Home » chính trị Việt Nam Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “chính trị Việt Nam”

Vài ý kiến về bài “Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị”

Vài ý kiến về bài “Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị”

Và cũng chưa bao giờ nguy cơ về một cuộc “Hán hoá” đối với dân tộc Việt Nam lại hiện lên rõ ràng như hiện nay cả.

06:32:am 14/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngu trung

Ngu trung

Ở Việt Nam hiện nay, đồng lõa lớn nhất của cái ác và cái độc hại chính là những thứ ngu trung như thế.

10:51:am 19/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »