TRANG CHỦ THẺ Mậu Thân 1968

Thẻ: Mậu Thân 1968

Tang tóc những ngày Xuân

  Khởi đầu là Tết Mậu Thân, năm 1968. Cộng sản miền Bắc bất ngờ tổng tấn công vào các đô thị trên toàn miền...

Những ngôi mộ tập thể ở Huế

1.- BỘ ĐỘI CỘNG SẢN BỊ ĐẨY LUI Không tổ chức được cuộc tổng khởi nghĩa (chữ của cộng sản), Việt cộng còn bị...

Cộng sản tấn công Huế

Do quyết định sửa đổi âm lịch của nhà cầm quyền Bắc Việt Nam (BVN), ngày mồng Một Tết Mậu Thân ở BVN theo...