Đống củi lớn đặt trước thềm Hội Nghị 7

5

 

Báo chí l phi trong nước ca ngi tâng bc tng bí thư Nguyn Phú Trng là ‘’người đt lò v đi’’. Ghê chưa. Xưa nay danh hiu lãnh t vĩ đi, nhân vt vĩ đi ch đ dùng cho ông H Chí Minh.

Ông Trng vĩ đi là do cái lò đt ci rc la ca ông đang thiêu ra tro c ci khô và ci tươi- nhng tên tham nhũng t c b đến bn tép riu, ngày càng cht đng trước con mt ca nhân dân.

Nếu như gn đây ông Tp Cn Bình ni lên là Hoàng Đế Đ Bc kinh s tr vì không kỳ hn, ông V. Putin cũng s là Sa Hoàng Đ vĩnh cu ca nước Nga thì Vit Nam con người hùng đang có quyn lc và quyn uy ln nht sut trong chiu dài lch s s là ông Nguyn Phú Trng. Đây là tham vng ln không h che giu ca ông.

Trước khi bước vào Hi ngh TƯ ln th 7/ kỳ XII, ông s có mt chuyến đi sang Pháp và Cu Ba. Mt cuc xut ngoi rm r, ni đình đám, t coi là lãnh t s 1 ca đt nước, gây thanh thế ngay trước cuc hp TƯ na nhim kỳ, thường được coi là mt mini – Đi hi đng, s có nhng quyết đnh khác thường v quc kế nhân sinh cũng như v nhân s chóp bu, s có khi người ra k vào B Chính tr, Ban chp hành TƯ và trong b máy Nhà nước.

trong nước theo xu thế trên đây, cuc thanh trng tham nhũng s được đy lên mnh m vi nhng cuc sát pht chưa tng có. Các v đi án ca ngành ngân hàng – ngân hàng tư và ngân hàng nhà nước s ni tiếp sau khi đã có nhng bn án t hình và chung thân. Trách nhim liên quan ca y viên B Chính tr kiêm trưởng Ban kinh tế TƯ Nguyn Văn Bình ngày càng được nhc đến.

Trong chính ph B Công Thương đang là đi tượng thanh tra trng đim. Vì đây là b ln nht, ôm đm nhiu lĩnh vc kinh tế then cht, vn t 4 b ln hp thành (các B Công nghip nh + Công nghip nng + Ni thương + Ngai thương) trong đó có trách nhim ca nguyên b trưởng Vũ Huy Hoàng, người tuy đã b tước các chc v ca đng và Nhà nước, nhưng vn chưa được k ra hết các sai lm, bê bi kéo dài ti cái đi b này. Đương kim b trưởng Trn Tun Anh b cán b dưới trướng và dư lun người Vit nước ngòai t cáo là tay ăn chơi kiu công t đi gia, tiêu xài bt mng, b bch c bc thành c tt, B này có nhiu tng công ty quc doanh ln nht, nhưng li làm ăn bê bi nht, l nhiu hơn lãi, tiêu biu là ngành năng lượng, ngành khai khóang và ngành hóa cht, cũng là các ngành có ti gây ô nhim ln nht.

B Giao thông Vn ti ca ông Nguyn Văn Thế vi gn mt trăm trm BOT cũng b chiếu tướng, vi mt b trưởng i t v khoa hc giao thông, p úng tr li các nhà báo, li thích duy ý chí, ra mnh lnh, như lnh treo bng không được dng xe quá 5 phút ti các trm BOT.

Thế nhưng cái b b chiếu tướng d dn nht li là B Công an, khi v án Vũ Nhôm, cán b công an cao cp sp b xét x, mt v án tham nhũng cc ln v tài sn, nhà đt, có nhiu tòng phm ti chính quyn và đng b Qung Nam – Đà Nng.

Phi k đến v đi án đánh bc, ra tin, đánh cá cược bóng đá quy mô ln lên đến hàng my nghìn t đng, vi hơn 1 trăm người b truy t, bt giam, cm xut ngai, liên quan đến hơn 10 triu ti phm và nn nhân đánh bc, đến hơn 20 triu tài khan cá nhân trên mng siêu quc gia, cm đu do thiếu tướng Nguyn Thanh Hóa, Cc trưởng Cc C50, Cc chng ti phm công ngh cao, li x dng chính k thut công ngh cao đ tham nhũng quy mô cc ln. V này liên quan đến trách nhim ca Trung tướng Phan Văn Vĩnh nguyên Tng cc trưởng tng cc Cnh sát, cp trên trc tiếp ca tướng Hóa khi v đi án xy ra, va v ngh hưu.

Mt s lut sư cho rng tướng Nguyn Văn Hóa khó có th thoát khi án tù chung thân, cũng như 2 tòng phm cùng nhóm là Nguyn Văn Dương, mt thái t đ, con r ông Phm Quang Ngh, nguyên y viên B Chính tr và Phan Sào Nam mt chuyên gia đin toán tng điu khin mng VTC.

Ông Trng mun ra tay chnh đn t chc hn li tòan ngành công an – cnh sát vì l ra ngành này phi là thanh kiếm li hi trng pht quc nn tham nhũng, thì trái li không ít k trong ngành này li là ti phm hình s, như hàng nghìn cnh sát giao thông và vô vàn công an h khu cơ s chuyên làm tin nhũng nhiu nhân dân, chiếm đt chiếm nhà ca dân, còn gây thương vong cho my chc công dân mi năm chết ngay trong đn công an do b tra tn tàn bo.

Có tin ông Trng đã thông qua phương án mi t chc hn li b máy công an theo hướng gim hàng vn người, b rt nhiu cc và c tng cc, gim biên chế s quan, nht là cp cao (t thượng tá tr lên) và gim cp tướng (bt đến hơn 1 trăm tướng), làm cho b máy công an gn nh, gim qu tin lương và ph cp đáng k cho tòan ngành theo hướng quý h tinh, bt quý h đa.

Mt cán b an ninh t trong nước cho biết ông Trng trc tiếp và kín đáo làm vic này, vi s tham gia ca ông Trn Quc Vượng, ch tch y ban Kim tra TƯ kiêm Thường trc Ban Bí thư TƯ và ông Phm Minh Chính, trưởng Ban T chc TƯ, là mt nhóm b ba quyn lc ti cao thượng đnh chế đ.

Đây là mt đòn rt thâm đánh vào uy tín ca đi tướng Ch tch Nước Trn Đi Quang, người tng là B trưởng Công An và đánh luôn c thượng tướng Tô Lâm hin là b trưởng, đ ri ông s d dàng thuyết phc quc hi đ ông kiêm chc Ch tch nước như ông Tp bên Trung Cng. Ông cũng mun thay ông Tô Lâm bng mt b h tin cn thun phc ông hơn.

Đ h b ông Quang ông Trng đã chun b vài lá bài, mt là phi tính li tui cho chính xác theo bn khai sinh gc (ông Quang đã sa năm sinh t 1950 thành 1956), cán b lãnh đo 6 tháng phi khám bnh 1 ln, ai mc bnh him nghèo thì ngh đ điu tr (ông Quang có tin là b bnh phi và thn kinh mt ng kéo dài), thêm na là vic b phiếu đánh giá cán b lãnh đo s làm ngay ti hi ngh TƯ 7 ti, vi qung cáo m miu là theo đường li qun chúng.

Mt vn đ s được tho lun Hi ngh TƯ 7 là quy hoch cán b cao cp ca đng và Nhà nước, chun b trước cho lp cán b mi, lp y viên TƯ mi, lp y viên B Chính tr mi ngay sau Hi ngh TƯ7 và cho c Đi hi XIII năm 2021. Cho nên qua Hi ngh TƯ7 s có xáo trn quy mô ln chưa tng có trong h thng lãnh đo đng và Nhà nước, s có không ít k b qung vào lò, b k lut mt chc, nhng b mt mi, hoàn toàn mi, s gm nhng b h tin cn ca ông Trng.

Và ông tng Trng s có th lên ngôi d dàng, khng đnh mình là tng bí thư vĩ đi có quyn uy ln nht, có tài năng cao nht chưa ai thay thế được.

Qu tht không có mt ông tng bí thư nào có tham vng cao, có mưu kế thâm sâu và có hiu qu như ông Trng. Ông t thanh minh là ông không lú đâu, không lú chút nào hết, ông khôn ranh, ranh ma, có qu kế nhìn xa trông rng, mưu lược còn hơn Tào Tháo bên Tàu. Ông t g thế bí, h đo ván các đch th d dàng do biết gài by, leo cao dù tui đã cao. Như ông Tp và như Putin, ông s phc v đng đến hơi th cui cùng, không ai có th thay ông được.

Nhng người đã leo được lên đnh cao vút s sung sướng say sưa tuyt đnh, không bao gi s ngã đau dù đó là s mo him chết người.

Bùi Tín

5 BÌNH LUẬN

 1. Nghe “điếm” mien bắc bình luận thiệt là muốn ngủ với má nó quá! Nếu kẹt khách thì chuyển giiùm lời nhắn cho cô Kim Ngân-chủ tịch quốc hội đàng mềnh giùm. Hỏng chừng mợ nó lại có “mu sâu” trong cái “lĩnh vực” trùng trùng nguy hiểm chết người này. Già rồi nên chỉ còn sót lại mớ đồng nát mà dân chơi gọi là cổ…kim. Nay tính chuyện cày ruộng ở người có…mu sâu, nhờ Giang về hỏi lại u xem thử?
  Regards,
  BÙI đinh.

 2. Bác Bùi Tín…tui có xem cho Ông Nguyễn Phú Trọng một quẻ xem năm nay vận mệnh của Ông ấy thế nào ,chỉ đúng câu 2720 “Âm-công cất một đồng cân đã già? ” hình như tui nhớ không nhầm thì mấy năm trước Bác cũng có ở trong hoàn cảnh này.Bác có thể lấy lên 1 câu và xuống 1 câu cho rộng nghĩa.

 3. ……Muốn hiểu được Lú…..Phải có con mắt nhìn từ tàu-cộng.Thật vậy,tàu-cộng tạo ra một lủ thái thú Việt-cộng ăn tàn phá hại,ăn xong tụi nó gom tiền cho con cái du học ở tây phương,mua nhà mua cửa ở tây phương có đứa còn lấy luôn quốc tịch ở xứ tây….Mấy đứa thèm qua tàu-cộng,đủ biết tụi phản trắc,cho nên lệnh Tập-cận-Bình chọn lú ra tay thanh lý môn hộ,thằng nào theo lệnh tàu-cộng sẽ được làm Vua xứ Việt….Cho dù Lú như Thằng Trọng-lú____Tụi Việt-cộng tâng bốc lú,là lú vĩ đại,nội nghe tên lú rồi vì đại nữa đủ để tụi Việt-cộng đội…..một đống quần trên đầu,nhưng Việt-cộng có thằng nào còn thần kinh ngượng…..___Lú chẳng vinh quang vì khi đem một lủ Việt-cộng tham ô tham nhũng mà ngay cả lủ cũng chẳng thơm tho gì để thanh trừng chẳng qua làm thái thú tàu-cộng thì sai đâu đánh đó,lú không chụi đốt lò thì lú phải làm….củi,đốt lò tham nhũng xong rồi lú y như ngồi trên đống lữa…..Vì ngày nào lú cải lệnh tàu-cộng thì lú sẽ khúc củi thằng Việt-cộng khác sẽ đốt lú,lú cũng tham nhũng như ao chứ lú đẹp đẻ gì…….____Y như lão Hồ thôi tàu-cộng kêu cải cách ruộng đất đem dân oan ra chặt đầu chôn sống thì già Hồ dám cải chằng để giờ đây cả Việt-cộng còn biết già Hồ là thằng ác gian,bịp bợm….._____Lú rồi cũng y chang vậy____lú đang lên đỉnh lữa thì đúng hơn là đỉnh vinh quang vì đồng chí không đồng phe với Trọng-lú sẳn sàng đốt lú bất cứ lúc nào nếu tàu-cộng ra lênh,thân làm thái thú Việt-gian tàu thì chẳng thơm tho gì mà vinh với quang……Lú dám cải lệnh tàu-cộng không??…._____THằng Việt-cộng khác làm thịt lú liền…..chớ ở đó mà nói dóc…vừa rồi lệnh tàu-cộng bỏ nhỏ giàn khoan dầu ở biển đông với Tây-ban-Nha rút là lú ra lệnh hủy hợp đồng rút liền,dám cải lênh thiên triều chăng điều này trong nước ai mà chả biết thời đại thông tin,đâu như 100 năm trước mà lú lừa bịp thiên hạ……..Trọng lú cũng là một thằng tham nhũng thôi,chẳng có gì thơm tho……..vài lời tâm sự cùng Bác Bùi Tín…nay kính…

 4. Phàm là người, ai không có tham vọng. Tham vọng nhỏ, tham vọng lớn. Nhưng vấn đề là anh có tài để thực hiện tham vọng hay không! Bùi tín cũng chất ngất tham vọng, nhưng kém quá nên đành dạt vào vòng tay của mấy gã cờ vàng hải ngoại để xả cái hận hèn kém của mình thông qua những bài viết đặng có vài đồng nhuận bút nuôi thân.
  Người ta đã xác nhận: chính trị là con điếm. Nay ngủ với thằng này, mai ôm thằng khác.
  Làm chính trị mà không thủ đoạn, không lươn lẹo thì đi buôn đồng nát cho rồi.
  Thủ lĩnh chính trị mà không mưu sâu kế hiểm thì đi cày ruộng cho xong.
  Vậy, tất cà những lãnh tụ chính trị đều là những người trên thiên hạ vài cái đầu, dù người đó là ai. Tâm địa hiền lành mà đòi làm thủ lĩnh chính trị thì thật ngây thơ. Bởi chính trị nó buộc con người ta phải có năng lực “mưu sâu”. Cổ kim, có kẻ nào ngu ngơ mà tồn tại được trong cái lĩnh vực trùng trùng nguy hiểm chết người này!
  Cho nên, kém cỏi thì hãy yên phận kém cỏi đi. Đừng đố kỵ mà khổ, bởi trong tâm lúc nào cũng bị ngọn lửa ấy thiêu đốt. Sống như thế chết sướng hơn, bùi tín ạ…

  • Kể ra ông Bùi Tín sai lầm khi ngã vào vòng tay cờ Vàng nên chỉ được có vài đồng nhuận bút. Nếu ông Tín sáng suốt vẫn tiếp tục nằm vào vòng…dư lợn viên của tụi cờ Đỏ thì giàu nứt…như Đỗ Hương Giang chứ đâu phải nghèo vậy!
   Với lại nghĩ cho cùng nghề dư luận viên cũng nhàn, bởi chỉ làm “điếm” bằng miệng thôi chứ không bằng cái….ấy!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên