Em có nghe gì ở Lộc Hưng?

1
Em có nghe gì ở Lộc Hưng?

1 BÌNH LUẬN

  1. Khi VC vào Nam, tiền bạc của bà con còn trong ngân hàng đều mất hết.
    Hỏi, thì VC trả lời : Theo Thiệu-Kỳ mà đòi ! Nhưng giấy nợ ngân hàng thì VC theo sát nút, đòi cho bằng đươc ,gọi đó là “thiếu nợ nhà nước ” ! Tương tụ như thế,ở Lộc Hưng có những ngôi nhà từ thời trước 1975,thậm chí từ 1954,CS cho là bất hợp pháp,không có giấy tờ của chúng ! Thế thì “giấy nợ ngân hàng ” có phải giấy tờ của chúng đâu,mà đòi ?? Nói ra ,để mọi người ,nhất bọn trẻ được đào tạo dưới mái trường CS,biết cái chế độ chó đẻ và khốn nạn mà Dân VN đang sống !!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên