TRANG CHỦ THẺ Cầu Golden Gate

Thẻ: Cầu Golden Gate

Chê Cali

Tâm lý mọi người nói chung, khi đến nơi giàu sang tốt đẹp hơn quê nhà thì khen hết lời, khen để học tập....