TRANG CHỦ THẺ Trịnh Vĩnh Bình

Thẻ: Trịnh Vĩnh Bình

Chính phủ VN tự ‘đóng cửa thắng’ vụ Trịnh Vĩnh Bình

Với hình ảnh phấn kích giơ hai cánh tay lên và IM LẶNG không tiết lộ nội dung xét xử sau khi rời khỏi...