Dịch Covid, Thằng Bờm và Phú Ông

1

Dịch Covid, Thằng Bờm và Phú Ông

Thằng Bờm muốn chích vaccine

Phú Ông gạ chích vaccine Pfizer

Thằng Bờm ngồi xếp hàng chờ

Phú Ông tráo thuốc Sinopharm của Tàu

Thằng Bờm không chịu lắc đầu

Phú Ông quảng cáo AstraZenica

Thằng Bờm bản chất thật thà

Phú Ông tráo trở Zenica hết rồi

Thằng Bờm đớ lưỡi kêu trời

Phú Ông lại bảo đây rồi Moderna

Thằng Bờm thôi hết kêu ca

Cuối cùng mũi thuốc cũng là Sinopharm

Babui

1 BÌNH LUẬN

  1. Ha ha ha ….chân ní sáng ngời

    Thuốc của bọn “Tư Bản Giãy Chết” thì phải để dành cho “Mẫu Quốc Ba Đình”, còn thuốc của “nước bạn” thì (iu ái) dành cho dân “Thuộc Địa Saigon”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên