Đòi làm ma tự do

1

1 BÌNH LUẬN

  1. “Đã là ma rồi mà còn nhớ đến tính giai cấp của đảng”
    Không hiểu sao khi click vào tấm hình thì câu nầy hiện lên . Nhà cháu chép lại, nói cho rõ ràng, vì nhà cháu là dân Việt chính cống không phải dân tàu+ vốn là chuyên gia cầm nhầm.
    Chỉ xin phép được viết thêm . Rằng thì là  : xem phim bộ, thấy có câu : non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Khi đã ăn vào máu rồi , thì làm ma cũng như thế . Cho nên đối với những vị bỏ đảng, thoái đảng, từ đảng…v.v…, nghĩa là những vị bỏ của chạy lấy người phải có một hành động cụ thể rõ ràng nào khác, chứ nhà cháu không tin được .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên