HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC BỊ TÙ Ở HỒNG KÔNG

Trong những năm gần đây, trên liên mạng toàn cầu, xôn xao câu chuyện Hồ Chí Minh (HCM) là Nguyễn Ái Quốc (NAQ) giả. Nguồn gốc của câu chuyện nầy bắt đầu từ quyển sách của tác giả Hồ Tuấn Hùng, nhan đề là Hồ Chí Minh sinh bình khảo (Khảo cứu về cuộc đời … Continue reading HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC BỊ TÙ Ở HỒNG KÔNG