Bộ 4 Tốt

2
Bộ 4 Tốt

2 BÌNH LUẬN

  1. Họ làm được đấy, như bên Tàu, vì họ nắm quyền tuyệt đối, chỉ có điều dân nước ta nghèo nàn lạc hậu về mọi mặt, này nếu cấm thêm Facebook, Google thì họ ngu thêm một chút, đối với chính quyền thì không sao.

Leave a Reply to D. Vu Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên