TRANG CHỦ THẺ Đoàn Thị Hương

Thẻ: Đoàn Thị Hương

Bắc Hàn xin lỗi Việt Nam về vụ ám sát ông...

Các quan chức Triều Tiên cáo cấp Triều Tiên đã lên tiếng xin lỗi các nhà chức trách Việt Nam vì đã sử dụng...