TRANG CHỦ THẺ Bé gái chết trong trận lũ ở Yên Bái

Thẻ: Bé gái chết trong trận lũ ở Yên Bái

Chỉ thoái đảng thôi, chưa đủ!

Mấy bữa này nghe người ta nhắc đến Việt Vương Câu Tiễn bên nước Tàu, người từng nếm mật nằm gai, thậm chí là...