‘Đồng chí Mugabe’ ngã ngựa

0
Ông Mugabe. Ảnh NewsDay Zimbabwe

Sinh viên đi hc Zimbabwe giương hình ca phó tng thng tng tht sng, biu th s ng h, và kêu gi bãi chc bà Mugabe.

Tình hình Zimbabuê (Zim), nước nm gia châu Phi, đang đt biến trong mt tun l qua. Bt đu bng s kin Ch tch kiêm Tng bí thư đng Zanu-FP – Liên minh thng nht Phi-Zimbabuê – Mt trn T quc, kiêm tng thng Zimbabuê gia tháng 11, ép B chính tr đng này phế trut phó ch tch đng kiêm phó tng thng Emmerson Mnangagwa (mang cp tướng trong quân đi) vì lý do chung chung là có ti ln gây chia r bt hòa trong đng.

Đng Zanu-FP hat đng theo mô hình ca mt đng Cng sn, do nh hưởng nng n ca Trung Cng v c chính tr, văn hóa và kinh tế, sut 37 năm nay.

Tng thng Robert Mugabé là nguyên th quc gia hiếm hoi được Trung Cng tng Huy hiu Khng T, do đích thân tng bí thư Tp Cn Bình trao.

Quân đi Zim được hun luyn, t chc và trang b theo mô hình Trung quc. Các sĩ quan cao và trung cp du hc t Trung quc, bc Triu tiên.

Xut nhp khu vi Trung quc luôn hàng đu. Hàng ch lc xut sang Trung quc là thuc lá, đu nành, bông, sng voi, tê giác, da đng vt hoang dã, kim cương. Trung quc bán sang Zim đ loi vũ khí cho b binh, pháo binh, tên la, xe tăng, tàu thy, máy bay chiến đu, hàng may mc, hàng công nghip, khách du lch rt đông.

Theo mô hình Trung quc B chính tr ca Zanu-FP là cơ quan lãnh đo cao nht, Tng bí thư kiêm Ch tch đng là lãnh đo s 1, có tiếng nói quyết đnh.

Tôi có dp sang ZIM hi 1987 khi Hi ngh cp cao các nước không liên kết hp ti th đô Harare, thăm thác nước ln nht thế gii Victoria, vườn thú quc gia có hàng trăm sư t, voi, tê giác, h, báo, kh, nht là hươu cao c. Zim xưa có tên là Rhodesia, thuc đa ca Anh, được đc lp t năm 1980, Robert Mugabe là nhà ch huy cuc đu tranh vũ trang giành đc lp có uy tín nht, lãnh đo đng Zanu-FP được bu là Tng thng khi 56 tui, nay đã 93 tui.

Tht không may cho đt nước này, 37 năm qua, « đng chí Bob thân yêu » – như mi người dân Zim phi gi tng thng ca mình, đã ngày càng t ra đc đoán, đc tài, cm mi t chc đi lp, kim duyt gt gao báo chí. Hai triu trong s 25 triu dân Zim phi b nước chy sang các nước láng ging. Nn giáo dc b sao lãng, viên chc phn ln ch hc sơ cp, trung cp, y tế ln bi vi 12% s dân mc bnh HIV, bnh dch t tràn lan. Đng tin mt giá nhanh, có khi gp 2, gp 3 mt năm, tht nghip năm 2016 là 80% lao đng.

Đã vy sau khi bà v chết năm 1983, đng chí Bob cưới cô v tr, kém ông 41 tui, vn là cô đánh máy ca ph th tướng, có chng là phi công và 2 con. Cô Grace Mugabe được b máy tuyên truyn đo din cho toàn dân gi là « M Grace ». N v, đng chí Bob đưa dn v vào Ban chp hành Trung ương, ri vào leo vào B Chính tr. Vic trut phế viên tướng phó ch tch đng kiêm phó tng thng theo dư lun châu Phi chính là do mưu đ ca bà Grace. Bà tính toán rng bà s thay chân viên tướng này trong v trí Phó Tng thng, đ khi chng bà viên tch thì bà s theo đúng hiến pháp lên thay thế làm Tng thng.

Dư lun Zim, châu Phi và thế gii đu biết gia tài đng chí Bob và bà Grace là gìàu nht châu Phi, gn 7 t đôla, có nhà tu Hng Kông, Malaysia, nhiu vàng bc, kim cương. Báo Pháp gi bà là « bà Gucci Grace », theo tên ca hàng trang sc sang nht Paris. My năm nay, trong đng Zanu-FP, trong xã hi, nht là trong quân đi mà phn ln là con em nông dân da đen nghèo kh, dy lên nhng làn sóng ngm chê trách v chng đng chí Bob đã thành t phú đôla do tham nhũng ln, sng cuc sng vương gi gp my ln bn thc dân da trng hi xưa.

Do vy vic phi đến đã đến. Tướng Constantino Chiwenga trong b tng tham mưu quân đi Zim đã nhân danh quân đi lc lượng bo v an ninh ca nhân dân đã huy đng lc lượng tinh nhu bao vây giam lng gia đình đng chí Bob và triu tp cuc hp đc bit B chính tr mà ông là mt thành viên.

Cuc hp đc bit này ca B Chính tr đã khai tr bà Grace Mugabe ra khi đng vi mi chc v khác như lãnh đo Đòan Thanh niên, ch tch Hi Ph n Zim, trut chc Ch tch và tng bí thư đng Zanu- FP ca Robert Mugabe, yêu cu ông t nguyn t chc Tng thng, nếu không s b trut chc.

Cuc hp này cũng khôi phc li mi chc v ca phó ch tch đng kiêm phó tng thng Emmurson Mnangagwa.

Đến ngày 20/11 ông Robert Mugabe vn không chu t chc khi gp các tướng lĩnh thay mt quân đi và v Giám mc công giáo, người tng chng kiến l tuyên th tng thng ca ông Mugabe trước đây. Tình hình còn kéo dài nhưng s không lâu.

Tình hình Zim đến nay không th b đo ngược. Dân c nước tng bng m hi, nhy múa thâu đêm sut sáng, trng kèn vang đng, xé nh đng chí Bob, hoan nghênh quân đi đã làm mt cuc thay đi chính tr chưa tng có. M Grace đã biến mt không tăm tích, có th đang lánh nn đâu đó vi 3 con.

Có th phán đoán ông Tp Cn Bình là mt trong nhng người bun nht, sau ông là chú Kim n Triu Tiên, khi trông người li ngm đến ta, đến s phn ca nhng đng chí kiu cng sn đc tài toàn tr khp các châu lc.

Báo chí chính thc Vit Nam ch nói sơ lược tình hình Zim, không có bình lun.

Đây là điu d hiu. Vy ta hãy ch xem.

Bui Tin (Blog VOA)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên