Lê Đình Kình R.I.P

1
Lê Đình Kình R.I.P

1 BÌNH LUẬN

 1. Cùng hướng về Đồng Tâm

  Máu tràn ngập Thôn Hoành
  Máu người dân Đồng Tâm
  Máu tràn về Hà Nội
  Đang sôi sục hờn căm!

  Sao cả nước yên lặng
  Chịu cúi đầu ngậm câm?
  Tình đồng bào không nặng?
  Ta lẽ nào đành tâm!

  “Cả tàu không ăn cỏ
  Khi một con ngựa đau”
  Máu đồng bào đã đổ
  Ta làm thinh là sao?

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên