Năm 1932, Bác chưa chết đâu!

3
Hồ Chí Minh. Ảnh Internet

Cách nay ít lâu, quyển «Hồ Chí Minh sinh bình khảo » của Hồ Tuấn Hùng, xuất bản ở Hoa Nam, bằng chữ tàu, nêu lên «một sự thật» là Nguyễn Sinh Cung, sanh ở làng Kim Liên, huyện Nam đàn, tỉnh Nghệ an, con của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, tự là Nguyễn Tất Thành, trốn xuống tàu thủy làm « phụ bếp », lúc ở Paris, có lấy tên Nguyễn Ái Quốc, về sau, chính Nguyễn Ái Quốc này, năm 1941, lấy tên Hồ Chí Minh, là một người Trung hoa, thuộc dân tộc Miêu (người Hẹ) ở Đài Loan, có tên thật là Hồ Tập Chương .

Quyễn sách của Hồ Tuấn Hùng, cháu họ của Hồ Tập Chương, đã làm cho nhiều người thêm tin câu chuyện Nguyễn Ái Quốc, theo cộng sản Đệ III, bị Anh bắt ở Thượng hải, chết trong nhà tù Hồng kông năm 1932 vì bịnh lao phổi là sự thật .

Sách cũng khẳng định cái xác ướp nằm trong nhà mồ ở Ba đình cũng là xác của tên Tàu Hồ Tập Chương, người đã đóng vai Hồ Chí Minh làm Chủ tịch đảng, Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa từ 2/9/1945 cho tới ngày chết 2/9/1969 .

Từ vài hôm nay, bỗng dấy lên, tuy không rầm rộ, trên mạng thông tin câu chuyện «Nguyễn Ái Quốc, người lập đảng cộng sản đông dương chết trong nhà tù Hồng không năm 1932» 

Bản tin này là của nhựt báo L’Humanité đăng ngày 9/8/1932 . Tờ báo dĩ nhiên được lưu trử ở Thư viện Quốc gia pháp sau đó . Về sau này, khi tài liệu, sách báo ở thư viện được mã số hóa (numériser),số báo L’Hummanité này được đưa lên trang điện tử của Thư viện quốc gia pháp luu giử (Gallica,bnf.fr). Nhiều báo việt ngữ, cả trang tài liệu về Đông dương pháp ngữ (indomemoires) cũng đăng lại .

Dĩ nhiên tin trên L’Humanité là không đúng sự thật. Vào lúc đó, tin tức thường khó kiểm soát sự chính xác .

Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn một số người tin Hồ Chí Minh chết thiệt và Hồ Tập Chương đóng vai Hồ Chí Minh từ đó .

Vậy tưởng cần nên nói thêm một lần nữa cho rõ là Hồ Chí Minh, tên khai sanh là Nguyễn Sinh Cung, tự là Nguyễn Tất Thành, không chết trong tù Hồng Kông năm 1932 như báo L’Humanité hay bất kỳ báo nào khác loan tin .

Ông sống nhăn, được cộng sản Đệ III huấn luyện trở thành một tên cán bộ cộng sản quốc tế gian manh, năm 1945 xuất hiện ở Hà nội, cướp chánh quyền ở chánh phủ Trần Trọng Kim, gạt hết mọi người yêu nước, áp đăt lên đất nước chế độ cộng sản ác ôn, trở thành một trong 13 tội phạm chống nhơn loại của thế giới trong thế kỷ XX và chết ngày 2/9/1969 tại Hà nội .

Theo tài liệu pháp

Để xác định Hồ Chí Minh thật sự không chết trong nhà tù Hồng Kông năm 1932, tưởng nên trích dẩn một số thông tin theo Văn khố Quốc gia Hải ngoại của Pháp (ANOM – Archives Nationales d’Outre–mer) và, tiếp theo, của Sở Bảo vệ Đoàn quân Viễn chinh pháp ở Đông dương (SPCE – Service de Protection du Corps Expéditionnaire) hiện giử tại Văn khố ANOM ở Aix-en-Provence, Pháp .

Đây là một phương tiện sưu tầm lịch sử quí báu và hiếm có . Nó không phải là một thứ bản kê khai một nguồn tài liệu riêng biệc mà đó là một bản tập kết chi tiết những hồ sơ theo dõi và kiểm soát mọi hành tung của Nguyễn Tất Thành, lấy tên Nguyễn ái Quốc, sau trở thành Hồ Chí Minh, lưu giữ trong Văn khố Hải ngoại . Toàn bộ những hồ sơ này gồm 9000 trang là những báo cáo, thư từ, lời khai, …gom góp từ những cơ quan Tình báo, Phòng Nhì, Cảnh sát, …pháp ở Đông dương và cả ở chánh quốc giữa năm 1919 và năm 1955, được ông Olivia Pelletier, Quản thủ Văn khố, chuyên về Đông dương, san định, đúc kết lại, vừa mô tả rất chi tiết .

Trong bản văn này, tác giả có ghi lại những biến cố quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm sanh «chánh thức»1890 cho tới ngày chết 2/9/1969 . Nhưng ở đây chỉ cần nhìn lại thời gian để thấy Hồ Chí Minh vẫn có mặt, tức còn sống, sau cái tin ông chết trong tù Hồng không năm 1932 .

Từ năm 1934 tới 1937, ông sống ở Mạc-tư-khoa . Năm 1938, ông trở lại Tàu . Tháng 2/1941, ông trở lại Bắc việt, sau khi Pháp thất trận, dưới tên Hồ Chí Minh . Cũng năm này, ông thành lập Mặt trận Viêt minh (Việt nam Độc lập Đồng minh Hội) …Tháng 8/1945, trở lại Bắc Việt, và 2/9, tuyên bố Độc lập, 1946, ký Thỏa Hiệp với Pháp, chấp nhận Vìệt nam độc lập trong Liên Hiệp pháp, cho quân đội pháp lên Hà nội, cùng hành quân tảo thanh các lực lượng kháng chiến không cộng sản, …Tháng 9/1946, Hồ qua Paris tham dự hội nghị Pháp-Việt ở Fontainebleau . Năm 1954-1969, Hồ làm chủ tịch nước .

Theo đây, Hồ chí Minh chỉ vắng mặt từ tháng 5/1930 tới 1934, thời gian mà báo chí loan tin ông chết trong nhà tù Hồng kông .

Nhưng ngày 16/5 năm 1932, Lâm Đức Thụ, người làm việc cho Mật thám pháp, gởi báo cáo cho Pháp nói ông vẫn nhận được tin tức về Nguyễn Tất Thành qua văn phòng của luật sư Loseby, người lảnh nhiệm vụ bênh vực Nguyễn Tất Thành .

Tóm lại, theo tài liệu pháp, Hồ Chí Minh không chết, chỉ vắng mặt một thời gian hơn 3 năm . Đây là « những năm chưa biết đến » !

Theo 2 nhân chứng : Ông Vũ Thư Hiên (*) và Ông Bùi Tín (**)

Hai người ở Paris hiện nay có cơ hội gặp trực tiếp Hồ Chí Minh là nhà văn Vũ Thư Hìên và nhà báo Bùi Tín (vừa qua đời) . Riêng ông Vũ Thư Hiên lại có thời gian khá dài gần gũi ông Hồ Chí Minh khi ông Cụ của ông làm Bí thư cho Hồ Chí Minh và bà Cụ làm «quản gia» và trông coi bửa ăn cho ông ấy . Đó là lúc mọi người sống chung với nhau như một gia đình .

Ông Vũ Thư Hìên đôi lúc ngủ chung giường với ông Hồ Chí Minh . Kể ra như vậy để thấy ông Hiên phải là người biết cụ thể ông Hồ Chí Minh . Đến lúc thấy phải có ý kiến về Hồ Tập Chương, ông viết : «…Nếu ông Hồ là người Tàu thật thì tất tần tật những ai từng gặp ông, từng làm việc với ông (có cả nghìn, cả vạn người đấy), tạm kể từ thời Quốc dân Đại hội Tân Trào 1945 cho tới khi ông qua đời năm 1969, hoá ra đều mù dở – khốn nạn, ông là Hồ Tập Chương đấy, là người Tàu đấy, người Khách gia đấy, thế mà không một ai phát hiện » .

Lập luận của ông Hiên hoàn toàn thuyết phục khi ông dẫn chứng sự thật bằng tiếng nói của Hồ Chí Minh . Nhứt là tiếng Nghệ An khó ai có thể bắt chước được nếu không ở tại chỗ và bắt đầu lúc 3 tuổi tập đọc a, b, c, …Suốt thời gian chống Pháp, các ông Phan Mỹ, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn văn Lưu, Lê văn Rạng, Lê Giản, Trần Duy Hưng, Trần Hữu Dực, …không ai có một chút nghi ngờ Hồ Chí Minh không phải là người Vìệt nam khi thường nói chuyện với ông .

Tiếp tục bác bỏ lập luận của ông học giả Hồ Tuấn Hùng về một Hồ Chí Minh giả, ông Hiên kể chính ông có mặt trong buổi mừng thọ 60 tuổi ông Hồ Chí Minh tại thác Dẫng thuộc An toàn khu Việt Bắc . Lúc ấy, ông 17 tuổi, mắt tinh, đầu tỉnh táo, xác nhận rằng hôm đó ông đã gặp một người 60 tuổi thật, chứ không phải một người 49 tuổi là Hồ Tập Chương .

Ngoài ra, vào những năm 1930, đảng cộng sản tàu hãy chưa có đất cắm dùi an toàn . Thậm chí, tổ chức Đại Hội VI, họ phải nhờ Nga cho tổ chức ở Moscow . Trong hoàn cảnh ấy, thử hỏi ai có bản lãnh dự phóng một tương lai xa như vậy mà đã cài Hồ Tập Chương đóng vai Hồ chí Minh từ sau 1932?

Cụ Bùi Tín khi trả lời về chuyện Hồ Chí Minh và Hồ Tập Chương nhắc lại chuyến đi về Nghệ an của Hồ Chí Minh năm 1956 mà cụ có dịp tháp tùng theo với tư cách nhà báo . Ở quê nhà, ông Hồ tới thăm lại lò rèn bên bờ sông nơi lúc nhỏ, ông thường ra đây chơi và câu cá . Trong đám dân làng ra chào mừng Chủ tịch nước, có một Cụ già bước tới, chỉ vành tai bị mất một miếng nhỏ của Hồ Chí Minh và nói «Hồi nhỏ hắn câu cá, giựt cần câu, lưởi câu móc vào đây xước mất một miếng, nay vẫn còn thẹo» ..

Vậy có thể quả quyết Hồ Chí Minh trước sau vẫn là một người mà mọi người biết .

Theo sử gia Céline Marangé

Đấu năm 1934, Lê Hồng Phong nắm lấy quyền lãnh đạo đảng cộng sản Đông dương . Qua tháng 3, ông tổ chức «Ban Chỉ huy hải ngoại» của đảng với mục đích thành lập nhiều cơ sở đảng không chỉ ở 3 miền Việt nam, mà tổ chức đảng cả ở Miên, Lèo và Xiêm (Thái lan) nữa . Xong, ông trở lại Moscow, để cho Hà Huy Tập thay thế ông, chỉ huy dảng . Cùng lúc đó, Hồ Chí Minh cũng tới Moscow, tức vào khoản tháng 7/1934 .

Hồ Chí Minh rời khỏi Hồng kông vào tháng giêng năm 1933 nhờ luật sư do Komintern ủy nhiệm xin được hủy bỏ lệnh dẫn độ ông giao cho chánh quyền pháp (Céline Marangé, Le Communsme vietnamien, Sc Po, Paris, 2012,trg 112) .

Hồ Chí Minh ở Crimée vài tháng để chữa bịnh lao phổi và bồi dưởng sức khỏe . Tháng 10/1934, ông vào học trường Quốc tế Lê-nin, nơi chỉ dành cho cán bộ đảng viên có thẻ đảng rồi . Và, trường cũng chỉ nhận học viên Âu châu, Mỹ châu và Tàu . Tuy nhiên có ngoại lệ là trường lại nhận Hồ Chí Minh, Trần Ngọc Danh, em út của Trần Phú và Kang Sheng, người tàu, sau này, năm 1950, qua Hà nội hợp tác với Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Công an.

Hoàn là người giết Nông thị Xuân, bồ ruột của Hồ Chí Minh vì Hồ có lần muốn cưới, và Nông thị Vàng là em . Đảng và nhà nước hà nội, tức cả Hồ Chí Minh, không có một lời phải chăng vì có Kang Sheng bên cạnh Hoàn?

Ở trường Quốc tế Lê- nin, Hồ Chí Minh gia nhập phân bộ Tàu, sau đó, mới chuyển qua phân bộ Pháp. Nơi đây, ông được huần luyện để làm tình báo, sách động, tuyên truyền, phản tuyên truyền, xâm nhập, tổ chức, …

Trong thời gian nằm tù ở Hồng kông, Hồ Chí Minh được hơàng thân Cường Để gởi tiền giúp đở vì thấy Hồ Chí Minh là «vốn quí của đất nước» ! Hồ cũng liên lạc với Lâm Đức Thụ để biết tin tức về số phận của những người cộng sản khác cùng bi bắt (trg 113) .

Lúc này, Hồ Chí Minh phải đối phó với tình trạng ông bị Quốc tế cộng sản hạ bệ . Mùa xuân 1936, Lê hồng Phong rời Moscou qua Tàu nhận nhiệm vụ tổ chức «Mặt trận bình dân phản đế» ở Đông dương . Thấy cơ hội có vẻ thuận tiện, Hồ Chí Minh xin về Việt nam nhưng bị từ chối .

Sử gia Céline Marangé, trong quyển « Cộng sản Việt nam 1919-1991», xuất bản năm 2012, Paris, xác định một lần nữa Hồ chí Minh không chết trong nhà tù Hồng kông năm 1932 .

Vậy người lập ra chế độ cộng sản cai trị Việt nam, suốt đời cúc cung tận tụy phục vụ cộng sản, chết nguyện theo Cụ Mác, cụ Lê, và ngày nay, cái đảng đó, cái chủ thuyết do ông đem về, đang đưa nước Việt nam đến chỗ tiêu vong, trước sau đó là Hồ Chí Minh .

Đúng . Chính là hắn, không ai khác hơn .

————————–

Ghi chú :

(*) Vũ Thư Hiên,Hồ Chí Minh, Hồ Tập Chương …vàcòn cái gì nữa ?

(**) Nhà báo Bùi Tín kể trực tiếp

Céline Marangé, Le Communisme Vietnamien (1919-1991), Sciences Po Presses, Paris, 2012

Nguyễn thị Cỏ May

3 BÌNH LUẬN

 1. Từ lúc nổ ra quyển sách của Hồ Tuấn Hùng, diễn đàn tranh luận liên miên nhưng không có được kết quả xác thực. Bản thân tôi cũng cố gắng tìm tài liệu đọc, nhưng càng đọc càng rối mù, không cách nào xác minh thật giả nếu không thử DNA. Bởi vậy, đối với tôi, Hồ thật/giả đều là tội đồ lớn nhứt trong lịch sử Việt Nam cần phải vứt bỏ. Tức là viết, đưa tài liệu, hình ảnh trung thực, nêu rõ tội ác của Hồ, Giáp, Đồng, Chinh, Thọ, Duẫn… cộng sản đời đầu nói riêng với đảng nhà nước csVN nói chung.

  Sau khi lật đổ được cs lúc đó dễ dàng xác minh Hồ thật giả cũng không muộn.

  Do đó, cá nhân tôi nghĩ, muốn vứt Hồ, lật cộng các tác giả bài chủ và bình luận viên thử nghiên cứu Phong trào về với Quốc gia/VNCH và Cờ vàng 3 sọc đỏ. Bằng cách giở lại sự thật lịch sử từ thời Gia Long lập quốc. Xét xem Nhà Nguyễn có cộng hay có tội với Tổ quốc và toàn dân Việt? Ai và dân nào đã mấy trăm năm còng lưng, đổ mồ hôi, máu và nước mắt khai mở Miền Nam đến Cà Mau làm nồi gạo đầy nuôi sống cả nước ? Dù không may bị Pháp đô hộ, nhưng thời Pháp thuộc mức độ dân sinh và dân trí có thua sút các nước láng giềng đồng thời kỳ không ? Lý do nào Sài gòn đạt danh hiệu Hòn ngọc Viễn Đông? Hơn 80 năm bị đô hộ, Nhà Nguyễn và phe Quốc gia có hy sinh dấn thân đổ máu/tù đày kháng chiến chống Pháp trước khi HCM và bọn việt cộng chống Pháp không ? Hồ và bọn vc chống Pháp hay là chống phá Nhà Nguyễn và phe Quốc gia?

  Đến thập niên 1940, sau hai lần vua Bảo Đại được Nhựt và Pháp trao trả độc lập và TOÀN VẸN lãnh thổ năm 1945, với chánh phủ TTK ra đời, và 1949 với chánh phủ Nguyễn Văn Xuân/Trần văn Hữu được hình thành mà không cần tốn một giọt máu. Thế thì Bảo Đại và hai chánh phủ vừa nói có công lớn hay có tội đối với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam? Trong lúc đó Hồ và đồng bọn làm gì? VN có cần đến Hồ cướp chánh quyền TTK và phá bỏ thêm cơ hội VN độc lập và thống nhứt của chánh quyền NV Xuân/TV Hữu không ? VN có cần Hồ mời Pháp trở lại Đông dương để cùng ký tên với Pháp giúp Hồ chia hai đất nước không?

  Bảo Đại đã hai lần lấy lại độc lập và thống nhứt đất nước thì có cần đến Hồ phát động 9 năm kháng chiến và trận Điện Biên phủ không ? Những trận đánh đó ai chết? Ai là kẻ thật sự cung cấp vũ khí, đạn dược và chỉ huy gần như toàn bộ để giết hàng loạt thanh niên nam nữ Miền Bắc? Dẫn đến kết quả tên nào, bọn nào đã chủ trương tàn sát, cướp trắng, bỏ đói/bần cùng và ngu dân hóa dân Bắc sau khi chúng chiếm được Miền Bắc? Tên nào, bọn nào, đảng nào chia rẻ dân tộc, dẫn đến cuộc đại xâm lăng và cướp trắng Miền Nam… để rồi tuần tự dâng nước cho Tàu ? Tên nào, bọn nào, đảng nào… đã gây nên làn sóng lương dân liều mình bỏ nước ra đi, tứ tán, lưu lạc khắp nơi ? Trong lịch sử VN cho bao giờ dân Việt bị thảm sát, tai ương và lưu lạc năm châu như thời của Hồ, Giáp, Đồng, Chinh, Thọ, Duẫn… và bọn cs Bắc Việt không ?

  Còn hàng trăm câu hỏi không thể nêu đầy đủ. Triển khai và giải mã rõ ràng và liên tục những câu hỏi nêu trên sẽ giúp giới trẻ trong ngoài nước hiểu rõ sự thật lịch sử, để không bị nhồi nhét loại sử giả tạo do các sử DA Hà nội khòm lưng tung hô vạn tuế HCM và bọn cs ác ôn để cầu vinh và tiếp tay nhau bán nước cho Tàu.

  Thêm một điểm tối quan trọng là giới trẻ trong nước càng ngày càng giương cao hoặc mặc áo cờ đỏ. Do đó rất cần những câu hỏi và bài viết so sánh công tội, chánh danh chánh nghĩa giữa hai lá cờ vàng và đỏ, giúp giới trẻ thoát khỏi bóng đè của cờ máu hôi tanh mùi Tàu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên