Phiên tòa bất khuất – Chúng tôi không có tội

1
Phiên tòa bất khuất - Chúng tôi không có tội

1 BÌNH LUẬN

  1. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TỘI.
    Câu nầy nói ở chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì đúng, người dân có luật pháp rõ ràng để che chở cho mình.  
    Ở chế độ cs, quyền hành tập trung trong tay đảng. Ai mà đảng không vừa mắt , hay chính xác hơn là làm phật ý công an, là… có tội.
    Sống với cs gần thế kỷ rồi mà vẫn chưa hiểu như thế thì lạ thật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên