TRANG CHỦ THẺ Trung quốc

Thẻ: Trung quốc

Trung Cộng chiếm Đài Loan

Hải quân Trung Cộng Nay báo, đài hô hóan Trung Cộng sẽ chiếm Đài Loan, phần vì đăng tin giật gân sẽ bán báo chạy,...