Gấu chó xâm lược bị sụp hầm

2
Gấu chó xâm lược bị sụp hầm

2 BÌNH LUẬN

 1. Thấm đòn

  Cả siêu thị trống trơn
  Hàng hóa như không còn
  Sau một tháng cấm vận
  Xem ra Nga thấm đòn!

  Đối diện với viễn ảnh
  Một nước Nga điêu tàn
  Một tương lai vô sản
  Dân Nga càng nghèo nàn!

  Công dã tràng xe cát
  Ba mươi năm bán dầu
  Ukraine trong đổ nát
  Nước Nga đi về đâu?

  Vì đâu ra nông nỗi
  Tội lỗi nầy ai gây?
  Các bạn có thử hỏi
  Ta học được từ đây!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên