột mạnh với nền dân chủ tây phương . Nhiều học giả Tàu cũng lo ngại nghĩ rằng chánh trị và xã hội được tự do để lần lần sẽ dân chủ hóa chế độ là điều khó tránh làm cho đất nước bị xáo trộn, mất ổn định .

Sau Đại hội đảng cộng sản tàu thứ XIX đưa Tập Cận-bình lên làm Hoàng đế Tàu suốt đời, phân tách những khả năng thích nghi và đổi mới của một chế độ, ông Cabestan quả quyết Tàu «không thể dân chủ hóa» được . Chẳng những «dân chủ hóa không thể được», mà ông còn cho đó, đúng hơn, là một «chế độ độc tài» .

Nói đó là một chế độ độc tài vì quyền lực thật sự được thể hiện ở con người Tập Cận- bình, đứng đầu một đảng duy nhứt cai trị nước Tàu theo một mô hình đổi mới độc đoán .

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhiều nước cộng sản đã lần lược thay đổi theo dân chủ . Nhưng Tàu là trường hợp khá đặc biệt . Ngoại lệ chăng? Liệu Tàu sẽ đứng vững được bao lâu khi Tàu hoàn toàn không nghĩ tới từng bước tiến lên theo hướng dân chủ trong lúc thế giới tranh chấp nhau với những ý hệ ngày càng công khai?

Tập Cận-bình chủ trương mở cửa ra thế giới, tiếp xúc với những nước dân chủ nhưng vẫn chống lại những nước này, tìm cách áp đặt tương quan lực lượng có lợi cho mình . Tập tìm cách xuất cảng mô hình tàu ra thế giới, nhứt là nhắm những nước kém mở mang . Không phải chỉ để bảo vệ chế độ hay củng cố tính chánh thống của chế độ, mà đó chính là tham vọng bá chủ thế giới của Tập Cận-bình .

Khi nói dân chủ, người Tàu cũng nói họ có dân chủ. Chế độ ở Tàu của họ là chế độ dân chủ. Thứ dân chủ tốt hơn dân chủ tư bản cả vạn lần. Nhưng thứ gọi là dân chủ ở Tàu đó lại từ chối nhơn quyền, từ chối những quyền căn bản như quyền bầu cử tự do, quyền lập đảng, tự do thông tin, tự do phát biểu, công khai ngân sách của đảng cộng sản,…

Đừng quên mô hình độc tài của Liên-xô . Chế độ tàu là một copie lénino-staliniste : 1 đảng duy nhứt lãnh đạo toàn diện và triệt để, chọn đảng viên « uu tú » (cốt cán) cầm quyền, đàn áp mọi chống đối, nhứt là không tha những người có ý muốn thay đổi chế độ theo dân chủ tự do thật sự .

Kinh tế phát triển, Tàu sẽ thay đổi theo dân chủ?

Tuy ngày nay, chế độ độc tài ở Tàu không còn như trước khi bức tường bá linh sụp đổ nhưng đó vẫn là một chế độ cực kỳ phản động . Thật ra chế độ cộng sản là phản động .

Nhiều nhà phân tách cho rằng tham nhũng và khủng hoảng kinh tế như tăng trưởng xuống, công nợ tăng, thât nghiệp đông, sẽ làm cho chế độ sụp đổ . Thật ra khả năng thích nghi của dân chúng sẽ giúp chế độ tồn tại . Nhứt là giới dân chúng biết dựa vào chế độ làm giàu vẫn là lực lượng bảo vệ chế độ vững mạnh . Đồng thời Tập quan tâm thực hiện những thay đổi kinh tế nhưng vẫn lo sợ những nhà đầu tư tư nhơn sẽ gây ra nhiều rủi ro cho chế độ nên Tập càng kiểm soát đảng chặt chẽ hơn .

Ngày nay, Tập biết mình có nhiều kẻ thù nên Tập phải tìm cách nắm trọn quyền lãnh đạo trong tay suốt đời. Buông đảng ra là chết . Chỉ yên tâm khi nào Tập loại được hết kẻ thù, đào tạo một thế hệ nối tiếp biết trung thành với Tập . Nhưng liệu toan tính này có vượt quá tầm tay một cá nhơn hay không ?

Tóm lại, nhìn vào thực tế ở Tàu, người ta thấy rõ đó là chế độ độc tài nhưng sẽ bền vững nhờ ở khả năng biết thích ứng của đảng, kiểm soát được xã hội, và dân chúng thấy yên lòng, sống được, còn có lắm kẻ làm giàu . Điều này trước đây, mơ cũng không có . Và hơn hết, dân Tàu không biết dân chủ, văn hóa tàu không có dân chủ . Người Tàu chỉ biết mong đợi ở một minh quân nên ở Tàu không có sự đòi hỏi dân chủ, tự do quan trọng trong dân chúng .

Tàu và Việt nam là « một », thì hi vọng chế độ ở Việt nam sẽ thay đổi chỉ khi nào dân chúng việt nam hiểu dân chủ, cần đòi hỏi dân chủ, để tự mình cai trị chính mình, tự mình giữ gìn và bảo vệ đất nước nguyên vẹn cho mình .

Về văn hóa, tuy ngày xưa, học chữ nho, học văn hóa tàu nhưng cái học đã được việt hóa rất căn bản nên giữa 2 nền văn hóa vẫn có nhiều khác biệc .

Một Văn hóa

Những người học chữ nho thời xưa theo lối nhồi sọ của Tống nho, không kịp suy nghĩ, đều nằm lòng Việt nam và Tàu « đồng văn, đồng chủng » . Trân trọng chữ tàu vì đó là chữ của thánh hiền . Thấy một miếng giấy chữ tàu lăn lốc trên mặt đất vội lượm lên đem đốt . Không dám bỏ bậy .

Ngày nay, chữ tàu, tiếng tàu bắt đầu xuất hiện ở Việt nam rộng rãi với một ưu thế mới . Học tiếng tàu như một ngoại ngữ là bình thường, không mang ý nghĩa lệ thuộc văn hóa . Nhưng nếu người Việt nam tiếp thu văn hóa tàu theo tinh thần tống nho thì sự lệ thuộc này mới kinh khủng hơn mất đất do dời cột móc biên giới, mất đảo, mất biển, …Mất văn hóa là mất chính người Việt nam !

Thật ra văn hóa tàu có mặt đẹp của nó nên nó mới tồn tại tới ngày nay . Nhưng về chánh trị, Tàu có những tấm gương tuân phục vua/tôi vô cùng rùng rợn . Khi lệ thuộc văn hóa thì dĩ nhiên Việt nam sẽ phải được học thứ văn hóa chánh trị này để thể hiện ý nghĩa «một văn hóa» theo chánh sách xâm lược cố hũu của Tàu ..

Đây, Cỏ May tôi xin kể một câu chuyện lịch sử tàu để minh họa thứ văn hóa chánh trị ghê rợn của Tàu .

Chuyện kể :

« Vua Tề hoàn Công nhờ có Quản Trọng, Bảo thúc Nha và nhiều trung thần hào kiệt giúp sức nên đã dựng lên cơ nghiệp bá vương, xứ sở cường thạnh, dân chúng ấm no. Quản Trọng được mọi người kính trọng và biết ơn, Tề Hoàn Công đã coi ông như một người cha và luôn gọi ông là Trọng Phụ, và không cho phép mọi người gọi tên huý hoặc tên thật của Quản Trọng. Cùng làm việc trong cung đình, còn có nịnh thần như Thụ Điêu, Dịch Nha và Khai Phương.

Thụ Điêu thì tự thiến mình để xin vào cung hầu hạ, vì thế vua rất cảm động và thương yêu cách đặc biệt.

Dịch Nha có tài nấu ăn và là người nấu ăn riêng của vua. Một hôm vua nói, các món sơn hào hải vị và trân châu bát bửu ta đều đã dùng qua, có món đã làm ta thật chán. Chỉ duy có món thịt người là ta chưa được nếm thử bao giờ.

Ngay ngày hôm sau, Dịch Nha liền dâng lên vua một món thịt chế biến rất hấp dẫn. Ăn xong, nhà vua hết lời khen ngon và hỏi thịt gì. Dịch Nha nói, đó là thịt đứa con 3 tuổi của hạ thần » .

Thứ văn hóa chánh trị tuân phục vì quyền lợi riêng tư này thật kinh khủng . Ngày xưa, để làm vui lòng nhà vua muu cầu quyền lợi cho mình, Dịch Nha đã không ngần ngại làm thịt con dâng cho nhà vua đổi món ăn . Điều này, về ý nghĩa chánh trị, không khác gì lắm khi trước đây Hồ Chí Minh đã long trọng «sông liền sông, núi liền núi» và «môi hở răng lạnh», theo sát tàu, trước sau chỉ nhằm thực hiện tham vọng lãnh tụ, phục hận quá khứ gia đình . Tới Lê Duẩn xua mười triệu thanh niên Việt nam vào lửa đạn(***) cũng chỉ để « phục vụ Liên-xô và Trung quốc » . Ngày nay, Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản sẵn sàng đem đất nước dâng cho vua tàu Tập Cận-bình để đổi lấy sự giàu có .

Bắt đầu từng bước thực hiện thứ văn hóa chánh trị tuân phục, Trong đã mở rộng cửa cho Tàu tràn ngập qua Việt nam, cho thiết lập khắp nơi nhà máy Tàu thảy chất dơ phà hủy môi trường đất nước, bán những vùng đất quan trọng về chiến lược cho Tàu khai thác đời đời .

So sánh với giết con, tự thiến của thời xưa để được làm quan thì tội ác của Hồ Chí Minh, của Lê Duẩn, của Nguyễn Phú Trong sau này mới thật là tày Trời hơn cả vạn lần . Đặc tính của thứ văn hóa chánh trị tàu xưa nay vốn ác . Nhìn lại chế độ Mao để đừng quên có 80 triệu người Tàu chết, từ vạn lý trường chinh, những bước đại nhảy vọt đến cách mạng văn hóa .Vậy khi Việt nam lệ thuộc Tàu, cái ác đó chắc chắn sẽ được đem áp dụng ở Việt nam để giử sự lệ thuộc, đời sống dân chúng sẽ lầm than đến đâu ? Như dân Tây Tạng, dân Ngô Duy nhỉ?

Nguyễn thị Cỏ May

————————————

Ghi chú:

(*) Khi nói Việt nam sẽ bị lệ thuộc Tàu, rất nhiều tác giả việt nam dẩn chứng «lời » của Hồ Chí Minh nói với Đại diện của Mao Trạch -đông là 2 Tướng Trần Canh và Vị Quốc Thanh năm 1926 và bốn năm sau, năm 1930, nhơn lúc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, đươc Hồ Chí Minh lập lại một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân Lai : “Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa….”.

Rất tiếc xuất xứ của lời này không được rỏ ràng lắm . Hơn nữa, năm 1926, chỉ có chế độ thực dân pháp ở Việt nam .

(**)Trường Chinh, Tổng Bí thư đảng Lao Động, Văn thư số 284/LĐ đang trên Nhựt báo Tiếng Dội, 5/1951, Sài gòn .

(***) Duẩn vâng lệnh Mao làm chiến tranh biển người . Lý thuyết chiến tranh biển người của Mao là « Càng nhiều người bị giết, cách mạng càng thành công » (D.Acemoglu và J.A.Robinson , «Tại sao các quốc gia thất bại », NXB Trẻ , 2013 , trang 545) .

Về mười triệu người chết trong chiến tranh do Lê Duẩn gây ra được bà 7 Vân, vợ 2 của Duẩn, xác nhận trong cuộc phỏng vần của nhà báo Xuân Hồng (BBC) . Bà 7 Vân nói thêm nếu Tàu không giúp, Lê Duân sẽ phải hi sanh thêm nữa, để giải phóng cho được Miền nam .

6 BÌNH LUẬN

 1. Bản chất sự lệ thuộc vào Tầu cộng là ở sự yếu kém của lãnh đạo VC. Lãnh đạo CSVN ngày nay cũng là người VN nên họ trong sâu thẳm không muốn lệ thuộc vào Tầu cộng nhưng nền chính trị hấp hối thì phải dựa vào Tầu cộng dù muốn hay không.
  Tầu cộng chẳng muốn cai trị VN làm gì nhưng họ chỉ giòm cái gì ngon mà cần cho sự phát triển của họ thì họ chộp lấy (nội tạng người, đàn bà con gái, biển đảo hay đất đại có vị trí đẹp và chiến lươc….). Muốn vậy họ phải dựa vào hai sách lược:
  +Không cho VN phát triển quá tầm để có thể vượt ra tầm kiểm soát của họ – Kiểm soát các chính sách phát triển cùng với giết dần bằng ám sát, bỏ tù những nhân tài Đất Việt không hợp ý với họ (tôi chẳng nói điêu: Tất cả tướng lĩnh tham gia chiến dịch biên giới đều chết bí hiểm hoặc về hưu vì nếu không về hưu cũng sẽ chết thôi, bịt miệng những tiếng nói có trọng lượng hoặc trấn áp quyết liệt các nhà hoạt động Dân chủ, dân quyền…).
  +Duy trì Đảng cầm quyền dốt nát, vô lương, lường gạt để làm bình phong cho họ vơ vét cái họ cần và đó là một thể chế kiểu người Việt cai trị người Việt, vừa hiệu quả lại đỡ mệt – Chống lưng, hà hơi tiếp sức…cho chế độ hiện nay mặc dầu họ biết rằng chúng chẳng đủ tài làm lãnh đạo dù cỡ một quận huyện bên Tầu.
  Xem ra tương lại VN u tối lắm. Nhứng tinh hoa người VN sẽ ra đi không hẹn ngày trở lại. Xưa thì người tị nạn vượt biên bằng đường biển trên những con tầu bé tí và cũ nát, nay họ vuợt biên trên những máy bay to lớn và hiện đại nhưng bản chất là giống nhau tức là trước tiên cứ ra khỏi VN rồi làm gì chưa cần biết, chuyện đó khoan hãy tĩnh. Chỉ vài năm tới thôi Tôi chắc là cái cột điện mà biết đi thì nó cũng sẽ đi.

 2. “KHI” (Khi nào ?). Khi mà hai nước chung một màu cờ. Biểu-hiện nầy đã lộ rõ nguyên hình “KHI” có Hồ-chí-minh xuấ-hiện tại Việt-Nam. Chớ còn “KHI” gì nữa ! Trên Vũ-trụ nầy. Có Quốc-gia nào mà Quốc-kỳ cùng màu không ? Có hai đạo nào cùng một màu cở không ? Có đảng chính-trị nào có chung một-màu cờ không ? Bấy nhiêu dẫn chứng nếu chưa đủ xin bổ-sung. Quý Vị nào biết và đã thấy có HAI NƯỚC NÀO KHÁC CHUNG MỘT MÀU CỜ như TÀU và VIỆTNAM ? Nếu không có. THÌ TÀU và VIỆTNAM tuy hai NHƯNG ĐÃ LÀ MỘT NƯỚC KHUYA RỒI ! Việt-Nam trước đây bị 1000 năm Tàu đô-hộ. 100 năm Pháp đô-hộ. Nhưng vẫn giữ MÀU CỞ SẮC ÁO độc-lập của Dân-Tộc LẠC-HỒNG VIỆT-NAM. Hiện tại người ĐUI cũng đã biết. Nhưng người SÁNG không dẫn đường !

 3. “Với nước Tàu China thì nước Việt Nam ta chỉ là em nhỏ trong gia đình, phải kính cẩn với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. Lý thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn” – sư quốc doanh Việt gian Thích chân Quang- cháu của tên Việt gian Hồ chí Minh- thuyết cho các Phật tử .

 4. Tặc quyền Cộng sản Hà nội là bè lũ phản quốc hồn Tàu xác Việt :

  Vào những năm khoảng 2008 , bọn Hán ngụy cộng sản Hà Nội thường đưa phái đoàn văn công đóng giả làm Hai Bà Trưng sang thị trấn Ðông Hưng – một thành phố nằm giáp Móng Cái- để dự lễ giỗ tướng Tàu Mã Viện. Nhật báo Tàu cộng Ðông Hưng trong số ra ngày 7 tháng 2 năm 2008 đã tường thuật chi tiết buổi lễ với hình ảnh của bọn văn công cộng sản Hà nội đến dự Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân Mã Viện. Cả bọn cúi đầu tiến vào cái miếu dưới hàng chữ “Vệ Quốc Anh Hùng, Vạn Dân Kính Ngưỡng” rồi ca hát, nhảy múa, khấn vái đánh dấu “Kỷ Niệm Dân Tộc Anh Hùng, Quảng Dương Phục Ba Văn Hóa.”

  Chưa hết , tên sư quốc doanh Việt gian Thích chân Quang- cháu của tên Việt gian Hồ chí Minh- thuyết cho các Phật tử rằng ” Lý Thường Kiệt mang quân đánh Trung quốc là hỗn “.

  ***Dưới thời nước ta bị nhà Hán đô hộ, hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi được thái thú nhà Hán là Tô Định chạy về Tàu. Hai Bà chiếm lại được các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và toàn bộ Giao Chỉ, rồi lên làm vua ( 40- 43). Đầu năm 42, Hán triều phải cử đến danh tướng Mã Viện , lúc ấy đã 70 tuổi, phong làm Phục Ba Tướng Quân , cầm đầu đoàn quân viễn chinh. Sang đến năm 43, thì hai Bà Trưng bị thua.

  ***Thời vua Tống Thần tông bên Tàu, tể tướng Vương An Thạch là một đại chính tri gia có ý cải tổ rất nhiều về chính sự của Trung Quốc và mở rộng đế quốc. Nhà Tống nhắm vào việc đánh Đại Việt (Việt nam). Lúc ấy, triều đại vua Lý Nhân Tôn xét thấy ra tay đánh trước có lợi hơn ( tiên hạ thủ vi cường ). Đại tướng Lý Thường Kiệt tung quân đánh sang nước Tàu. Và chỉ trong hơn một tháng đã chiếm được các căn cứ Liêm Châu, Khâm Châu và Ung châu, khiến cho triều đình nhà Tống rúng động . Quân dân nhà Tống bị hại lên đến khoảng 7 vạn người. Năm ấy là năm 1076.

 5. Đảng cộng sản VN chấp nhận thà mất nước còn hơn mất đảng và để làm điều này chúng sẵn sàng làm tôi mọi cho Tàu bất kể biết bao lời nguyền rủa từ khắp mọi nơi .Chúng cai trị đất nước theo ý Tàu.Do vậy bất kể ai chống Tàu là chúng trấn áp, đánh đập, truy tố ra tòa và bỏ tù.Điều ngược lại là chúng càng bỏ tù bao nhiêu thì lượng người chống Tàu cộng Việt cộng càng tăng thêm bởi dân tộc Việt Nam nói chung rất khinh ghét tánh hèn hạ bán nước và ghét Tàu mà Việt cộng vốn hèn và sợ Tàu từ lâu (điển hình như trận Gacma 1984, lính hải quân Việt cộng cứ đưa mình cho hải quân Tàu bắn chết như rạ mà không dám làm gì!) và nay lộ rõ bộ mặt bán nước hơn bao giờ hết!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên