TRANG CHỦ THẺ Nguyễn Phú Trọng

Thẻ: Nguyễn Phú Trọng

Thử đoán xem ông Trọng và ông Tập nói gì...

Đương nhiên, với hai nhà lãnh đạo cuả hai cái chế độ mà hàm lượng sự thật có thể đọc được qua bề nổi...

Hai ‘báu vật thiêng liêng’ trong Nghị quyết 4/XII

Nghị quyết 4/XII do Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10/2016 được coi là nghị quyết quan trọng nhất hiện...