TRANG CHỦ THẺ Formosa

Thẻ: Formosa

Ô nhiễm biển miền trung không lọt vào 10 sự kiện...

Ngày 30-12-2016, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký Quyết định số 3110/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện...