Khi ông hội đồng Dũng đánh gôn

3
Khi ông hội đồng Dũng đánh gôn

3 BÌNH LUẬN

 1. Ông hội đồng Dũng có là đảng viên? Ông có học tập và làm theo tấm gương đạo đức của ai không?

 2. Tôi sẽ làm gì hay buông trôi?

  Bao nhiêu lần rồi tôi tự hỏi
  Nếu cô gái nầy là con tôi
  Thì làm sao tôi cầm lòng nổi
  Tôi sẽ làm gì hay buông trôi?

  Cô khác gì đâu cũng dân tôi
  Tại sao làm thinh tôi trốn chạy?
  Hèn hạ nhục nhã tôi quá tồ̀i
  Giả mù sa mưa như ngu dại!

  Nông Dân Nam Bộ

 3. Đồ vô nhân tính dã man!

  Hình dạng thì giống như heo
  Hành xử thì giống hùm beo thú rừng
  Phải chăng vận nước tận cùng
  Sản sanh toàn thứ nửa khùng nửa điên?

  Nhục nhã xấu hổ Rồng Tiên
  Hiển linh sông núi hồn thiêng giống nòi
  Rợ Hồ một lũ bọ giòi
  Thứ đồ mẹ rượt vô loài Việt gian

  Đồ vô nhân tính dã man!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên