Home » MEDIA Bạn đang truy cập các tiêu đề trong mục: “MEDIA”

Bốn tỉnh Miền Trung đang thức còn cả nước đang ngủ

Bốn tỉnh Miền Trung đang thức còn cả nước đang ngủ

02:29:am 20/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bàn ủi con gà 2017

Bàn ủi con gà 2017

02:48:pm 16/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Sự kiện nổi bật năm 2016

Sự kiện nổi bật năm 2016

02:05:pm 14/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bốn ngày Trọng lú đi chầu Tập ở Bắc Kinh

Bốn ngày Trọng lú đi chầu Tập ở Bắc Kinh

02:04:pm 14/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khi công an còn đảng còn mình

Khi công an còn đảng còn mình

05:19:am 06/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đổ ra rồi lại liếm vào

Đổ ra rồi lại liếm vào

12:48:pm 02/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Merry Christmas and Happy New Year

Merry Christmas and Happy New Year

01:50:pm 18/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân vật của năm 2016

Nhân vật của năm 2016

Nhân vật của năm Nhân vật của năm hai nghìn mười sáu Không ai ngoài Phúc niểng của đảng ta Đừng phê phán chuyện chọn lầm hay bỏ sót Làm tổn thương nhà ngôn ngữ học Ba Đình Bằng Anh ngữ xếp loại bò ăn cỏ Nuốt xuống dạ dày rồi ợ lại mồm nhai [...]

04:42:pm 15/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhân quyền cho mạng blogger Việt Nam

Nhân quyền cho mạng blogger Việt Nam

05:26:am 11/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

02:52:pm 08/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quốc tang của bọn đầu gấu Ba Đình

Quốc tang của bọn đầu gấu Ba Đình

02:50:pm 06/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

La Havana cười Ba Đình khóc

La Havana cười Ba Đình khóc

02:50:pm 06/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

VC Get out of Little Saigon

VC Get out of Little Saigon

02:19:am 22/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cửa sổ thông gió Formosa của nhà Trong Lú

Cửa sổ thông gió Formosa của nhà Trong Lú

04:35:pm 18/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng chí Trọng lú tự sướng khi đến Bắc Ninh

Đồng chí Trọng lú tự sướng khi đến Bắc Ninh

03:39:pm 14/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Make America Great Again

Make America Great Again

04:06:am 11/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cháy nhà lòi mặt Chuột

Cháy nhà lòi mặt Chuột

03:27:pm 02/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thân phận chư hầu của Đinh Thế Huynh

Thân phận chư hầu của Đinh Thế Huynh

03:36:pm 28/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mụ Ngân chống lũ

Mụ Ngân chống lũ

02:50:pm 23/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ

01:25:pm 20/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quà lại quả bịt mồm Trọng lú của Formosa

Quà lại quả bịt mồm Trọng lú của Formosa

01:30:pm 17/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Văn hóa tự sướng của Trọng lú

Văn hóa tự sướng của Trọng lú

02:26:pm 13/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bổ nhiệm đúng qui trình

Bổ nhiệm đúng qui trình

01:44:pm 10/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Gió vs Phong

Gió vs Phong

12:42:am 04/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh

Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh

02:51:am 02/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá

Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá

02:51:am 02/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Họ thịt nhau

Họ thịt nhau

10:58:pm 11/09/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hình ảnh chùa Liên Trì đã bị xóa sổ

Hình ảnh chùa Liên Trì đã bị xóa sổ

Những hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy, Chùa Liên Trì của Hoà thượng thích Không Tánh, thuộc Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Chùa cũng là nơi lưu giữ 500 tro cốt. Những tro cốt này bị an [...]

03:14:pm 09/09/16 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp

Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp

02:09:am 07/08/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Dấu hiệu của sự sống

Dấu hiệu của sự sống

01:37:pm 27/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »