Án tử hình

Cùng một ngày, ngày 3/8/2022, có hai phiên tòa xử 9 bản án tử hình tại hai tỉnh Long An và Đồng Tháp. Tại Long An, băng đảng của “Thiếu gia” Tô Nhựt Thanh và băng đảng của Đào Quốc Liêu có thời gian dài kình địch, đâm chém gây thương tích nhau. Cuối cùng … Continue reading Án tử hình