Để nhớ về VNCH một thời tự trị đại học

1
Để nhớ về VNCH một thời tự trị đại học

1 BÌNH LUẬN

  1. Nhìn người lại nghĩ … may cho Phét. Mà Phét cũng khôn bỏ mẹ, thấy không ổn dzọt trước. Không tếch qua Pháp thì tếch qua Mỹ. Qua đâu Phét cũng được phép Phét tiếp.

    Trước khi giặc tới Phét trốn không đánh, vì mải Phét. Khi giặc tới, thấy mõm bị khóa, không sủa được làm sao Phét! Thế là đánh bài chuồn, nhưng tật Phét không bỏ được, giờ Phét tú xua để che dấu cái hèn nhát của mình.

    Phét cứ việc Phét, chả chết thằng Tây nào!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên