Home » MEDIA Bạn đang truy cập các tiêu đề trong mục: “MEDIA”

Hello Europe

Hello Europe

02:25:pm 06/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vùng lên ngư dân Cam Ranh anh hùng

Vùng lên ngư dân Cam Ranh anh hùng

06:50:am 04/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp 10 lần xưa

Thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp 10 lần  xưa

03:35:pm 29/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chào mừng Giáo Hoàng

Chào mừng Giáo Hoàng

02:10:pm 23/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Luật báo chí phức tạp và nhạy cảm

Luật báo chí phức tạp và nhạy cảm

12:40:pm 20/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Giống chó mới

Giống chó mới

05:24:am 06/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

70 năm cướp

70 năm cướp

12:15:am 02/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Duyệt binh mừng ngày 2 tháng 9

Duyệt binh mừng ngày 2 tháng 9

01:03:am 31/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngày cướp nước 2-9

Ngày cướp nước 2-9

02:17:pm 27/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyện xưa tích cũ nhân ngày 2 tháng 9

Chuyện xưa tích cũ nhân ngày 2 tháng 9

02:36:pm 24/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

70 năm ngày côn an

70 năm ngày côn an

02:59:pm 23/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngôi nhà Việt Nam ở Milan

Ngôi nhà Việt Nam ở Milan

03:46:pm 20/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

70 năm mùa thu chết

70 năm mùa thu chết

06:23:pm 17/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đối thoại chiến lược

Đối thoại chiến lược

01:05:am 11/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

When uncle red turns green

When uncle red turns green

11:40:am 10/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phác thảo tượng đài Sơn La 1400 tỷ

Phác thảo tượng đài Sơn La 1400 tỷ

01:05:am 07/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lũ con hoang khát vọng đoàn tụ

Lũ con hoang khát vọng đoàn tụ

03:48:pm 02/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

When?

When?

04:13:pm 29/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mã Quy

Mã Quy

02:26:pm 23/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vùng hạ cánh an toàn của đồng rận và đồng chí Thanh heo

Vùng hạ cánh an toàn của đồng rận và đồng  chí Thanh heo

12:54:am 23/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cái ôm răng và môi của Trương Cao Lệ và Trọng Lú

Cái ôm răng và môi của Trương Cao Lệ và  Trọng Lú

01:27:am 18/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết XHCN

Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết  XHCN

03:22:pm 09/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lú quy mã

Lú quy mã

02:26:am 07/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mô hình Tàu sân bay Long Thành

Mô hình Tàu sân bay Long Thành

Mô hình Tàu sân bay Long Thành

04:01:am 28/06/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Giải nhất marathon (1972-2015): “Em bé napalm Nick Ut”

Giải nhất marathon (1972-2015): “Em bé napalm Nick Ut”

07:32:am 21/06/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Loài đà điểu 4 tốt

Loài đà điểu 4 tốt

04:21:pm 17/06/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khi bọn đầy tớ bức xúc

Khi bọn đầy tớ bức xúc

10:54:am 13/06/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quốc doanh tu hú

Quốc doanh tu hú

Đầu cao su liếm dép cao su Khắp thế gian này mấy “thằng tu” Tư tưởng gặp nhau trào máu lửa Chỉ khổ thằng dân vốn trí ngu.  

03:23:pm 06/06/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Loại nấm mốc cực độc gây ảo giác

Loại nấm mốc cực độc gây ảo giác

03:15:pm 06/06/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngày hốt hụi của bác

Ngày hốt hụi của bác

03:43:pm 31/05/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »