Putin gây hại cho nước Nga

Cuộc chiến tranh xâm lược Putin gây ra với Ukraine đã diễn ra gần 3 tháng. Trang The Pioneer mới đây tổng kết những điều mà Putin tự gây hại cho nước Nga như sau: 1.Thiệt hại về người và của trên chiến trường Theo trang này, Putin đã thiệt hại khoảng 20 ngàn quân … Continue reading Putin gây hại cho nước Nga