Home » MEDIA Bạn đang truy cập các tiêu đề trong mục: “MEDIA”

Phải chi bác còn sống

Phải chi bác còn sống

12:09:am 30/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài  Gòn

01:11:pm 21/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

22 tháng 5 ngày đảng cử đảng bầu

22 tháng 5 ngày đảng cử đảng bầu

02:23:pm 19/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng cá chết Ba Đình

Đảng cá chết Ba Đình

02:27:pm 18/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Forkmosa

Forkmosa

03:42:pm 14/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tranh Đông Hồ – Formosa

Tranh Đông Hồ – Formosa

10:37:am 11/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng chư hầu chọn cả 2 Cá và Thép

Đảng chư hầu chọn cả 2 Cá và Thép

01:02:am 09/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Văn hóa xin lỗi và văn hoá chư hầu

Văn hóa xin lỗi và văn hoá chư hầu

03:14:pm 02/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quà biếu của Formosa cho BCT Ba Đình

Quà biếu của Formosa cho BCT Ba Đình

01:04:am 29/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vi môi trường trong sạch cho Việt Nam

Vi môi trường trong sạch cho Việt Nam

01:37:am 27/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vũng Áng resort

Vũng Áng resort

02:09:am 24/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng bằng sông cửu long

Đồng bằng sông cửu long

11:36:am 14/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Luật tiếp cận thông tin của khỉ đít đỏ Ba Đình

Luật tiếp cận thông tin của khỉ đít đỏ Ba  Đình

03:08:pm 09/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bảo mẫu Kim Ngân

Bảo mẫu Kim Ngân

02:34:pm 06/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quốc hội là sân chơi của Trọng lú

Quốc hội là sân chơi của Trọng lú

04:56:am 02/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quan hệ chư hầu

Quan hệ chư hầu

01:16:am 29/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phiên tòa kangaroo Ba Đình

Phiên tòa kangaroo Ba Đình

05:58:pm 24/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng bằng sông Cửu Long bị tình đồng chí môi răng bức tử

Đồng bằng sông Cửu Long bị tình đồng chí môi răng bức tử

06:10:pm 17/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Gạc Ma – Vòng tay bất nghĩa

Gạc Ma – Vòng tay bất nghĩa

03:33:pm 12/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Biển Sầm Sơn dậy sóng

Biển Sầm Sơn dậy sóng

05:06:pm 06/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Liên kết vượn – Bộ Quốc phòng

Liên kết vượn – Bộ Quốc phòng

03:01:pm 01/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Welcome to Vietnam zoo of horror

Welcome to Vietnam zoo of horror

06:49:pm 26/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hoàng Sa SOS

Hoàng Sa SOS

02:23:am 22/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tàu lạ xông biển đầu năm

Tàu lạ xông biển đầu năm

05:38:pm 19/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kiểu dân chủ đứt đuôi con nòng nọc

Kiểu dân chủ đứt đuôi con nòng nọc

02:25:pm 11/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

03:24:pm 02/02/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phen nầy toàn thắng ắt về Ta

Phen nầy toàn thắng ắt về Ta

03:00:pm 26/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Yêu nước từ xa

Yêu nước từ xa

04:52:am 24/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Gừng càng già càng cay

Gừng càng già càng cay

04:08:pm 21/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thông báo cần người

Thông báo cần người

12:14:pm 16/01/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »