Lý Hiển Long chỉ mặt đặt tên

3
Lý Hiển Long chỉ mặt đặt tên

3 BÌNH LUẬN

  1. Lý Hiển Long: Cộng sản Việt nam chúng mày chỉ là bọn bành trướng tiểu bá quyền tay sai cho đế quốc Liên xô ở Đông Dương, thế nhá .

Leave a Reply to TIEN THANG B7 Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên