Xứng đôi vừa lứa

0
Xứng đôi vừa lứa

Xứng đôi vừa lứa
Dư âm mùng 8 tháng 3
Mợ Ngân thấp thỏm trồi ra sụt vào
Gọi Tòng Thị Phóng thì thào
Chị em mình phải giương cao ngọn cờ

Vùng lên cướp lấy thời cơ
Trói gô Trọng , Phúc bỏ vào lò nung
Đấu tranh quyết chí tới cùng
Rước Kim Jong Ủn thằng khùng* vào đây

Dao Tòng Thị Phóng ra tay
Hạt nhân cu Ủn cắt ngay không chừa
Trung tâm hoà giải a dua
Xung đột quốc tế hết còn rối ren …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hội nghị thượng đỉnh trống kèn
Bây chừ vắng vẻ hơn chùa Bà Đanh
Đảng Vẹm độc diễn lộng hành
Bú mồm tự sướng như hồ chí minh

Babui
*Chú thích: Theo lời TT Phi Duterte: “Kim Jong Un là một thằng khùng…“

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên