Chuyện cụ Bùi – Cụ Hồ đấu tố cụ Bùi

Tôi rất thân với cháu ngoại cụ Bùi Bằng Đoàn, anh là kỹ sư học Bách khoa HN những khóa đầu, thời ông Tạ Quang Bửu còn làm bộ trưởng, kiên quyết nhận những sinh viên giỏi không xét đến lý lịch, vì vậy một số con nhà tư sản, trí thức cũ “lọt lưới”. … Continue reading Chuyện cụ Bùi – Cụ Hồ đấu tố cụ Bùi